Hyppää pääsisältöön

Mies, nainen vai jotain ihan muuta? – Ota sukupuolen moninaisuuden perustermit haltuun

Sukupuolen moninaisuuden symbolimerkkejä.
Sukupuolen moninaisuuden symbolimerkkejä. Kuva: Unsplash / Yle, Mathias Heinänen sukupuoli,sukupuoli-identiteetti,HLBTIQ,identiteetti

Mustavalkoinen jako miehiin ja naisiin on aikansa elänyt, ja todellisuus on paljon värikkäämpi. Ihminen voi olla mies, nainen, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Jatkuvasti laajeneva termistö saattaa kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa – mitä tarkoittavat esimerkiksi cis, neutri ja gender queer?

Ajatus siitä, että sukupuolen näkee yksiselitteisesti housuihin kurkkaamalla, on auttamatta vanhentunut. Niin on myös perinteinen kahtiajako miehiin ja naisiin, sillä jokainen meistä kokee sukupuolensa omalla tavallaan.

Jossain vaiheessa ymmärsin, että olen jotain muuta kuin tyttö tai poika.

Kun Kuisma Ilves syntyi, häntä pidettiin tyttönä. Hänet myös kasvatettiin tällä oletuksella. Lukioaikana Kuisma alkoi kuitenkin ymmärtää, että hänen kokemuksensa sukupuolesta on jotakin muuta.

– Elin vielä jonkin aikaa itsekiellossa. Ajattelin, että olen sitten varmaan poika, kun ei ole muita vaihtoehtoja. Jossain vaiheessa kuitenkin ymmärsin, että olen jotain muuta kuin tyttö tai poika.

– En oikeastaan koe tarpeelliseksi määritellä sukupuoltani, mutta koska elämme maailmassa, jossa tällaisia vaatimuksia esitetään monelta taholta, muunsukupuolinen on minun kohdallani paras termi.

Kuisma Ilves.
Kuisma Ilves ei koe sukupuolen määrittelyä tarpeelliseksi, mutta käyttää itsestään termiä muunsukupuolinen. Kuisma Ilves. Kuva: Jussi Meling, Yle. sukupuoli,sukupuolivähemmistöt

Sukupuolen moninaisuutta kuvastavan terminologian Kuisma kokee tietyllä tapaa hankalaksi.

– Monet määritelmistä menevät päällekkäin ja rajat ovat häilyviä. Kun itse elää siinä maailmassa ja on käynyt läpi sen koko prosessin, ei usein ole lokeroinnista enää niin kiinnostunut. Tai jos ajattelen mun kaveripiiriä, me ei kysellä tai mietitä, mikä kukin on.

Epäselvissä tapauksissa on mielestäni parempi viitata ihmisiin sukupuolineutraalisti.

Kuisma ajattelee, ettei ihmisten sukupuoli-identiteettiä kannata turhan päiten tiedustella.

– Olettaa ei myöskään periaatteessa pidä, mutta jos joku aivan selvästi pyrkii viestittämään vaikkapa pukeutumisellaan jotain tiettyä, siihen on minusta arkitilanteissa melko turvallista luottaa. Epäselvissä tapauksissa on mielestäni parempi viitata ihmisiin sukupuolineutraalisti.

Kuisma Ilves kävelee tien yli Helsingin Sörnäisissä.
Kuisma Ilves kävelee tien yli Helsingin Sörnäisissä. Kuva: Jussi Meling, Yle Helsinki,Sörnäinen,liikenne,kävely

Vaikka tietous sukupuolen moninaisuudesta kasvaa jatkuvasti, on Kuisma törmännyt useamman kerran virheoletuksiin tai väärinymmärryksiin.

– Usein puhutaan sukupuolen vaihtamisesta sukupuolen korjaamisen sijaan.

Moni kysyy ensimmäiseksi, että kenestä sä sitten tykkäät - miehistä vai naisista.

Myös sukupuolisuus ja seksuaalisuus sekoitetaan Kuisman mukaan usein keskenään. Tosiasiassa sukupuoli-identiteetti ei määritä millään tapaa seksuaalista suuntautumista.

– Moni kysyy ensimmäiseksi, että kenestä sä sitten tykkäät - miehistä vai naisista. Unohdetaan esimerkiksi biseksuaalisuuden mahdollisuus kokonaan.

Ota sukupuolen moninaisuuden perustermit haltuun!

Koska sukupuolen moninaisuus pitää sisällään lukemattomia toisistaan eroavia kokemuksia, aihetta koskeva terminologia laajenee jatkuvasti. Kaikenkattavaa termistöä on ylipäätään mahdotonta esitellä, koska jotkut kuvaavat sukupuoli-identiteettiään myös termeillä, jotka eivät ole yleisessä käytössä.

Siksi ei ole suurikaan ihme, jos suunnistaminen muuttuvassa termiviidakossa tuntuu vähintään haastavalta. Kokosimme alle sukupuolen moninaisuuteen liittyviä perustermejä.

Androgyyni. Androgyynissä ihmisessä on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä. Hän saattaa määritellä itsensä joko mieheksi, naiseksi tai muunsukupuoliseksi.

Cis. Cis-mieheksi tai -naiseksi voidaan kutsua henkilöä, joka kokee syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen. Cis on alun perin latinaa ja tarkoittaa “tällä puolen”.

Gender queer tarkoittaa sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua, joka ei perustu kaksijakoiseen mies-nainen -sukupuolikäsitykseen. Gender queer -henkilö voi olla esimerkiksi olla selkeästi jotain muuta kuin mies tai nainen, mutta ei halua määritellä sukupuoltaan sen tarkemmin.

Hlbtiq -kirjainyhdistelmällä viitataan sekä sukupuoli- että seksuaalivähemmistöihin: homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset, intersukupuoliset ja queerit.

Intersukupuolisuus. Termillä tarkoitetaan joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön sukupuoliset elementit, esimerkiksi sukupuolielimet, eivät ole yksiselitteisesti naiselle tai miehelle tyypilliset. Intersukupuolisuus ei määrittele henkilön kokemusta omasta sukupuoli-identiteetistään.

Muunsukupuolinen voi kokea olevansa sekä mies että nainen, jotakin siltä väliltä tai jotain ihan muuta.

Neutri voi olla henkilön sukupuoli-identiteetti tai sen tarkempi kuvaus. Kokemus on usein lähellä sukupuolettomuutta.

Sukupuoleton/agender. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle taas sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti. Agenderiydellä tarkoitetaan usein sukupuoli-identiteetin puuttumista ja sukupuolettomuutta.

Sukupuoli on osa ihmisen persoonaa. Se on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo.

Sukupuolen moninaisuus käsittää sekä sukupuolienemmistöt että -vähemmistöt. Se tarkoittaa, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen vastakkaisen ja selvästi toisistaan erilliseen sukupuoleen.

Trans kuvaa sanana sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen mukainen. Sana on alkujaan latinaa ja tarkoittaa “toisella puolen”.

Transihminen. Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, muunsukupuoliset ja transsukupuoliset.

Transmies
tarkoittaa miestä, joka on syntymässä määritelty tytöksi.

Transnainen tarkoittaa naista, joka on syntymässä määritelty pojaksi.

Transsukupuolisuus. Transsukupuolisen henkilön kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen, jotain siltä väliltä tai jotain muuta. Aikaisemmin transsukupuolisuutta on virheellisesti kutsuttu transseksuaalisuudeksi.

Transtaustainen. Henkilö, joka sukupuolen korjauksen jälkeen ei enää koe olevansa transsukupuolinen, voi kuvata itseään transtaustaiseksi naiseksi tai mieheksi.

Transvestisuus. Transvestiitti tuntee ainakin joskus tarvetta ilmaista eläytymällä, pukeutumalla tai laittautumalla toista sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty. Transvestiitti on kuitenkin usein tyytyväinen syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa eikä hän koe tarvetta juridisiin muutoksiin tai lääketieteellisiin korjauksiin. Usein transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää.

Lähteet: Transtukipiste, Seta - Sateenkaarisanasto