Hyppää pääsisältöön

Flinkkilä & Tastula: Omaishoitajan kannattaa huolehtia omasta jaksamisestaan

Vanha pariskunta istuu pihakeinussa.
Vanha pariskunta istuu pihakeinussa. Kuva: Martti Juntunen/Yle Pariskunta

Yhdessäolo ja arki muuttuvat, kun puoliso alkaa tarvita vaativaa hoivaa. Miten tasapanoilla puoliso- ja hoivasuhteen välillä, kun arki on niin lähekkäistä, että siitä on vaikea päästä hetkeksi irti?

Iäkkään puolison omaishoitoon liittyy paljon vaikeita tunteita. Osa niistä on aiheena suuri tabu.

Omaishoitajuus merkitsee monelle jatkuvaa toisessa kiinni olemista, sanoo tutkijatohtori Liina Sointu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

- Väitöskirjani käsitteli omaishoidon arkea, kun puolisoa hoidetaan kotona. Tutkimuksessa oli kahdenlaisia hoidettavia:
infarktin saaneita ja halvaantuneita tai sitten muistisairaita.

- Tutkimuksessani puolet oli virallisesti omaishoidon statuksella ja toinen puoli ei ollut tehnyt omaishoitajasopimusta, eikä näin ollen saanut rahallista tukea tai palveluja, sanoo Liina Sointu.

Väkivaltaisuus on vaikea lähtökohta omaishoidolle

Liina Sointu sanoo, että eräässä aiemmassa haastatteluaineistoon perustuvassa tutkimuksessa tuli esiin uhkaavia tilanteita, joissa omaishoitajaan kohdistui väkivallan uhkaa sairauden vuoksi.

- Sairas puoliso saattoi sulkea hoitajansa parvekkeelle tai yöllä ajaa kovaa rollaattorilla ympäri huonetta.

- Ylipäänsä - jos puolisolla on dementiaan liittyvää ongelmallista käytöstä, suhteen mieltäminen hoivasuhteeksi puolisosuhteen sijaan saattoi auttaa paremmin kestämään tällaista käytöstä.

Tilanne voi olla myös sellainen, että puolisoiden keskinäisessä suhteessa on on ollut vakavia ongelmia kuten henkistä väkivaltaa.

- Tällöin omaishoivaaja saattaa pelätä, että saattaisi vahingoittaa hoivaa tarvitsevaa ikään kuin kostoksi.

Kukaan ei ole kone

Omaishoitajalta edellytetään monenlaista tietoa ja taitoa selviytyä yllättävistäkin tilanteista. Iäkkään ihmisen on usein raskasta hoitaa puolisoaan, johon on vahva tunneside.

- Se on vaativaa, kun pitää koko ajan huomioida toista. Osa haastateltavista toi esiin sitä, että on parasta pysyä omana itsenä, eikä muuttua oppikirjamaiseksi hoivaajaksi.

- Tutkimuksessani olevat omaishoitajat toivat esiin sen, että itsestä tulee pitää huolta, että jaksaa huolehtia toisesta, koska omat tunteet ja keho ovat keskeinen väline hoivassa.

- Hoivaan kuuluu ajatus, että ollaan kärsivällisiä ja pitkämielisiä, mutta oma tunnetila saattaa olla jotakin ihan muuta kuin kärsivällisyys. Tunnetila saattaa näkyä helposti kasvojen ilmeissä, sanoo Liina Sointu.

Tutkijatohtori Liina Sointu
Tutkijatohtori Liina Sointu Kuva: Liina Sointu, kuva Jonne Renvall / Tampereen yliopisto. Omaishoito

Omaishoitaja säätelee omia tunteitaan

- Tarkastelin minkälaisia arkisia keinoja ja taitoja omaishoivaajat käyttivät puolison hoivaamiseen.

- Muistisairaan vaativa hoivatilanne voi herättää omaishoitajassa turhautumisen tunteita tai suututtaa, koska muistisairas ei osaa toimia kuten ennen.

- Muistisairaalla voi esiintyä mustasukkaisuutta, aggressiivisuutta ja ylikorostunutta seksuaalisuutta ja muita tunnetiloja, joita voi olla hankala käsitellä.

- Etenkin muistisairauden kohdalla omaishoivaajat toivat esiin, ettei hoivaa tarvitsevalle voi näyttää kovasti negatiivisia tunteita, ettei muistisairas hätäänny.

- Jotta tilanne saadaan sujumaan, voi omaishoitaja viestittää koskettamalla puolisoaan hellästi ja lepytellä toista, vaikka itse olisi vielä vihainen.

- Keskeistä tässä oli se, että oma olemus tuotti hoivaa: olemalla kärsivällinen ja puhumalla lempeästi, voitiin tuottaa hyvää mielialaa ja ilmapiiriä kotiin.

- Omaishoitaja joutuu säätelemään omia tunteitaan. Surua ja suuttumista voi joutua piilottamaan, jotta puoliso saadaan pysymään rauhallisena.

Omaishoitajan hyvinvointi on hoidettavan etu

Liina Sointu tarkasteli tutkimuksessaan myös sitä, miten omaishoitajilla oli mahdollisuus huolehtia itsestään arjessa.

- Omaishoitajan jaksamisen vuoksi olisi tärkeää pitää lomapäiviä hoivaamisesta, mutta vain puolet omaishoitajista pitää lakisääteisiä vapaata.

- Se voi johtua siitä, että hoivaa tarvitseva läheinen ei halua lähteä kotoaan mihinkään. Hoivattavalla on turvaton olo, ja vastentahtoinen hoito kodin ulkopuolella voi tuntua hylkäämiseltä.

- Lisäksi on sellaisiakin tapauksia, että omaishoitaja on tehnyt ison työn toisen hyvinvoinnin eteen, eikä uusi hoitopaikka osaa käsitellä hoidettavaa. Hoidettavan kunto romahtaa, kun omaishoitaja on viikon poissa.

Omia irtiottoja hoivan sisälle

Liina Sointu sanoo, että tutkimuksessa näkyi myös tilanteita, joissa omaishoitajat ottivat pieniä irtiottoja ison hoivan keskellä.

- Tilanne voi olla niin hankala, että omaishoitaja ei juuri pääse hetkeksikään eroon arjesta, jos hoito on erittäin vaativaa.

- Toista aikuista, esimerkiksi naapuria tai aikuista tytärtä, ei voi pyytää hoitamaan muistisairasta isää, jonka joutuu näkemään alasti.

- Vaativaan hoivaan omaishoitaja saattoi ottaa pienen tauon esimerkiksi kaupassakäynnin lomassa . Tämä kuitenkin vaati varmuutta siitä, että hoivaa tarvitsevalle ei tällä välin sattuisi mitään.

- Mitä vaativampi hoivatilanne oli, sitä pienemmäksi omat irtiotot kutistuivat, summaa Liina Sointu.

Lue myös: Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta ravistaa ei saa!

Kommentit