Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Suomi pääkuva

2018 kevät: suomi toisena kielenä – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

kysy yo-kokeesta sensorilta, suomi, abitreenit
kysy yo-kokeesta sensorilta, suomi, abitreenit Kuva: Annukka Palmén-Väisänen/Yle/Shutterstock abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

YTL:n sensori Leena Nissilä vastasi kokelaiden kysymyksiin päivän kokeesta.

Sensori vastaa: Jos jättää merkitsemättä tehtävänumeron, pisteitä ei vähennetä. Opettajan tulee tällöin merkitä tehtävänumero. Otsikon osalta on mahdotonta sanoa tietämättä otsikkoa ja kirjoitelman sisältöä. Tärkeintä on, että kirjoitelma vastaa tehtävänantoa.
Sensori vastaa: Mistähän tehtävästä tässä on kysymys?
Sensori vastaa: Tästä ei yleensä pisteitä vähennetä, jos on selvää, että kysymyksessä on erehdyksessä tapahtunut väärä numerointi.
Sensori vastaa: Kommenttia ei tarvitse otsikoida. Kun tehtävänannon mukaan kommentti tuli kirjoittaa artikkelin pohjalta, tulee artikkeliin jotenkin viitata. Mutta tehtävänannon ja kommentin arvosteluohjeiden mukaan oman mielipiteen esittäminen ja sen perustelu on kommentissa kuitenkin tosi tärkeää.
Sensori vastaa: Vastaus ensimmäiseen avokysymykseen kohdassa 1a löytyy ihan tekstinymmärtämistehtävän alusta eli ensimmäisestä kappaleesta.
Sensori vastaa: Ei haittaa. Kirjoitelman sanamäärä tulee merkitä näkyviin.
Sensori vastaa: Ei lähde paljon. Koska mielipide ja sen perustelut oli tässä keskiössä. Tuo artikkelin pohjalta vaatii kuitenkin artikkeliin viittaamisen, mutta ei sinällään edellytä mitään laajaa artikkelin käsittelyä, kun tehtävänanto on oma mielipide ja sen perustelut.
Sensori vastaa: Ei ole mitenkään välttämätöntä.
Sensori vastaa: Ei haittaa. Kirjoitelman sanamäärä tulee merkitä näkyviin.
Sensori vastaa: 1a-kohdan mallivastaus: Aiemmin kulutusvalinnoilla vaikutettiin usein siten, että kieltäydyttiin ostamasta jonkin yhtiön tai valtion tuotteita. Myöhemmin tämä laajeni vastustukseksi tiettyjä työoloja tai esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä kohtaan. Median ansiosta tieto välittyy nykyään nopeasti, joten myös yksittäisen kuluttajan on helpompaa muuttaa kulutusvalintojaan nopeasti. 1b-kohdan mallivastaus: Nuorten suhtautumistavan taustalla ovat muutokset sekä osallistumis- että kulutustavoissa. Nuoret ovat havainneet, että on tehokkaampaa ilmaista suoraan mielipiteensä asioista ja saada myös muut mukaan. Sensorikokous kuitenkin päättää lopullisesti vastauksiin vaadittavista sisällöistä.
Sensori vastaa: 20: keskusteluksi, 24: purkukeskustelulle, 29: kenelläkään
Sensori vastaa: Kun tehtävänanto oli uutisen pohjalta, se kyllä edellyttää lähteeseen viittaamista. Mutta tehtävänannon mukaan tässä tärkeimpänä kuitenkin oma mielipide ja sen perustelut, joten paljon pisteitä ei tuosta lähde, jos muuten täyttää tehtävänannon.
Sensori vastaa: Hyväksyisin tuon "kellään" tähän, vaikka se on toisaalta puhekielinen ja toisaalta arkaainen muoto. Mutta sensorikokous päättää tästäkin lopullisesti.
Sensori vastaa: Ei toki haittaa.
Sensori vastaa: Suomi toisena kielenä -kokeen teemat voivat määräystensä mukaan sisältää joko suomi toisena kielenä -oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa olevia tai lukion opetussuunnitelman perusteiden yleisissä osissa (esim. aihekokonaisuuksissa) olevia teemoja. Tämän kokeen teema on vahvasti esillä lukion opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksissa.
Sensori vastaa: Löydämme kyllä molemmat vastaukset, joten ei tapahdu mitään hälyttävää. Sensoreiden on vain helpompi käsitellä tehtäviä, jos ne ovat erillisillä papereilla. Kun toiselle tai kolmannelle sensorille lähetetään vain se tehtävä, joka tarvitsee enemmän kuin yhden sensorin. Tämä ongelma poistuukin sähköisen kokeen myötä.
Sensori vastaa: Noita "keskustelulle" ja "purkukeskusteluun" en hyväksyisi, mutta sensorikokous käsittelee kaikki vastaukset ja linjaa lopullisesti. Tuosta kohdan 29 "kellään" jo kirjoitin, että olisin sen valmis hyväksymään. Mutta senkin sensorikokous päättää.
Sensori vastaa: tasapainoileva
Sensori vastaa: No tässä ei vielä olla sähköisessä kokeessa, jossa tämä varmasti olisikin kommenttikenttänä kyseisen artikkelin perässä. Joten viittaus pitäisi olla, kun artikkelin pohjalta oli tehtävänannossa. Mutta olennaisinta siis oma mielipide ja sen kommentointi. Joten paljon vähennystä ei tule.
Sensori vastaa: Onpa harmi, jos kokemuksesi aukkotehtävästä on tällainen. Aukkotehtävä laaditaan kuitenkin joka kerralla siten, että sen tehtävistä sama määrä on tietyllä vaativuustasolla. Jos tulokset kuitenkin osoittavat, että niiden perusteella kokeen taso on vaativampi, sitä kompensoidaan pisterajoilla. Mutta se nähdään sitten, kun tulokset ovat valmiita, onko sellaiselle tarvetta.
Sensori vastaa: Sensorikokous päättää tällaisista asioista, joten en pysty pistemäärää sanomaan.
Sensori vastaa: Kyllä hyväksyisin tässä "purkukeskustelun". Mutta sensorikokous linjaa tämänkin lopullisesti.
Sensori vastaa: Koskeekohan tämä kirjoitelmaa? Kirjoitelmasta vähennetään pisteitä vain, jos se on huomattavan ylipitkä ja sisältää turhaa toistoa tai se on rakenteeltaan löysä ja pituus johtuu siitä.
Sensori vastaa: Sanamäärän merkitsemättä jättämisestä ei vähennetä pisteitä. Jos kokelas unohtaa merkitä sanamäärän, tulee opettajan se merkitä.
Sensori vastaa: Tähän on melko mahdotonta vastata, kun ei ole kyseistä kirjoitelmaa nähnyt. Sinällään kirjoitelmassa ei edellytetä mitään erityisen vaikeita asioita. Mutta toki korkeimmissa pistemäärissä edellytetään esim. kielellisesti vaativampiakin lauserakenteita ja monipuolisempaa sanastoa.
Sensori vastaa: Sanamäärä on tärkeä siksi, että tiedetään, täyttyykö tehtävänannon sanamäärävaatimus. Jos kokelas ei merkitse sanamäärää, opettajan tulee se merkitä. Kyllä määräykset edellyttävät, että sanamäärää ei saa alittaa.
Sensori vastaa: Kyllä 1a-kohdan kysymykseen löytyy aineksia tekstistä myöhemminkin. Sensorikokous päättää, mitä kaikkea vastaukseen lopulta hyväksytään.
Sensori vastaa: Tähän vastasinkin jo, että en pysty pistemäärää sanomaan, koska sensorikokous ratkaisee sen. En usko sen olevan mitenkään iso vähennys tässä.
Sensori vastaa: Tehtävänannon yhteydessä todetaan, että päättele sana tekstiyhteyden perusteella. Eli kyllä tässä yhtä sanaa tarkoitetaan.
Sensori vastaa: Tähän saattaa tuo "analysoimalla" myös sopia, vaikka tekstiyhteydessä sitä ei tässä olekaan ihan tarkoitettu. Sensorikokous ratkaisee.
Sensori vastaa: Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävät pohjautuvat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteisiin ja sisältöihin. Se tuottaa jatko-opintokelpoisuuden suomenkielisiin korkeakouluopintoihin, joten sen tason tuleekin olla korkea. Jos tietyn kokeen tehtävät osoittautuvat kokonaisuudessaan haastavammiksi, asiaan reagoidaan pisterajoja muuttamalla.
Sensori vastaa: Minusta "suunniteltu" käy tässä myös, mutta sensorikokous linjaa asian.
Sensori vastaa: Tässä on kysymyksessä eri sanan taivutus.
Sensori vastaa: Kielikokeiden tahtävissä ei kysytä muiden oppiaineiden substanssista. Aineisto siis oli tehtävävihkossa, jonka perusteella kysymyksiin vastattiin. Tai sitten teemat ovat lukion opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksista. Valinnaisista aineista tms. ei koskaan kysytä kaikille yhteisissä kielikokeissa.
Sensori vastaa: Kun kysytään muuttumisesta, kyllä silloin tulisi kertoa sekä aiemmasta että nykytilasta. Sensorikokous kuitenkin ratkaisee, mitä vaaditaan.
Sensori vastaa: Mielestäni nämä kaikki ovat hyväksyttävissä, vaikka eivät olekaan mallivastauksissa. Sensorkokous kuitenkin päättää lopullisesti.
Sensori vastaa: 5. "Suunniteltu" hyväksyisin, 8. "sovitteluista" hyväksyisin, 11. "sotia" hyväksyisin, 16. myös monikon hyväksyisin ja 20 "keskustelussa" hyväksyisin. Sen sijaan 30 "toteuttamina" ei käy (edellä subjektipronomini on yksikössä, joten predikatiivi ei voi olla monikossa). Sensorikokous kuitenkin päättää näistä kaikista lopullisesti.
Sensori vastaa: "kriisipesäkkeille" ei oikein käy tässä, sensorikokous kuitenkin linjaa.
Sensori vastaa: Näistä 12. "mielipidettään" ja 16. "Konfliktinratkaisuihin" hyväksyisin. Sen sijaan en hyväksyisi näitä: 14. "sillä", 24. "purkukeskusteluun" ja 27. "hyvin". Sensorikokous kuitenkin päättää näistäkin.
Sensori vastaa: Ei näistä vähennetä pisteitä.
Sensori vastaa: Koska tehtävänannossa tuossa edellä on TAI, voi kirjoittaa myös pelkästään siitä, miten itse haluaisi parantaa maailmaa.
Sensori vastaa: Määräyksissä todetaan ylipitkästä kirjoitelmasta näin: Huomattavan ylipitkästä kirjoitelmasta vähennetään 5 - 10 pistettä, kuitenkin vain jos teksti sisältää turhaa toistoa tai jos se on rakenteeltaan löyhä. Eli aika paljon pitää olla yli 300 sanan, että on huomattavan ylipitkä. Ja siltikin vain toisteisesta tai löyhästä vähennetään. Joten aika paljon voi mennä yli sanamäärän, mutta mitään tiettyä määrää ei ole siis määritelty.
Sensori vastaa: Näitä en hyväksyisi. Mallivastaukset löytyvät siis ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta täältä: https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Hyv_vast_piirt/FI_2018_K/2018_k_a5.pdf.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteet löytyvät jo YTL:n sivuilta täältä: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/hyvan-vastauksen-piirteet/kevat-2018

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit