Hyppää pääsisältöön

Kuuden miljoonan euron terapeutit: käsikirjoitus

Lue tästä ohjelman käsikirjoitus.

23.10. 2017 - sähköposti
Välitieto ja toimenpiteet uudessa tilanteessa
lähettäjä: John Pihlaja

……….
Arvoisa opiskelija

Valviran asiattomaksi muuttunut toimintamalli antaa meille vakavan syyn jyrkentää omaa toimintaamme.

Valvira aikoo peruuttaa ensimmäiselle hyväksytylle hakijalle myönnetyn psykoterapeuttinimikkeen.

VAROITUS: Älä anna Valviralle suullisia lausuntoja. Niitä on vääristelty ja irrotettu asiayhteydestä opiskelijoiden vahingoksi.

psykoterapeuttiopiskelija: Pihlaja on viitannu siihen että Valvira rikkoo lakia. On kuvaillu sitä Valviran toimintaa toisin sanoen rikollisena toimintana.

Mitä on tapahtunut kun sadat psykoterapeuttiopiskelijat uskovat, että terveydenhuollon valvontaviranomainen Valvira rikkoo perustuslakia ja yrittää vihanpidossaan estää opiskelijoiden toimimisen psykoterapeutteina.

MOT: Kuuden miljoonan euron terapeutit

Sadat psykoterapeuttiopiskelijat ovat joutuneet keskelle erikoista kiistaa. Brittiyliopisto ja suomalaisyritys kouluttavat psykoterapeutteja Suomessa kevyemmillä opinnoilla kuin suomalaiset yliopistot.

Koulutus on poikinut jo useita rikosilmoituksia ja kantelun EU-komissiolle.

Psykoterapeuttien koulutus on liiketoimintaa, jonka opiskelijat maksavat täysin omasta pussistaan.
MOT: Minkä takia sinä valitsit Helsingin Psykoterapiainstituutin?
psykoterapeuttiopiskelija: Mun ensisijanen valintasyy oli hinta, kun nää psykoterapiakoulutukset on hirveen kalliita ja tää oli poikkeuksellisen halpa verrattuna moneen. Sen takia.

Psykoterapeuttiopiskelijan ääni on tätä ohjelmaa varten muunnettu, ja ohjelmassa häntä esittää näyttelijä.

Syksyllä Valvira viestitti noin sadalle Helsingin psykoterapiainstituutista valmistuneelle opiskelijalle, että heitä ei tulla hyväksymään psykoterapeutin ammattiin.

psykoterapeuttiopiskelija:
Mä koen tulleeni petetyksi, mua on huijattu. Se on mun tilanne. Mult on mennyt 16.500€ ja mä en ole saanut mitään siitä vastineeksi. Tätä koulutusta pidän tosi heikkotasoisena.

Syksyn tapahtumien seurauksena koulutuksensa keskeyttänyt opiskelija ehti maksaa opinnot kokonaan. Hänen puheensa esittää ohjelmassa sanasta sanaan näyttelijä.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
No tässä sitä ollaan, 16 ja puoli tuhatta velkaa ja ei mitään mitä vois sen vastapainoksi näyttää toteen että olen tehnyt. Jos sanois että vituttais niin ilmaisisin sen aika lievästi.

Kumpikaan ei uskalla esiintyä jutussa omalla nimellään tai kasvoillaan, koska myös opiskelijoiden kesken tunteet käyvät nyt kuumina.

psykoterapeuttiopiskelija:
Mä en oikeestaan uskalla kertoo yhtään mitään mun omasta tilanteesta.
Mä ole kokenu et me opiskelijat ollaan haavoittuvassa asemassa et mitään yhtenäistä linjaa tai halua ajaa omia oikeuksia ei ole oikeen olemassa, sen takia että osalla on niin vahva luottamus vielä siihen et John Pihlaja kyllä hoitaa tän homman kotiin ja meitä ei oo petetty ja tässä on vaan kyse siitä et viranomainen on hankala.

Tässä on sellanen riski minkä aistii tuolla meidän Facebook-keskusteluissa että hyvin helposti joutuisi porukan lynkkaamaksi jos jotakin tulis tietoon. Siksi en uskalla kertoa mitään.

Psykiatri Ben Furman toi ratkaisukeskeisen terapian Suomeen. 90-luvulla sitä kutsuttiin vielä lyhytterapiaksi.

Nykyään suurimmaksi ratkaisukeskeisten psykoterapeuttien kouluttajaksi on noussut John Pihlajan perustama Helsingin psykoterapiainstituutti, HPI. Yhtiön erikoisuus on sen vuosia jatkunut kiistely terveydenhuollon luvista ja potilasturvallisuudesta vastaava viranomaisen eli Valviran kanssa.

Valvira ylläpitää rekisteriä terveydenhuollon ammattilaisista.

Terapeuttina voi Suomessa toimia kuka vain, mutta lääkärin määräämää Kelan maksamaa psykoterapiaa voi antaa vain nimikesuojattu psykoterapeutti.
Käytännössä psykoterapeutin nimikesuoja on välttämätön toimeentulon kannalta.

MOT: Kuinka työllistävä tää case HPI on Valviralle ollu?
Jussi Holmalahti
johtaja, Valvira:
No kyllä sen kanssa on jouduttu koko organisaatiossa jumppaamaan kyllä aika paljon. Siis ja ja kyllä mä sanon, että kyllä meillä monet ihmiset on väsynyt tietenkin tämän asian ratkaisemiseen. Mä olen ollu Valvirassa vuodesta 2009 ja alkaa kohta tulla kymmenen vuotta täyteen näitä psykoterapia-asioitten ratkomisia.

MOT kertoi ensimmäisen kerran Helsingin psykoterapiainstituutin ongelmista vuonna 2011.

Koulutusyritys taisteli tuolloin Valviran kanssa täsmälleen samasta asiasta, eli siitä riittääkö HPI:n koulutus psykoterapeutin nimikesuojan saamiseen. Kuten nytkin, osa opiskelijoista koki, että heitä oli huijattu.

Tiina, psykoterapeuttiopiskelija syyskuussa 2011:
Koulutuksen järjestäjän eli Helsingin Psykoterapiainstituutin pääkouluttajaksi itseään kutsuva henkilö ei yllättäen sitten ollutkaan itse ollenkaan psykoterapeutti eikä edes terveydenhuollon ammattihenkilö.

Michel, psykoterapauttiopiskelija syyskuussa 2011: Silloin tietysti on se kysymys, että onks tää koko koulutuskaan pätevä millään tavoin.

Vuoden 2011 kiista päättyi Helsingin psykoterapiainstituutin toimitusjohtajan John Pihlajan voittoon.

Valvira jousti ohjeistaan ja myönsi lopulta nimikesuojan sadoille HPI:n psykoterapeuteille vain nimellisten koulutustäydennysten jälkeen.

Valvira perusteli päätöstä muun muassa sillä, että voimaan oli tulossa uusi asetus. Sen piti estää psykoterapeuttien kevytkoulutus kokonaan.

Koulutus siirtyi yliopistoihin vuonna 2012.
Jorma Piha johtaa yliopistojen yhteistä konsortiota, jossa yliopistot ovat sopineet psykoterapeuttikoulutuksen minimivaatimuksista asetusmuutoksen jälkeen.

Jorma Piha
Yliopistojen koulutuskonsortion pj.
Lastenpsykiatrian professori emeritus:
potilasturvallisuuden lisäämistä on tavoiteltu yhtenä asiana. Psykoterapiakoulutuskenttä oli tavattoman hajanainen. Oli suuri joukko erilaisia koulutuksenjärjestäjiä ja koulutuksenjärjestäjät sitten sovelsivat ohjeita ja käytäntöjä vähän eri tavalla. Syntyi paljon erilaisia hallintokäsittelyitä ja oikeuskäsittelyitä, nimenomaan tämän nimikesuojauksen saamisen yhteydessä.

Tässä saumassa ratkaisukeskeisen kentän markkinajohtajaksi nousi yllättäen koulutusepäselvyyksien vuoksi huonossa maineessa ollut Helsingin psykoterapiainstituutti.

Se löysi nopeasti yliopistokumppanin Bristolista, Britanniasta.

Alkuun mainoksissa luvattiin psykoterapeutin pätevyyttä niin sumeilematta, että kilpailuvirasto huomautti yhtiötä harhaanjohtavasti mainonnasta vuonna 2014.

HPI kuitenkin suojasi selustansa.

MOT sai haltuunsa sitoumuksen, joka opiskelijoiden piti allekirjoittaa heti koulutuksen alkaessa. Tiedoksisaanniksi otsikoitu paperi vapauttaa yrityksen vastuusta, jos Valvira ei hyväksykään opiskelijoiden hakemuksia.

Opiskelijat olivat kuitenkin luottavaisia, koska HPI oli jo tuottanut markkinoille satoja hyväksyttyjä psykoterapeutteja.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Meille selvis vasta koulutuksen alkamisen jälkeen että ne 17 ryhmää jotka on valmistunut sieltä, ja joista he toistuvasti puhuu, on valmistunut ennen kuin asetus muuttui.

Koulutuksen hinta vaihtelee 16500 ja 18 000 euron välillä.

Asetusmuutoksen jälkeen aloittaneita psykoterapeuttiopiskelijoita on jo liki 400.

Kun hinta tyypillisesti maksetaan könttäsummana heti koulutuksen alussa, on kyse tässä vaiheessa jo 6-7 miljoonan euron terapiabisneksestä.

Koulutukset pyörivät sujuvasti viime kesään asti, kunnes ensimmäisten valmistuneiden ryhmien hyväksyntä Valvirassa alkoi venyä.

29.6.17
Valviraprosessiin ja varmistustoimiin liittyvä kirje
Lähettäjä: John Pihlaja

Hei!

Koulutuksenne on toteutettu huolellisesti pitkäaikaisen ja vakiintuneen ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen käytäntöjen mukaan.

Nyt, vasta vuoden käsittelyn jälkeen, Valvira on vihdoin alkanut hyvin pienin erin kertoa uusista vaatimuksista, jotka poikkeavat laista, asetuksesta ja aiemmin hyväksytyistä käytännöistä.

Tämänhetkisen Valviran tulkinnan mukaan joidenkin hakijoiden hakemuksiin tarvittaisiin lisäopintoja. Korostan, että vielä ei ole tietoa, keitä tämä koskee, keitä ei!

Osalla opiskelijoista epäilyt olivat heränneet muistakin syistä.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Mä olen kuitenkin tehnyt psykiatrista työtä jo aikaa pitkään ja mulla oli pohjalla jo joku käsitys miten esim psykoterapiakoulutuksia on järjestetty - lähinnä työnohjauksen ja oman terapian osalta. Tässä koulutuksessa ne näyttivät toteutuvan pääsääntöisesti opiskelijoiden keskenään käyminä keskusteluina niin että kouluttajat on samassa tilassa, mutta kukaan psykoterapeutti ei vastaa mun omasta koulutuspsykoterapiasta tai työnohjauksestakaan. - Se tuntui tosi kummalliselta

Nyt täytyy selittää. Asetus määrää, että työnohjauksessa tapahtuva potilastyö on yksi kolmesta koulutuksen keskeisestä osasta.

Suomalaiset yliopistot ottavat psykoterapeuttikoulutukseen sisään vain ammattilaisia, jotka ovat jo tehneet kaksi vuotta mielenterveystyötä. Opiskelijat alkavat heti ottaa vastaan potilaita osana koulutustaan.

Jorma Piha
Yliopistojen koulutuskonsortion pj.
Lastenpsykiatrian professori emeritus:
Tämä työnohjaus, potilastyönohjaus, se tarkoittaa sitä, että kokenut kouluttaja ohjaa potilastyötä hyvin yksityiskohtaisesti ja henkilökohtaisesti.

Helsingin psykoterapiainstituutissa tilanne on kahdella tapaa erilainen kuin suomaisissa yliopistoissa. HPI hyväksyy sisään myös ihmisiä, joilla ei ole kokemusta mielenterveystyöstä. Toiseksi työnohjausta ei anna ammattilainen.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Meillehän sanottiin että kouluttajiin voi olla yhteydessä jos tulee hankalia asiakkaita, mutta parempi olis jos olisitte toiseen opiskelijaan yhteydessä niin voitte sitten reflektoida sitä yhdessä.

No jos mä esimerkiksi alan epäillä että asiakas mahdollisesti oireilee psykoottisesti niin sanopa mulle miten mä reflektoin sitä jonkun liikuntatieteen maisterin kans joka ei päivääkää tehnyt mielenterveystyötä?

Jorma Piha kertoo miksi suomalaiset yliopistot vaativat yksityiskohtaista potilastyön ohjaamista.
Kyseessä on näitten potilaitten hoito. Se ei ole niin kuin sillä tavalla harjoittelua, vaan se on niin kuin osa näitten potilaitten hoitoa, jota sitten
tällä tavalla ohjataan.

Viime syksynä osa opiskelijoista alkoi itse selvittää Valvirasta, pääseekö brittiyliopiston antamalla tutkinnolla todella psykoterapeutiksi Suomessa.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Mun osalta prosessi alkoi elokuun puolivälissä, olin yhteydessä Valviraan ja siellä mulle kerrottiin, että tässä on monta kohtaa mitkä pitää täyttyä että nimekkeen saa.

Siinä yhteydessä mä sitten toin esiin myös mun omia huolia että tää työnohjaukset ja omaterapia on toimii vähän mun mielestä ala-arvosesti, ja siinä kohtaan kävi ilmi että jo tammikuussa joku on tehnyt valviralle nimettömän ilmiannon samasta asiasta.

Valviran johtajistoon kuuluva Jussi Holmalahti vahvistaa nimettömän ilmiannon.

Jussi Holmalahti:
Sillon me jo keväällä vähän selvitettiin sitä koulutusyhteisöltä ja yliopistolta ja se sitten päädyttiin siihen että kun kysymys oli nimettömistä yhteydenotoista, että me ei sen sen osalta… Ja sillon oltiin siinä vaiheessa sitten menossa eteenpäin päätöksissä eli katsottiin, että tätä koulutusta voidaan täydentää.

13.9.2017
Valvira tunnusti koulutuksemme!
lähettäjä: John Pihlaja


Arvoisat opiskelijat

Meillä on suuri ilo ilmoittaa teille, että ensimmäinen HPI-UWE:n koulutuksen suorittanut psykoterapeutti on tänään merkitty Terhikki-rekisteriin. – Onnittelut …!

Lämpimin syysterveisin,
John

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Sitten muutama muukin samassa ryhmässä ollut ihminen otti yhteyttä siitä samasta asiasta Valviraan. He pyysi, että voidaanko me vastata siihen kysymykseen miten ne koulutukset on toteutunut. Ja me saatiin lukea UWE-Bristolin ja Pihlajan kirjoittama selvitys joka oli englanninkielinen. Se kun luettiin niin tajuttiin että tää on pitkälti samaa kun mikä me ollaan saatu opinto-opas suomeksi -
mutta ei ne toteudu niin kun opinto-oppaassa sanotaan.

Tässä vaiheessa Valviralla oli jo kahdesta lähteestä tullut tieto, että Helsingin psykoterapiainstituutin koulutuksesta oli annettu viranomaiselle väärää tietoa.

Valvira varmisti asian vielä kolmannesta lähteestä, kysymällä työnohjauksesta ja koulutuspsykoterapiasta jo valmistuneilta opiskelijoilta.

Jussi Holmalahti
johtaja, Valvira:
Meidän ratkasu oli siinä, että me oltiin yhteydessä opiskelijoihin ja kysyttiin kysyttiin heiltä tiedot siitä, kuinka se koulutus on järjestetty.

Oli tää tietenkin tietyllä tavalla poikkeuksellinen käytäntö meiltä. Ei me olla tällaiseen tilanteeseen jouduttu, jossa meille koulutuksen järjestäjä antaa meidän mielestä selkeästi väärää informaatiota.
Ja tässä nyt tietenkin takana on se tietty epäluottamus tähän koulutuksen järjestäjään, joka on toimi toiminut asiamiehenä näille kaikille opiskelijoille ja hänen intresseihinsä asiassa.

Seurauksena Valvira peruutti jo HPI:n yhdelle opiskelijalle myöntämänsä psykoterapeutin nimikesuojan, ja ilmoitti liki sadalle jo valmistuneelle, että koulutus ei riitä ni
mikesuojan myöntämiseen.

23.10. 2017
Välitieto ja toimenpiteet uudessa tilanteessa / Viesti opiskelijoille
lähettäjä: John Pihlaja

….
Valviran juristi on ottanut puhelimitse yhteyden viiteen nimikettä hakeneeseen opiskelijaan epäammattimaisella tavalla:
….
- puhelut ilman ennakkovaroitusta, keskellä työpäivää tai arjen askareita

- ohjailevia kysymyksiä koulutuksen toteutuksesta ”kuin tykin suusta”

- ahdisteltu vastaaja ei saanut oikeutta tarkistaa asioita omista muistiinpanoista, vaikka kysymys oli vuosien takaisista yksityiskohdista

MOT tavoitti useita valmistuneita tai opintojensa loppuvaiheessa olevia psykoterapiainstituutin opiskelijoita. Kuvissa heitä ei nähdä, mutta näytellyn tilanteen opetusmateriaalit ovat aitoja.

Moni opiskelija paheksui koulutuksensa mustamaalaamista mediassa ja kehui HPI:n koulutusta. Opiskelijat varoivat puhumasta koulutuksen sisällöstä tarkasti. Näin opiskelijoita on neuvottu toimimaan.

23.10. 2017
Välitieto ja toimenpiteet uudessa tilanteessa
lähettäjä: John Pihlaja

VAROITUS: Älä anna Valviralle suullisia lausuntoja. Niitä on vääristelty ja irrotettu asiayhteydestä opiskelijoiden vahingoksi.

psykoterapeuttiopiskelija:
Valviran tulkinta on ihan oikea. Nyt tätä yritetään selittää vähän kuin mustaa valkoseks.
Yksi sähköposti mikä on tullut lähiaikoina on, että opiskelijat joita on haastateltu on vaan ymmärtäneet sen koko asian väärin, et eihän se nyt oo ollu opiskelijoitten keskeistä rooliharjottelua vaan on ollut kyse jostain muusta.
Musta se tuntuu ihan tosi epäuskottavalta selittelyltä. Mä tiedän mitä se on ollut, me ollaan siellä keskenämme harjoiteltu. Ei ole ollut riittävää opettajan ohjausta.

Suomalaiset yliopistot vaativat opiskelijoilta myös yksilöllistä omaa psykoterapiaa. MOT:lle puhunut opiskelija vahvistaa, että myös tämä opintojen osa toteutettiin instituutissa opiskelijoiden keskinäisenä harjoitteluna.

Hän kertoo lisäksi, että kun HPI kirjasi Valviraa varten tuntimääriä, luki todistuksessa 100 tuntia.

psykoterapeuttiopiskelija:
Eli 100 tuntia koulutuspsykoterapiaa, mut eihän tää pidä paikkaansa. Mun omien merkintöjen mukaan niin se jäi jonnekin viiteenkymmeneen tuntiin.
MOT:
Mut eikö tää sillon ole tavallaan koulutustodistuksen väärentämistä?
psykoterapeuttiopiskelija:
On. Näin mä ajattelen kanssa.

Syksyn tapahtumien seurauksena Valvira teki poliisille tutkintapyynnön John Pihlajan toimista. Sosiaali- ja terveysministeriölle Valvira kertoi, että rikosepäily liittyy viranomaisille annettuihin väärin tietoihin. Poliisi vahvistaa, että tutkinta on käynnissä.

Jussi Holmalahti: No me ollaan tehty tästä Julkisuuslain mukainen kielteinen päätös tästä tutkintapyynnön luovuttamisesta niin mä en voi sen perusteella kyllä yhtään kommentoida sitä sisältöä.

Joulun alla ylin kuluttajaviranomainen teki tutkintapyynnön poliisille.

Antti Neimala
ylijohtaja
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Valvira otti meihin yhteyttä omien havaintojensa ja selvitystensä perusteella ja pyysi meitä selvittämään sen markkinointioikeudellisen puolen ja tämän me kävimme läpi ja on näin ollen pyydetty sit poliisia tutkimaan sitä, että onko tän markkinoinnin lainmukaisuus asiallisesti hoidettu vai onko siinä niin kuin kokonaisuutena arvioiden syyllistytty markkinointirikokseen.

25. Tammikuuta HPI piti opiskelijoille tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, että yhtiö ja sen opiskelijat eivät anna haastattelua MOT-ohjelmaan.

Viestintästrategiana on sen sijaan tuoda yhtiön kantoja esille sosiaalisessa mediassa ohjelman jälkeen.

MOT kuitenkin tavoitti Pihlajan puhelimitse jo pari päivää ennen tiedostustilaisuutta.

MOT:
Onko opiskelijoilla mahdollisuus saada rahat takaisin jos he eivät saa mitä lähtivät hakeemaan eli kela-pätevyyttä?
puhelimessa
John Pihlaja
toimitusjohtaja, Helsingin psykoterapiainstituutti:
Tuo on teoreettinen kysymys. Mikään oikeusaste ei voi tulla tuohon tulokseen.

Osa opiskelijoista on jo yrittänyt vaatia rahojaan takaisin.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Ei, eivät ole maksaneet.
ensimmäinen vastaus tuli syys-lokakuussa ja sitten joulukuussa tuli uusi lähestyminen. Toimitusjohtaja yritti tarjota sopimusta, se oli sen kaltainen että mun moraali ei anna myöden
MOT:
Mikä sen sisältö oli?
opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Siinä vaadittiin muun muassa mm vaitiolovelvollisuutta sopimuksen sisällöstä.
Kävi myös ilmi, että siinä vaiheessa hän tiesi ketkä on ollut Valviraan yhteydessä. Hän oli sitä mieltä että tilanne on meidän opiskelijoiden itse aiheuttama, jotka on Valviraan olleet yhteydessä.

HPI:n viime vuoden tilinpäätöstä ei ole julkaistu, joten ei ole tietoa kuinka paljon yhtiössä on rahaa jäljellä.

Asetusmuutoksen jälkeiset vuodet ovat kuitenkin olleet HPI:lle leveitä, pelkästään psykoterapiaopiskelijat ovat tuoneet yhtiöön rahaa 6-7 miljoonaa euroa.

Nykyisestä taloustilanteesta selviää vain, että yhtiöllä on valtiolle velkaa.

MOT(tammikuu 2018):
HPI on tällä verottajan verovelkarekisterissä. Kuinka paljon teillä on tällä hetkellä verottajalle velkaa?
puhelimessa
John Pihlaja
toimitusjohtaja, Helsingin psykoterapiainstituutti:
En kommentoi.

MOT täsmentää: Merkintä verovelkarekisteristä poistui ennen ohjelman esittämistä 12.2. Merkintä poistuu kun verovelka on suoritettu tai maksujärjestelystä on sovittu.

Pihlajan taustalta löytyy muun muassa taksien tietopalveluita, yritysten muutoksenhallintaa ja erilaisia koulutuksia myyviä yhtiöitä.

Hän on ollut omistajana tai vastuuhenkilönä mukana kolmessa yrityksessä, joiden konkurssi on rauennut velkojien todettua, että varoja ei riitä jaettavaksi.

MOT:
Miksi et pelannut varman päälle, olisit voinut järjestää koulutukset niin kuin suomalaisetkin koulutukset?
puhelimessa
John Pihlaja
toimitusjohtaja, Helsingin psykoterapiainstituutti:
Me varmistimme asian ja Valvira on vahvistanut meidän järjestelyn, että se on lainmukainen. Valvira on peräänynyt itse antamastaan kirjallisesta vahvistuksesta.
Valvira on pettänyt meidät. Asetus ei erottele suomalaista ja ulkomaista koulusta.

Erikoinen kiista on pisteessä, jossa Pihlaja on tehnyt poliisille tutkintapyynnön myös Valviran Holmalahdesta.

Itse asetus, jonka piti estää kevytkoulutukset jäi epäselväksi. Se sanoo, että yliopistossa koulutetut psykoterapeutit kelpaavat psykoterapeutin ammattiin. Se ei sano, että ei minkä tahansa maan yliopistossa.

Jussi Holmalahti
johtaja, Valvira
Ei tämän tyyppiseen tilanteisiin voi aina varautua, että ulkomaalainen yliopisto Briteistä rupee kouluttamaan huomattavan määrän suomalaisia Suomessa meidän tehtäviin. Ehkä nyt jälkeenpäin ajatellen se olis ollu voitut voinu olla täsmällisempi se asetuksen teksti, mutta se on sitten viime kädessä ministeriö ja Eduskunta, jotka nuo asetuksen tekstit päättää.

Valviran mukaan sillä on silti lakiin perustuva oikeus vaatia Suomessa potilastyötä tekeviltä psykoterapeuteilta minimissään suomalaisten yliopistojen tasoista koulutusta.

Jussi Holmalahti
johtaja, Valvira
Kun me puhutaan nimikesuojatusta psykoterapeuteista, jotka on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja tekee itsenäistä hoitotyötä ja vielä aika haavoittuvan ryhmän kanssa, jolla on ongelmia elämänhallinnassaan. Niin me ei nyt ollaan ollaan päädytty siihen, ett tämä koulutus ei ole riittävä siihen, ja se lähtökohta on tietenkin potilasturvallisuus siinä.

puhelimessa
John Pihlaja
toimitusjohtaja, Helsingin psykoterapiainstituutti:
Meillon parempi. Ja sitä paitsi vaatimuksia ei ole muita kuin mitä asetuksessa lukee, muu on Valviran keksimää.

Jussi Holmalahti
johtaja, Valvira
Tätä todennäköisesti ja oikeastaan toivottavasti ratkotaan vielä Hallinto-oikeudessa elikkä löydetään se lopullinen linjaus miten se miten tästä mennään eteenpäin, että onko jollakin jollakin tavoin edellytyksiä edetä psykoterapeutin nimikesuojaukseen, olkoon sitten kysymys täydentamisestä tai mistä tahansa sen tyyppisiä ratkasutkin on mahdollisia.
Tietenkin yks on se, että tätä koulutusta käytetään hyväksi sitten jonkun jossakin muussa koulutusyhteydessä haetaan hyväksilukuja tai jotain muuta, jolla päästään sitte ehkä päästään tästä tästä ongelmasta semmoseen vastaamaan suomalaista koulutusta vastaavaa vastaavaan tutkintoon. Joka sitt ois nimikesuojattavissa.

opintonsa keskeyttänyt psykoterapeuttiopiskelija:
Aikamoinen tunnemyrsky se on ollut tää viime syksy-

Tiedän että vielä 15 meidän vanhassa ryhmässä jotka ei halua tätä uskoo.

Pattitilanteen ratkaisua hidastaa, että valtaosa sadasta opiskelijasta veti John Pihlajan kehotuksesta joulun alla psykoterapeutin nimikehakemuksensa pois Valvirasta.

psykoterapeuttiopiskelija:
Mulla on vähän semmonen tunne et tässäkin kohta meitä vähän huijattiin. Kun ei saada päätöksiä niin ei voida tehdä valituksiakaan niistä, se varmaan vaikuttaa myös tähän kuluttajasuojaan, tää on tosi ikävä tilanne .
Ihmiset on kyllä asettuneet tässä John Pihlajan puolelle aika monet. Kyllä tässä tämmönen totuuden vääristely on tämän takana.

Muokattu 28.2.2018:
MOT täsmentää: Helsingin psykoterapiainstituutti ei ollut verovelkarekisterissä enää helmikuussa kun ohjelma televisioitiin. Ohjelmassa kerrottiin, että Helsingin psykoterapiainstituutti (HPI) oli verohallinnon verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteriin päätyy, jos verovelkaa on vähintään 10 000 euroa. MOT tarkisti tiedon verovelan olemassaolosta rekisteristä alunperin 9.1.2018. MOT kysyi verovelan suuruutta yrityksen toimitusjohtajalta John Pihlajalta 22.1.2018. Pihlaja ei tuolloin halunnut kommentoida asiaa. Haastattelun jälkeen, ennen helmikuussa esitettyä ohjelmaa merkintä poistui rekisteristä. Merkintä poistuu kun maksu on suoritettu tai maksujärjestelystä on sovittu.