Hyppää pääsisältöön

Yle vastaa: Ylen vaalitentti ei rikkonut lakia tai toimittajien eettisiä ohjeita

Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä
Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä Yle,yle vastaa

Kiitoksia toimittaja Pasi Kiviojalle hyvästä pohdinnasta liittyen Ylen 8.1.2018 esittämään presidenttiehdokas Paavo Väyrysen vaalitenttiin. Blogi väittää, että tentti rikkoi Yle-lakia, yhtiömme omia Ohjelmatoiminnan sääntöjä sekä Journalistin ohjeita.

Tämä on Kiviojan tulkinta asiasta. Säännöstöä voi tulkita myös toisin.

Kaikissa tunnin mittaisissa Ylen tenteissä on osio, jossa ehdokas pitää seitsemän minuutin puheen. Osiossa halutaan tuoda esille yhtä puolta ehdokkaasta ja sen sisällyttäminen ohjelmaan on täysin ohjelmantekijöiden oma ja itsenäinen päätös.

Sananvapauden nimissä emme tarkista etukäteen sitä, mitä kukin ehdokas aikoo puhua. Tällainen sananvapaudellinen tulkinta on perusteltu Suomen kaltaisessa demokratiassa. Jokainen ehdokas saa puhua sillä tavoin kuin parhaaksi näkee, ennakolta puuttumatta.

Puheen jälkeen ohjelmaa tekevillä on kuitenkin mahdollisuus ottaa kiinni puheeseen ja analysoida sitä. Näin tehtiin myös Väyrysen tentissä, kun siinä käytiin läpi mm. hänen vaalirahoitustaan. Ehdokkaiden rahanhankinta on tärkeä vaaleihin liittyvä kysymys.

Näin Yle ei ole luovuttanut journalistista päätösvaltaa asiasta ulospäin. Tällainen “suora osuus ja sen analysointi” -toimintatapa on normaalia kansallisessa ja kansainvälisessä TV-journalismissa.

Kivioja siteeraa kirjoituksessaan Ylen mainontaa koskevaa säännöstöä. Suhtaudumme tietenkin Ylessä kriittisesti aineistoon, johon liittyy kaupallisia intressejä. Emme suostu toimimaan mainonnan tai markkinointiviestinnän välineenä.

Säännöstössä kuitenkin sanotaan myös, että “julkaisemme tällaista aineistoa vain, jos siihen on sisällölliset ja journalistiset perusteet”. “Tällaista aineistoa” -termillä tarkoitetaan mm. kaupallista aineistoa.

Joskus (hyvin harvoin) tällaisen aineiston esille tuominen on journalistisesti sallittavaa. Mukit ja kirjat näyttävät olevan taas osa Väyrysen poliittista kampanjaa sekä sen rahoitusta. Hän toi niitä eilen esille oman puheensa lopussa. Väyrysen tapauksessa osio kertoi olennaista ehdokkaasta ja hänen tavastaan kampanjoida.

Kysymys on politiikan ohjelmasta, jonka välityksellä pyritään antamaan pitkospuita kansalaisille päätöksentekoon vaaleissa. Jokaisella voi ja saa olla oma näkemyksensä kustakin vaalitenttimme kohteesta ja hänen käyttäytymisestään ohjelmassamme. Myös Ylen onnistumista tässä tehtävässä voi pohtia vapaasti. Tulkintamme mukaan Yle hoitaa kuitenkin tätäkin tehtävää omia sääntöjään noudattaen.

Timo Huovinen
Journalististen standardien ja etiikan päällikkö, Yleisradio