Hyppää pääsisältöön

Timo Huovinen: Mitä media voi kertoa poliitikon yksityiselämästä?

Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan.
Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan. Timo Huovinen

Poliitikon yksityiselämän avaaminen mediassa on rajanvetoa sanavapauden ja yksityiselämän suojan välillä.

Tasavallan presidentin vaalikamppailun aikana heräsin jälleen miettimään sitä, mitä asioita presidenttiehdokkaan tai muun huippupoliitikon taustalta voi tuoda esille.

Lainsäädännön ja sen tulkinnan mukaan huippupoliitikon yksityiselämä on melkoisen rajattua. Media voi siis pitkälti itse päättää, mitä yksityiselämästä on perusteltua julkistaa ja mitä ei.

Laki antaa median toimintaan vain ulommaisen kehikon. Omat alan ohjeemme säätelevät asioista tiukemmin, ja tätä mietintää jokainen Julkisen sanan neuvoston toimintaan sitoutunut media tekee sitten kohdallaan.

Lakien tulkintatilanteisiin tuovat usein helpotusta korkeimman oikeuden tuomiot. Huippupoliitikon yksityiselämän rajojen vetämistä kirkasti aikanaan korkeimman oikeuden vuonna 2010 antama tuomio (KKO:2010:39).

Siinä KKO arvioi huippupoliitikon yksityisyyden rajaa silloisen pääministeri Matti Vanhasen osalta. Päätös koski hänen entisen naisystävänsä kirjoittamaa kirjaa.

Meille journalisteille tuomio oli kiinnostava, koska sen perusteella pystyy nyt paremmin arvioimaan hyvinkin monisyisiä asioita ennen julkaisupäätöksen tekoa. Niinpä päätös oli hyödyllistä kaivaa esille presidentinvaalin yhteydessä.

Mikä on yksityiselämän ydintä?

Tässä media käy jälleen perinteistä rajanvetoa sananvapauden ja yksityiselämän suojan välillä: mitä asioita kansalaisille on perusteltua kertoa äänestyspäätöksen tekemistä varten ja mitkä asiat poliitikko voi ja saa halutessaan pitää omana tietonaan?

Lainsäädäntömme perustelujen mukaan esimerkkeinä yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista mainitaan henkilön perhe-elämä, vapaa-ajan käyttö, terveys ja ihmissuhteet.

Tavallisen kansalaisen osalta näiden tietojen julkiseksi tuomisessa median pitää olla tarkkana, mutta esimerkiksi tasavallan presidentiksi pyrkivän henkilön kohdalla raja ei ole näin selvä.

Huippupoliitikon työhön ryhtyessään henkilö on suostunut myös siihen, että häntä ja hänen toimintaansa voidaan arvioida julkisuudessa poikkeuksellisen laajasti. Ehdokkaan yksityisyyden suoja on siis rajatumpi kuin tavallisen tallaajan. Mutta ovatko kaikki ehdokkaaseen liittyvät asiat julkistettavissa?

Yleinen pohdinta soveltuu kaikkiin tärkeimpiin päättäjiin

Seuraavien kysymysten miettiminen on hyödyllistä paitsi poliitikkojen myös muiden korkeiden päättäjien yksityiselämän rajaa vedettäessä.

Rajanvetoon vaikuttavia asioita ovat:

  • onko kyseessä yhteiskunnallinen vaikuttaja
  • ovatko tiedot sellaisia, jotka voivat vaikuttaa näiden henkilöiden toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä
  • onko tietojen esittäminen tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Mietittävä on myös kysymystä: tyydytetäänkö tiedon paljastamisella ainoastaan tietyn lukijakunnan uteliaisuutta?

Poliitikkojen julkisuuskuvan merkitys on lisääntynyt

Vuoden 2010 tuomiossa KKO totesi, että johtavassa asemassa olevan poliitikon julkisuuskuva vaikuttaa siihen, miten hänen yhteiskunnallista toimintaansa arvioidaan.

KKO:n mukaan ”tähän kuvaan voi kuulua myös se, millainen käsitys ihmisillä kyseisestä henkilöstä on hänen poliittisen toimintansa ulkopuolella ja jopa yksityishenkilönä”.

Poliitikon perhe-elämään, seurusteluun ja muuhunkin toimintaan yksityishenkilönä voi siten kohdistua KKO:n mielestä oikeutettuakin yleistä kiinnostusta. Näin on varsinkin silloin, kun poliitikon yksityiselämää koskevalla tiedolla on merkityksellinen yhteys niihin kysymyksiin, jotka hän on nostanut esiin yhteiskunnallisessa toiminnassaan.

Huippupoliitikon ja muidenkin julkisuuden valokeilassa olevien henkilöiden yksityiselämän asioiden käsittelyyn vaikuttaa lisäksi se, millä tavoin henkilö on itse suostunut “raottamaan vaatekaappiaan” julkisuuteen. Tällä tavalla myös huippupoliitikko voi vaikuttaa yksityiselämänsä käsittelyyn julkisuudessa.

Harkinta-ala on suuri – niin kuin vastuukin

KKO:n tuomiossa huippupoliitikon yksityiselämän ydinalueeksi katsottiin sukupuolielämästä ja intiimeistä yksityisistä tapahtumista ilmaistut tiedot ja vihjaukset. Eli näiden tietojen julkistaminen oli oikeudentonta.

Sen sijaan ydinalueeksi ei katsottu kirjan tietoja pääministerin lapsista, koska tiedot eivät käsitelleet loukkaavalla tavalla lasten tunteita tai yksityisyyttä.

Tästä näkökulmasta nykyisen pääministeri Juha Sipilän Yleä kohtaa esittämä arvostelu lastensa ja sukulaistensa asioiden käsittelystä julkisuudessa ns. Terrafame-vyyhdissä on tulkittavissa perusteettomaksi.

Tuossa tapauksessahan ei käsitelty pääministerin lasten tai sukulaisten yksityiselämää, vaan heidän toimiaan yrityselämässä. Lapset eivät myöskään olleet alaikäisiä. Asian esille tuonti oli yhteiskunnallisesti perusteltua pääministerin oman toiminnan kautta.

Yleisesti myös yhteiskunnallisten päättäjien lapsia koskevien tietojen julkistamisessa pitää olla tarkkana. Varsinkin alaikäisiä lapsia koskevien asioiden käsittelyssä on noudatettava pidättyvyyttä ja varovaisuutta. Tätä painottavat myös Ylen omat ohjeet lapsista ja nuorista.

Tältä pohjalta huippupoliitikon yksityiselämän alue on tulkittavissa rajatuksi. Samalla tulee muistaa se, että myös politiikassa toimivien henkilöiden hyväksyttävät odotukset yksityiselämän suojan kunnioittamiseksi on turvattava. Tätä rajaa kukin tiedotusväline sitten vetää tahollaan.

Timo Huovinen
Journalististen standardien ja etiikan päällikkö

Lue myös - yle.fi:stä poimittua