Hyppää pääsisältöön

Suomalaisista 80 prosenttia luottaa Yleen

Yle Uutiset toimitus
Yle Uutiset toimitus Kuva: Henrietta Hassinen / Yle Yle,Yle Uutiset,yleisradiotoiminta,toimitustyö,Pasila

Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksessa kysyttiin kansalaisten käsityksiä Ylen onnistumisesta julkisen palvelun tehtävässä. Luottamuksessa presidentti ja poliisi ovat kärjessä, Yle heti kärjen tuntumassa.

Suomalaisten luottamus Yleä kohtaan on pysynyt korkealla tasolla, kertoo tuore Ylen arvo suomalaisille -tutkimus. Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan 80 prosenttia vastaajista luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon. Erittäin paljon luottavien osuus on kasvanut 24 prosenttiin eli neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2015, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran.

Ylen rahoitusmalliin ollaan tyytyväisiä

Lisäksi tutkimus selvittää suhtautumista Ylen rahoitukseen. Vastaajista 72 prosenttia on tyytyväisiä Yle-veroon ja 76 prosenttia kokee saavansa melko hyvin tai erittäin hyvin vastinetta verorahoilleen.

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan luottamustaan 25 suomalaiseen instituutioon, joiden joukossa on Ylen lisäksi muita mediayhtiöitä, yrityksiä ja yhteiskunnallisia toimijoita. Yle sijoittuu listalla kuudenneksi heti yliopistojen ja koululaitoksen jälkeen. Kärjessä ovat tuttuun tapaan tasavallan presidentti ja poliisi.

Kokonaisuutena Yle on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään tutkimuksen mukaan hyvin. Yle saa julkisen palvelun tehtävän hoidosta keskiarvoksi 4,74 asteikolla 1-6. Tulos on samaa tasoa kuin vuosi sitten. Vain kolme prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Yle on onnistunut huonosti tehtävässään.

Suomalaiset arvostavat luotettavaa tietoa ja uutisia

Kysyttäessä Ylen tärkeimpiä sisältöjä ja palveluja suomalaiset painottavat luotettavaa tietoa, uutisia ja asiaa.Tärkeänä pidetään myös sitä, että Ylen kautta voi seurata kotimaista ohjelmistoa omalla äidinkielellä, saa yleissivistystä ja ymmärtää paremmin yhteiskunnassa ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia. Kärkikymmenikköön kuuluvat myös

  • turvalliset lastenohjelmat
  • erityisryhmille suunnatut palvelut kuten viittomakieli ja ohjelmatekstitykset
  • sisältöjen ja palvelujen löydettävyys
  • tiedon äärelle pääsee ajasta ja paikasta riippumatta
  • alueellisuus ja paikallisuus.

Kaikki odotukset eivät aivan täyty, mutta tärkeimmiksi koetuissa tehtävissä Yle on tutkimukseen vastanneiden mielestä onnistunut hyvin. Esimerkiksi odotuksiin luotettavan tiedon saannista sekä pääsystä tiedon äärelle ajasta ja paikasta riippumatta Yle on onnistunut vastaamaan erittäin hyvin. Vain erityisryhmien huomioiminen ei yltänyt onnistumisten kärkikymmenikköön.

Tutkimuksessa suomalaiset arvioivat luottamuksen ja julkisen palvelun tehtävien ohella Ylen toiminnan vastuullisuutta, avoimuutta ja onnistumista vuorovaikutuksessa.

Tutkimukseen haastateltiin 1002 henkilöä 13.10.–1.11.2017. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Taloustutkimus on tehnyt Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen Ylen toimeksiannosta.