Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Filosofia pääkuva

2018 kevät: filosofia – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

Kysy sensorilta filosofian yo-kokeesta.
Kysy sensorilta filosofian yo-kokeesta. Kuva: Yle/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock Abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

YTL:n sensori Eero Salmenkivi vastasi kirjoittajien lähettämiin kysymyksiin.

Sensori vastaa: Johdanto Aineistossa on selkeästi kaksi teoriaa, jotka Laplace yhdistää, vaikka se ei logiikan kannalta ole tarpeen. Ensimmäisessä virkkeessä puhutaan kausaalisesta determinismistä, jossa siis determinismi eli se, että on vain yksi tulevaisuus, yhdistetään kausaliteettiin eli selittämiseen syyn ja vaikutuksen käsitteillä. Laplace selittää ja perustelee tätä kausaalista determinismiä ajatuksella, että riittävän vahva äly, joka tuntisi maailmankaikkeuden tilan ja luonnonlait voisi sen pohjalta ennustaa tulevaisuuden. Tämä determinismin kytkeminen ennustamiseen on episteemistä eli tiedollista determinismiä. Itse kysymys Osiossa 8.1 kysytään 1 lauseen teoriaa eli kausaalista determinismiä. Osioissa 8.2 ja 8.3 puhutaan Laplacen teoriasta. Pelkästään tältä pohjalta kohtiin 8.2 ja 8.3 riittää käsitellä 1 lauseen teoriaa. Aineisto kuitenkin selkeästi tuo esiin myös episteemisen determinismin. Siten kysymyksiin 8.2 (teorian perusteita) ja 8.3 (teorian ongelmia) vastaaminen vaikeutuu tai supistuu, jos episteeminen elementti teoriasta jää käsittelemättä. On vaikea sanoa, kuinka lähelle täysiä pisteitä pelkällä kausaalisen determinismin käsittelyllä ilman ennustamiseen liittyvää tarkastelua voi päästä. Sen sijaan täysiin pisteisiin voi päästä nimeämättä episteemistä determinismiä tai käsittelemättä sitä erillisenä teoriana.
Sensori vastaa: En ole ihan varma kysymyksen sisällöstä: ”suurin mahdollinen hyöty” on oikein ja utiliteetti-periaatteen kannattajat ovat utilitaristeja.
Sensori vastaa: Osiossa 9.3 se lienee kaikkein luontevin vertaus, joten saa helposti. Tätä vertailua voi ehkä jotenkin hyödyntää pisteitä tuottavalla tavalla myös osiossa 9.2., mutta pitää muistaa, että siinä osiossa kyse on tehottomuudesta.
Sensori vastaa: Tästä ei sinänsä lähde pisteitä lainkaan (paljonko niitä tulee riippuu sitten toki vastauksen sisällöstä). Hyödyn periaatteen kannattajat ovat utilitaristeja. On totta, että hyödyn periaatteella on myös yhteiskunnallinen puolensa, mutta kun tehtävä on otsikoitu ”Normatiivisen etiikan periaatteet” ei rajautumisessa etiikkaan voi olla mitään vikaa.
Sensori vastaa: Osiossa 7.2 kysytään omaa perusteltua arviota, jolloin viittaus MeToo-kampanjaan esimerkkinä vaikkapa siitä, että ”jokainen nautinto ei ole tavoiteltavaa” on hyvinkin ansiokas, kunhan se kytkeytyy Epikuroksen oppiin.
Sensori vastaa: Toivon (esim. nimimerkin perusteella), että kysymys on epätarkka – eli että oikeasti puuttuu determinismi-termi eikä determinismin käsite. Käsite determinismi eli kaiken määräytyneisyys ”niin tuleva kuin mennytkin olisi sen silmissä nykyistä” on niin tehtävän ytimessä, että kussakin osiossa voi muita asioita, esim. kausaalisuutta ja tieteellistä ennustamista, selittämällä päästä korkeintaan puoleen pisteistä. Sen sijaan termin puuttuminen ei välttämättä vie yhtään pistettä, jos asia on hyvin selitetty.
Sensori vastaa: Kävi hyvin. Toki on hyvä huomata, että useissa nykyisissä (parlamentaarisissa) monarkioissa, kuten esim. Ruotsissa, kuninkaalliset hoitavat lähinnä edustustehtäviä ja valta on edustuksellisen demokratian periaatteilla valituilla valtiopäivillä ja hallituksella.
Sensori vastaa: Kyllä useampien ongelmien esittely voi olla hyvä tapa monipuolistaa vastausta.
Sensori vastaa: Tehtävänannossa sanotaan: ”Voit käyttää apunasi”. Eli ei ole pakko käyttää eli siitä ei sinänsä menetä yhtään pistettä. Toki aineiston on tarkoitus antaa näkökulmia, joiden puuttuminen voi olla ongelma, mutta sinänsä aineistoon ei tarvitse viitata, kun ohje ”voit”.
Sensori vastaa: Kyllä. Kun osiossa on merkkimäärärajoitus (filosofiassa näin on, jos osiosta jaetaan 1–9 pistettä), vastaus voi pituuden osalta olla liian pitkä muttei liian lyhyt. (Huom 10 tai suuremman pistemäärän tehtävät, jotka arvostellaan filosofiassa esseinä, vaativat esseen rakenteen eli minimissään itse asian käsittelyn lisäksi jonkinlaisen aloituksen ja lopetuksen -> voi helposti olla liian lyhyt.) Toki sisältö ratkaisee, joten vastaus on liian lyhyt myös merkkimäärärajoitetuissa osioissa, jos siinä ei ole riittävää vastausta kysymykseen.
Sensori vastaa: Kyllä. (Eli kyse on malleista, joiden ei tarvitse olla historiassa toteutuneita.)
Sensori vastaa: Vaikea kysymys, tarjoan määritelmän ja selityksiä, hyvyydestä en tiedä. -- Määritelmä: On vain yksi tulevaisuus ja se on etukäteen tiedettävissä (ennustettavissa). -- Helpoin tapaus, joka ehkä väikkyy myös Laplace-katkelmassa. on kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän jumalan luoma kokonaan ennalta määrätty maailma. Kyseinen jumala voisi ennustaa kaiken. Ainakaan kristillisillä ajattelijoilla tämä ei ole ollut suosittu visio, koska ihmisille on haluttu tarjota jonkinlaista (tahdon) vapautta. -- Tilanne muuttuu mutkallisemmaksi, kun puhutaan tieteellisestä selittämisestä, kausaalisuudesta ja luonnonlaeista. Ihmisen teoriat luonnonlaeista (vaikka E=mc2) eivät ole sama asia kuin luonnossa itse asiassa vallitsevat lait. Rajallinen ymmärryksemme ym. rajoittavat kykyämme muotoilla lakeja. Siten ontologinen determinismi ”tulevaisuus on täysin määrätty” ja epistemologinen determinismi ”tulevaisuus on ennustettavissa” eroavat toisistaan. Laplace yrittää kiertää tätä ongelmaa tekemällä erottelun 1) ihmisen tiedettävissä vs. 2) ”Sellaisen ymmärryksen, joka tuntisi kaikki luontoa liikuttavat voimat jollakin määrätyllä hetkellä samoin kuin kaikkien maailmankaikkeutta muodostavien asioiden senhetkiset paikat” tiedettävissä. Kaaos (siten kun se matematiikassa ymmärretään) tekee tästäkin kuitenkin ongelmallista. Nykyluonnontieteen ymmärrys aineesta ja paikasta ei pidä mahdollisena määrittää ”asioiden paikkoja” mielivaltaisen tarkasti. Edelleen on olemassa ilmiöitä (esim. säätila), jotka riippuvat erittäin herkästi alkutilanteesta. Siten alkutilanteen määrittämiseen liittyvät ongelmat voivat tehdä deterministisestäkin todellisuudesta ennustamattomissa olevan, vaikka ennustamassa olisi omaamme ratkaisevasti suurempi äly. Siksi ontologinen determinismi on eri asia kuin episteeminen determinismi.
Sensori vastaa: Kyllä, siitä juuri on kyse.
Sensori vastaa: Kyllä kävi hyvin. Toki sosialismikin voi olla demokraattista eikä aina ole ajateltu (niin kuin usein nykyään), että talousmalli määrittää yhteiskunnan perusrakenteen.
Sensori vastaa: Se ei sinänsä liity päättelyn filosofiseen ongelmaan, joten siitä tuskin tulee lisäpisteitä (ellei se jotenkin aidosti valaise induktion ongelmaa). Miinuspisteiden puolelle voidaan mennä, jos se vie vastauksen ohi tehtävänannosta.
Sensori vastaa: Joulukuun tietojen mukaan ilmoittautuneita oli 660. Kuinka moni jäi viime hetkellä tulematta kokeeseen, ei ole tiedossa. (Vai onko tämä kompa? 0. Lukiossa ei ole oppilaita vaan opiskelijoita ja yo:ssa kokelaita.)
Sensori vastaa: Ei välttämättä, riippuen mitä tuo ”väärällä tavalla” tarkoittaa. Ja joka tapauksessahan tämä on vain osio 4.1.
Sensori vastaa: Sääntöutilitarismi on HVP:n mukaan "yksi ratkaisu" teon seurausten etukäteen arvioinnin ongelmaan. (Sääntöutilitarismia voidaan toki perustella muutenkin.) Tuon ongelman huomaaminen on ansio ja sitä voi yrittää välttää muillakin tavoin. En ole aivan varma, liittyvätkö laadun ja altruismin näkökulmat tässä nyt ongelman muotoiluun vai sen ratkaisemiseen, joten on vaikea vastata, miten hyvin ne tukevat vastausta.
Sensori vastaa: Tehtävänannossa ei puhuta episteemisestä determinismistä vaan Laplacen teoriasta. Kausaalisuuden (8.1) osalta tuolla mallilla on siihen yhtymäkohtia. Vastausta näkemättä on vaikea sanoa, miten pitkälle perustelut (8.2) menevät yksiin tai voiko tällainen malli toimia Laplacen teorian ongelmien esittelijänä tai voiko niillä olla samat ongelmat (8.3).
Sensori vastaa: Tehtävä ei välttämättä edellytä vertailua. Jos deskriptiivinen viittaa tässä HVPssa käsiteltyyn metaeettiseen lähestymistapaan, se ei ole korkeisiinkaan piteisiin välttämätön (kuten HVPssakin todetaan), vaan ainoastaan yksi mahdollinen luonteva lähestymistapa.

Abitreenit

Katso päivän yo-koelähetys

Kirjoitusten loppuun...

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit

 • Abitreenien yo-koelähetys: englanti

  Lähetyksessä keskustellaan päivän yo-kokeesta.

  Abitreenien yo-koelähetyksessä käydään läpi päivän englannin pitkän oppimäärän koe ja pohditaan, mitä täydellisiin vastauksiin vaadittiin. Keskustelemassa ovat Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija, aineenopettaja ja kokeen tehnyt kokelas.

 • 2019 syksy: englanti pitkä oppimäärä

  Englannin yo-kokeiden tehtävät ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2019 syksy: venäjä pitkä oppimäärä

  Venäjän pitkän oppimäärän yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2019 syksy: saksa pitkä oppimäärä

  Saksan pitkän oppimäärän yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.