Hyppää pääsisältöön

Ylelle langettava päätös JSN:ltä

yles sändningstorn
yles sändningstorn Kuva: YLE/Rolf Granqvist Yle,Pasilan linkkitorni,Iso Paja,yleisradioyhtiöt,yleisradiotoiminta

Julkisen sanan neuvosto JSN on antanut Ylelle langettavan päätöksen, joka liittyy virheisiin eduskunnassa runsaasti vierailleiden henkilöiden nimilistassa ja virheiden korjaukseen. Nimilista julkaistiin MOT-ohjelman verkkosivuilla.

Ylen MOT-toimitus julkaisi 13.10. 2017 verkkosivuillaan lobbaamista käsitelleen jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä.

”Kaksi nimeä oli yhdistetty väärään samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja”, JSN sanoo.

”Toimitus ei ollut pyrkinyt tavoittamaan kaikkia listassa mainittuja henkilöitä vaan oli päätellyt heidän henkilöllisyyksiään pelkän nimen perusteella julkisista lähteistä. Tietojen tarkistamisen sijaan MOT:n toimitus oli lisännyt nimilistan alkuun tekstin, jonka mukaan ’virhemarginaalia lisää myös se, että henkilöt on jouduttu tunnistamaan nimien perusteella’”, JSN kirjoittaa.

Neuvosto toteaa, että tämän tyyppiset vastuuvapautuslausekkeet eivät kuulu vastuulliseen journalismiin.

”Listalla olevien henkilöiden tavoitteleminen olisi ollut mahdollista, mutta sitä ei edes yritetty. Kirjoittaessaan virhemarginaalista toimitus myönsi hyväksyneensä mahdollisuuden, että nimilistassa on vääriä henkilöitä.”

JSN kirjoittaa MOT:n korjanneen virheet saatuaan niistä tiedon.

”Korjaustiedoista ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, millaisista virheistä oli ollut kysymys. Neuvoston mukaan virheiden laajempi avaaminen yleisölle olisi hälventänyt tehokkaammin virheellisiä mielikuvia, joita alkuperäinen juttu oli listalle väärin perustein joutuneista henkilöistä herättänyt”, neuvosto arvioi.

”Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.”

JSN:n langettava päätös

Langettava päätös 6700/YLE/17

Asia:
Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus
Ratkaistu:
24.1.2018
Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutussa julkaistiin 74 nimen lista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Yle ei ollut tarkistanut kaikkien listalla olevien henkilöllisyyksiä niin hyvin kuin se olisi voinut, ja lista sisälsi virheitä. Yleisölle ei kerrottu virheistä riittävän tarkasti.

Kantelu 23.10.2017

Kantelu kohdistuu Ylen MOT-ohjelman verkkosivuilla 13.10.2017 julkaistuun juttuun ”Näin lobataan eduskunnassa – katso kärkinimet”.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/13/nain-lobataan-eduskunnassa-katso-karkinimet

Kantelijan mukaan Suomen Kuvalehti oli julkaissut vastaavanlaisen listan 11.10.2017 julkaistussa jutussaan, joka oli otsikoitu ”Lähes 24 500 vierailua ja yli 13 000 vierasta: Suomen Kuvalehti paljastaa lobbareiden kohteet eduskunnassa”. Tämän jutun alussa todetaan, että "Listalla mukana oleviin henkilöihin on oltu yhteydessä ja tarkastettu, pitävätkö tietokannan tiedot paikkansa. Heiltä on lisäksi kysytty vierailujen syitä."

Kantelijan mukaan Yleisradion MOT-ohjelman nimilistalla olevien henkilöiden oikeellisuutta ei ollut tarkistettu millään tavalla, mutta Ylen listalla on useita henkilöitä, jotka eivät ole Suomen Kuvalehden jo julkistamalla listalla. Muutamalle Ylen nimilistalla olevalle henkilölle oli soitettu ja pyydetty haastattelua. Muita ei ollut tarkistettu millään tavalla, ja osan listalla olleista nimistä henkilöllisyys oli arvattu.

Kantelijan mukaan tämä paljastui perjantaiaamupäivän 13.10. aikana, kun Yleisradion nimilistalla ollut kantelijan työkollega oli omassa, ei-julkisessa Facebook-päivityksessään kummastellut listalle päätymistään, ja todennut, että hän on viimeksi vieraillut eduskunnassa ala-asteen luokkaretkellä. Kuitenkin hän oli Yleisradion listalla nimeä, titteliä ja organisaatiota myöten.

Kantelijan mukaan tieto väärästä henkilöstä nimilistalla kiirii Yleisradion toimitukseen, joka kävi vaivihkaa editoimassa juttua 13.10. – ilman mitään oikaisua ja korjausmerkintää.
Kantelija kertoo kirjoittaneensa aiheesta blogin lauantaina 14.10., jolloin oikaisusta ei vielä ollut Yleisradion jutussa mitään merkintää:
http://www.konversio.fi/konversio/2017/10/journalistin-ohjeet-eiv%C3%A4t-koske-yle%C3%A4-ja-motia.html

Maanantain 16.10. kuluessa Ylen jutun loppuun lisättiin korjausmerkinnät, ja kuitattiin, että "Taulukon tietoja korjattu."

Kantelijan mukaan Yle ei ollut asianmukaisesti tarkastanut julkaisemiaan tietoja eikä kertonut virheestä ja sen korjaamisesta Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Päätoimittajan vastaus 18.12.2017

Ylen luovien sisältöjen vastaavan toimittajan Ville Vilénin mukaan Yle MOT-toimitus käsitteli perjantaina 13.10.2017 julkaistussa ”Näin lobataan eduskunnassa – katso kärkinimet” -artikkelissa yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää asiaa.

Vastaavan toimittajan mukaan jutussa käsiteltiin otsikon mukaisesti lobbausta eduskunnassa. Aiheen käsittely oli yhteiskunnallisesti erittäin perusteltua. Artikkelista kanneltiin 23.10.2017.
Vastaavan toimittajan mukaan juttuun on haastateltu 12 eduskunnassa usein vieraillutta
henkilöä. Artikkelissa on myös lista, jossa on 74 nimeä.

Vastaavan toimittajan mukaan artikkelissa lukijalle kerrotaan avoimesti, miten nimet ovat listalle valikoituneet, ja myös miten henkilöitä on tunnistettu. Nimilistalla olleiden henkilöiden oikeellisuus pyrittiin tarkistamaan mahdollisimman huolellisesti julkisista lähteistä. Kävijälistojen kärjessä olleet haastateltiin, jos heidät tavoitettiin.

Vastaavan toimittajan mukaan listalla on kolmen kuukauden aikana osoitettu olleen kaikkiaan viisi virhettä: kahdessa tapauksessa henkilö oli virheellisesti yhdistetty toiseen samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja.

Vastaavan toimittajan mukaan tieto kantelijan mainitsemasta väärästä henkilöstä tuli toimitukselle artikkelin julkaisupäivänä perjantaina 13.10. iltapäivällä ulkopuoliselta taholta. Lisäksi ”oikea” henkilö otti samana päivänä toimitukseen yhteyttä. Kyseisen henkilön titteli ja edustama taho korjattiin listaan välittömästi. Kirjaus korjauksesta artikkelin loppuun tehtiin toimituksen läsnäoloaikana maanantaina 16.10.

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija lähetti MOT-toimituksen yleiseen palautesähköpostiin viestin lauantaina 14.10. klo 00:17, mutta ei yksilöinyt virhettä. Toimitus pyysi häntä 16.10. klo 11:14 yksilöimään virheen, jotta se olisi voitu korjata. Kantelija lähetti tähän vastauksen 16.10. klo 19:48, mutta ei vieläkään yksilöinyt virheellistä nimeä. Näin ollen kantelija tai ”väärä” henkilö eivät koskaan lähestyneet Yleä tai vaatineet minkään virheen korjaamista.

Vastaavan toimittajan mukaan kantelija oli julkaissut asiaa koskevan verkkoblogin lauantaina 14.10. Tämä tuli MOT:n tietoon tiistaina 17.10., jolloin mainittu korjaus ja sen kirjaaminen asianmukaisesti oli jo tehty. MOT:n tuottaja vastasi kantelijan kirjoitukseen 20.10., jolloin vastaus myös julkistettiin Yleisradion viestinnän verkkosivulla.

Vastaavan toimittajan mukaan kaikki muut virheet korjattiin aina ensi tilassa ja niistä tehtiin asianmukaiset merkinnät. Vastaavan toimittajan mukaan Yle ei ole syyllistänyt artikkeleissa tai listalla olleita henkilöitä millään tavoin. Yle on julkaissut teemaan liittyviä ohjelman ja muitakin artikkeleita, joissa ilmiötä tarkastellaan laajasti ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin.

Vastaavan toimittajan mukaan Yleisradio pahoittelee virheitä, eikä niistä toimituksen tietojen mukaan ole aiheutunut haittaa. Yhden korjauksen suhteen oli kolmen päivän viive sen kirjaamisessa, että tekstiä oli muutettu. Kyseisessä toimituksessa ei ole päivystystä viikonlopun aikana.

Vastaavan toimittajan mukaan Yle on tarkistanut tiedot siinä määrin kuin se on ollut mahdollista käsillä olleissa olosuhteissa. Lisäksi Yle on korjannut virheet nopeasti saatuaan tiedon niistä. Koska virheet on korjattu nopeasti eivätkä ne ole aiheuttaneet haittaa eikä vahinkoa, virheitä ei tulisi vastaavan toimittajan mukaan pitää kokonaisuutena arvioiden olennaisena.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Ylen MOT-toimitus julkaisi verkkosivuillaan lobbaamista käsittelevän jutun. Jutun yhteydessä julkaistiin nimilista eduskunnassa runsaasti vierailleista henkilöistä. Listalla oli 74 nimeä. Kaksi nimeä oli yhdistetty väärään samannimiseen henkilöön ja kolmessa tapauksessa henkilöiden tittelit olivat epätarkkoja.

Toimitus ei ollut pyrkinyt tavoittamaan kaikkia listassa mainittuja henkilöitä vaan oli päätellyt heidän henkilöllisyyksiään pelkän nimen perusteella julkisista lähteistä. Tietojen tarkistamisen sijaan MOT:n toimitus oli lisännyt nimilistan alkuun tekstin, jonka mukaan ”virhemarginaalia lisää myös se, että henkilöt on jouduttu tunnistamaan nimien perusteella”. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tämän tyyppiset vastuuvapautuslausekkeet eivät kuulu vastuulliseen journalismiin. Listalla olevien henkilöiden tavoitteleminen olisi ollut mahdollista, mutta sitä ei edes yritetty. Kirjoittaessaan virhemarginaalista toimitus myönsi hyväksyneensä mahdollisuuden, että nimilistassa on vääriä henkilöitä.

MOT korjasi virheet saatuaan niistä tiedon. Korjaustiedoista ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, millaisista virheistä oli ollut kysymys. Neuvoston mukaan virheiden laajempi avaaminen yleisölle olisi hälventänyt tehokkaammin virheellisiä mielikuvia, joita alkuperäinen juttu oli listalle väärin perustein joutuneista henkilöistä herättänyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä ja Taina Tukia.