Hyppää pääsisältöön

Poliisin mukaan turva-alan firmojen kytköksiä rikollisuuteen on vaikea havaita

järjestyksenvalvoja ravintolan ovella
järjestyksenvalvoja ravintolan ovella Kuva: Petri Krook vahtimestarit,järjestyksenvalvojat

Suomen poliisilaitoksissa pidetään pääasiallisesti hyvänä kehitystä, jossa portsarit ovat turva-alan yritysten palveluksessa. Suurin osa poliisilaitoksista katsoi myös, että yritysten valvonta muuttuu vasta kun poliisilla on olemassa rekisteri luvanhaltijoista.

”JR-toiminta (järjestäytynyt rikollisuus) on varmaan aika lailla piilorikollisuutta ja vaikeasti havaittavaa”, vastasi Itä-Suomen poliisilaitos MOT:n kysymykseen, miten poliisi tarkistaa ja valvoo, ettei ovimiesbisnestä pyörittävissä turva-alan firmoissa ole JR-kytkentöjä.

MOT teki ravintoloiden järjestyksenvalvonnasta kyselyn Suomen kaikille 11 poliisilaitokselle. Määräajassa eli ennen 20.11. esitettävää MOT: Taistelu ravintoloiden ovista -ohjelman valmistumista vastasi yhdeksän poliisilaitosta. Myöhässä vastanneen Hämeen poliisilaitoksen vastaukset ovat mukana tässä verkkojutussa.

Järjestyksenvalvonnan ulkoistus?

Kysyimme poliisilaitoksilta mielipidettä nykyisestä suuntauksesta, jossa ravintolat usein ulkoistavat järjestyksenvalvonnan turva-alan yrityksille.

Pääsääntöisesti laitoksilla ajateltiin, että järjestyksenvalvonnan ulkoistus turva-alan ammattilaisille parantaa asiakkaiden turvallisuutta, kunhan yrityksen toimiluvat ovat kunnossa.

Oulun poliisilaitoksessa ajatellaan, että ”poliisin kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, toimiiko järjestyksenvalvoja työsuhteessa toimintaa harjoittavaan yritykseen, itsenäisenä yrittäjänä tai turva-alan yrityksen palveluksessa. Joka tapauksessa järjestyksenvalvojan tulee noudattaa niitä velvollisuuksia ja käyttää niitä oikeuksia, joita laki yksityisistä turvallisuuspalveluista säätää”.

Vuodenvaihteen lakimuutos?

Laki yksityisistä turvapalveluista muuttui tammikuun alussa 2017. Kysyimme poliisilaitoksilta, muuttiko se tilannetta turva-alan firmojen lupa- ja valvontakäytännöissä? Suurin muutos yritysten kannalta on siinä, että siirtymäajan jälkeen eli 2018 lopussa kaikilla tulee olla elinkeinolupa, jonka myöntää Poliisihallitus.

Ennen lakimuutosta poliisi tarkasti turva-alan firmat kerran kahdessa vuodessa.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella pidettiin hyvänä, että valvontaa voi kohdentaa myös saatujen ilmoitusten ja yleisövihjeiden perusteella.

Liivimiehiä ravintoloiden ovilla?

Poliisi voi peruuttaa järjestyksenvalvojakortin, jos kortinhaltija kuuluu rikolliseksi luokiteltuun jengiin. Kysyimme poliisilaitoksilta, vieläkö ns. liivimiehiä tavataan ravintoloiden ovilla?

Kaikki muut poliisilaitokset vastasivat, että rikollisista ovimiehistä ei ole havaintoja viime vuosilta, mutta Helsingin ja Lounais-Suomen poliisilaitoksilla pidettiin mahdollisena, että jengiläinen seisoo järjestyksenvalvojan paikalla.

”On mahdollista, että tälläkin hetkellä järjestyksenvalvojina toimii henkilöitä, jotka ovat jäseninä tai muuten tiiviissä kanssakäymisissä jonkin tunnetun moottoripyöräkerhon tai JR-ryhmittymän kanssa”, Helsingin poliisilaitos vastasi.

Turva-alan firmojen JR-kytkennät?

Selvästi vaikeinta poliisilaitoksille oli vastata kysymykseen, joka koski turva-alan firmoja: Miten lupaviranomainen tarkistaa ja valvoo, ettei näissä firmoissa ole kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen?

Itä-Suomen poliisilaitos piti JR-toimintaa vaikeasti havaittavana. Sisä-Suomen poliisilaitos vastasi, että tarkastustoiminnan yhteydessä tarkistetaan myös turva-alan yrityksen vastuuhenkilöiden mahdolliset rikoskytkennät.

Itä-Uudellamaalla poliisin lupavalvojat tekevät yhteisiskuja talousrikosyksikön kanssa; Länsi-Uudellamaalla yhdessä pelastusviranomaisten sekä alkoholitarkastajien kanssa.

Pohjanmaan poliisilaitoksella kenttävalvonta on jyvitetty poliisipartioille. Teemavalvonnassa isketään yhdessä muiden yhteistoimintaviranomaisten kanssa. Lisäksi tarvittaessa poliisilaitos voi suorittaa tiedustelua, tarkkailua ja poliisitutkintaa myönnetyn luvan peruuttamista koskevassa asiassa.

Hämeen poliisilaitoksessa jätettiin kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen.

Kommentit