Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Yhteiskuntaoppi pääkuva

2018 kevät: yhteiskuntaoppi – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

yhteiskuntaopin sensorin vinkit yo-kokeeseen kuva abitreeneihin
yhteiskuntaopin sensorin vinkit yo-kokeeseen kuva abitreeneihin Kuva: Annukka Palmén-Väisänen/Yle abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

YTL:n sensori Risto Kangas vastasi yhteiskuntaopin koetta koskeviin kysymyksiin.

Sensori vastaa: Mikon lapsi on oikeutettu lakiosaan.
Sensori vastaa: Kyllä, tuomioistuinlaitoksen toimintakin liittyy myös asian (esim. syyttäjän harkintavalta) eli olet kyllä oikeilla jäljillä.
Sensori vastaa: Kuvion erittelyä, kehitykseen vaikuttaneiden asioiden pohtimista sekä eri kotitaloustyyppien kulutusrakenteen pohtimista. Pistemäärä riippuu tietenkin siitä, kuinka hyvin olet tuonut esille näihin liittyviä asioita
Sensori vastaa: Vaikuttavia tekijöitä ovat olleet 1990-luvun lama, sen jälkeinen talouskasvu sekä 2008 jälkeinen taantuma.
Sensori vastaa: Tuo on kiinni siitä, kuinka ymmärrettävästi olet esittänyt koron määräytymisen.
Sensori vastaa: Tässä tapauksessa kun sitä ei ollut, ei pistemenetys ole suuri.
Sensori vastaa: Huomioidaan, jos se on relevantilla tavalla liitetty asiaan!
Sensori vastaa: Pituus ei ole ratkaiseva, asiat voi esittää myös tiiviistikin. Eli riippuu siitä kuinka olet onnistunut tuomaan siinä esille relevantit asiat. Pituus ei ole ratkaiseva, asiat voi esittää myös tiiviistikin. Eli riippuu siitä kuinka olet onnistunut tuomaan siinä esille relevantit asiat.
Sensori vastaa: Kuviosta käy ilmi kulutusmenojen rakenteen muutos, ei niinkään se, ovatko kulutukseen käytetyt menot sinänsä kasvaneet. Vaikkakin sitäkin voidaan pohtia kuvion persteella.
Sensori vastaa: Ei se täysin pisteittä jää, jos vastauksesta käy ilmi, että ne liittyvät erilaisten demokratian muotojen tarkasteluun,
Sensori vastaa: Ei ole, perustehtävä.
Sensori vastaa: Erityisesti kaksi viimeksi mainittua vaikuttaa korkomarginaaliin.
Sensori vastaa: Ei niinkään, näitäkin on vastauksista luettavissa.
Sensori vastaa: Ei, vaikka se ei suoranaisesti liitykään asiaan.
Sensori vastaa: Ei ole tarpeen.
Sensori vastaa: Suoran demokratian määrittely sekä muutamat esimerkit tästä riittävät hyvin.
Sensori vastaa: Sen tarkoitus oli tuoda esille päätettävien asioiden suuri määrä sekä niiden ongelmallisuus ja perehtymisen aikaa vievyys, jotka vaikeuttavat (Lipmanin mukaan) suoran demokratian toteuttamista nyky-yhteiskunnissa. Ja olla pohjana sen käsittelylle, kuinka niitä on ratkottu edustuksellisissa ja suorissa demokratioissa.
Sensori vastaa: Kiitettävään ei pääse mutta kyse on kuitenkin hyvästä vastauksesta, jos relevantit asiat on esitetty.
Sensori vastaa: Kyllä
Sensori vastaa: Ei edellytetä tässä vastauksessa.
Sensori vastaa: Liittyy asiaan mutta ei ole kuitenkaan vastauksena riittävä ilman yhtenäisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) hieman laajempaa käsittelyä kysymyksen mukaisesti.
Sensori vastaa: Ei mennyt, ensimmäinen liittyy juuri rikoksen määrittelyyn ja toinen on eräs huomioon otettavista asioista.
Sensori vastaa: Nuo kaksi viimeistä menevät hieman ohi, toki kuntien toimintaa voidaan tarkastella edustuksellisuuden yhtenä muotona. Haettiin niitä tapoja, joilla Lippmanin esiin nostamia ongelmia on ratkottu edustuksellisen ja suoran demokratian järjestelmissä.
Sensori vastaa: Vastauksessa pitäisi pohtia, miten erilaiset ja eri elämän vaiheissa olevat kotitaloustyypit poikkeavat toisistaan. Esim. miten tiettyjen välttämättömien kulutuskohteiden (ruoka, asuminen jne.) osuus kulutusmenoista vaihtelee erityyppisissä kotitalouksissa.
Sensori vastaa: Tuo on lähinnä typografinen juttu, lukua ei ole saatu sovitettua noin pienen tilaan. Kehitystrendi on kuitenkin nähtävissä ilmankin.
Sensori vastaa: ajanpuute, kiinnostus, jatkuvan aktiivisuuden vaatimus jne.
Sensori vastaa: Kyllä, erityyppisten kotitalouksien kulutusmenojen rakennetta muutoksineen.
Sensori vastaa: Kyllä saa, sillä asiaan liittyvien oikeudellisten käsitteiden tarkastelua tässä myös haettiin.
Sensori vastaa: Suhteellisten muutosten tarkastelu riittää, se voidaan tehdä hyvin ilman yksityiskohtaista prosenttilukujen esittämistäkin.
Sensori vastaa: Kyllä tälläkin pääsee hyvän vastuksen pisteille.
Sensori vastaa: Sääntönä on se, että osioittain korkeimman pistemäärän vastaus poistetaan. Jos vastauksesta käy selvästi ilmi, että sen tekemistä on harkittu mutta ohitettu (vain pari sanaa) ei sitä, harkinnan mukaan, lueta varsinaisena vastauksena
Sensori vastaa: Kiitettäviin pisteisiin sitä kyllä edellytetään. Perinnnönjakoahan tehtävä koski.
Sensori vastaa: Kysymykset ovat vastattavissa sanallisesti, ilman kuviakin. Kun vastaaminen tällaista edellyttää, tulee myös kuvakaappaus käyttöön..
Sensori vastaa: Kyllä, suhtelliset muutokset ovat tässä ne, joita haettiin.
Sensori vastaa: Kyllä oli. Ja ei haittaa, kunhan on ne käsitelty oikein, riippumatta tykkääkö niistä vai ei.
Sensori vastaa: Ei mennyt, nämä ovat relevantteja asioita.
Sensori vastaa: Ylen järjestelmä ei toiminut, se saatiin käyntiin vasta yli tunnin myöhässä.
Sensori vastaa: Nämä liittyvät asiaan!
Sensori vastaa: Miten rikos määrittyy lain mukaan ja minkälaisia asioita teon rangaistaviúudessa otetaan huomioon.
 • 2019 syksy: yhteiskuntaoppi

  Yhteiskuntaopin yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit