Hyppää pääsisältöön

Mistä tiedät, onko tarjottu työsopimus reilu? Voiko määräaikaisen työsuhteen irtisanoa?

Kesätyö Q&A: Työsopimus (kuvituskuva)
Kesätyö Q&A: Työsopimus (kuvituskuva) Kuva: Mikko Lehtola / Yle kesätyö,työsopimukset

Jos työsopimuksessasi mietityttää jokin, et luultavasti ole ainoa, joka asiaa pähkäilee. Sen tietää neuvontapäällikkö Juha Ojala Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä. Selvitimme häneltä vastauksia kesätyöntekijöiden yleisiin kysymyksiin.

Onko työsopimus pakko allekirjoittaa heti, vai voinko viedä sen ensin katsottavaksi kotiin?

Aina voi sanoa, että haluan ensin tarkistaa jonkin asian. Allekirjoittaminen on vapaaehtoista, muutenhan sitä ei voi edes kutsua sopimukseksi. Toisaalta allekirjoittamista ei kannata hirveästi pelätäkään. Jos sopimuksessa on jotain ihan älytöntä, sen kyllä huomaa. Ja jos se on lain tai alan työehtosopimuksen vastainen, niin se on joka tapauksessa mitätön.

Voinko vaatia kirjallista työsopimusta, jos työnantajan mielestä suullinen sopimus riittää?

Työsuhde voidaan solmia suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Tavasta riippumatta sinulla on aina oikeus saada työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisena.

Keskeisiä ehtoja ovat esimerkiksi työaika, työtehtävät, palkka, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika, tieto siitä, onko työsuhde määräaikainen vai vakituinen ja mitä työehtosopimusta (TES:iä) noudatetaan.

Mitä hyötyä on kirjallisesta työsopimuksesta?

Se on todiste kaikista sovituista asioista. Jos on esimerkiksi sovittu vain suullisesti, että sinun ei tarvitse tehdä töitä perjantaisin tai että saat vähän isompaa palkkaa, mutta niin ei sitten tapahdukaan, lupauksia voi olla vaikea osoittaa todeksi.

Teimme suullisen työsopimuksen. Nyt olemme riitatilanteessa, jossa on sana sanaa vastaan. Mitä voin tehdä?

Kun aloitat työnteon työnantajallesi, syntyy automaattisesti työsuhde, jota koskevat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset. Niistä saa minimitason turvaa. Jos lakia tai työehtosopimuksia rikotaan, sopimus on siltä osin mitätön.

Epäselvyyksissä yleinen sääntö on se, että tilannetta tulkitaan heikomman osapuolen eli työntekijän eduksi. Silti sen, joka esittää vaatimuksen, pitäisi pystyä näyttämään väitteensä todeksi.

Meille asti tulevissa tapauksissa työntekijä on voittanut useammin kuin joka toisessa tapauksessa. Mutta aika monesti ei ole ollut riittävästi näyttöä, eikä kiistatilanteessa ole pärjätty.

Alalla, jolla teen töitä, ei ole omaa työehtosopimusta. Onko minulla mitään suojaa mahdollisissa ongelmatilanteissa?

Jos työnantaja uskottelee, että voi tehdä ihan mitä vain, niin se ei sentään pidä paikkaansa. Työlainsäädännön takaamat perusoikeudet, esimerkiksi vuosiloma ja irtisanomissuoja, ovat kaikille samat. Lainsuojaton ei siis ole kukaan.

Työehtosopimus kuitenkin tarkentaa oman alansa ehtoja, esimerkiksi mikä on vähimmäispalkka ja maksetaanko työntekijälle lomarahaa. Lähes kaikilla palvelualoilla on työehtosopimus.

Miten voin tarkistaa, onko työsopimus kohtuullinen, esimerkiksi palkan ja työaikojen suhteen?

Työsopimuksen ei pidä olla pelkästään kohtuullinen, vaan ainakin työehtosopimuksen vähimmäistason mukainen. Esimerkiksi työaikamääräykset riippuvat alasta: ne ovat erilaisia vartijoille ja konttorityöläisille. Kannattaa siis tarkistaa työtäsi koskeva TES alan ammattiliiton nettisivuilta. Työsuojelua on myös esimerkiksi työaikalaissa.

Tarkistapalkkasi.fi-laskurilla voi tarkistaa palvelualojen vähimmäispalkkoja. Ja toki voi kysyä liitosta suoraankin apua. Esimerkiksi joku saattaa kysyä ennen työhaastatteluun menoa, mikä on minimipalkka – mutta yleensähän ei kannata pyytää sitä minimiä.

Tee työsopimus aina kirjallisesti.
Lue sopimus tarkkaan, ennen kuin allekirjoitat sen.
Jos työsopimuksessasi on jotain laitonta tai se alittaa työehtosopimuksen vaatimukset, se on mitätön.

Allekirjoitin jo työsopimuksen, mutta nyt se tuntuukin epäreilulta. Voiko asialle tehdä enää mitään?

Jos sopimus rikkoo työlainsäädäntöä tai alan työehtosopimuksia, niin se on suoraan mitätön. Mutta jos muusta syystä tuntuu siltä, että tuli sovittua jotain, mitä ei halunnutkaan, niin tilanne on hankala. Kun nimi on jo paperissa, niin ei auta muu kuin pyrkiä neuvottelemaan – että nyt kävi näin, en huomannut tuota asiaa. Koeajan sisällä on mahdollista purkaa sopimus, mutta silloin koko työsuhde katkeaa.

Minkä ikäisenä saan tehdä itse työsopimuksen?

15-vuotias saa allekirjoittaa ja purkaa työsopimuksensa. Sitä nuoremman henkilön sopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.

Alle 14-vuotiaan työnteko on tarkasti säänneltyä, ja sitä saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen luvalla.

Voiko vanhempi estää työsopimuksen tekemisen tai purkaa sen?

Alle 15-vuotias tarvitsee työsopimukseen aina vanhemman allekirjoituksen tai suostumuksen. Vanhemmalla on myös oikeus purkaa alle 18-vuotiaan itse tekemä työsopimus, jos hänen kasvatuksensa, kehityksensä tai terveytensä on työn takia vaarassa. Silloin vanhemman täytyy myös esittää asialle perustelut.

Minulle ei ole kahdenkymmenen vuoden aikana tullut vastaan vanhemman purkamia sopimuksia, mutta esimerkkinä voisi olla vaikka erityisen vaarallinen tai psyykkisesti järkyttävä työ.

Työsopimukseni on määräaikainen. Voinko kuitenkin keskeyttää työt jo aiemmin?

Koeajalla työsuhteen voi purkaa heti (lue myös seur. kysymys), mutta sen jälkeen keskeytys onnistuu vain erikseen sopimalla. Poikkeuksena on niin sanottu sekamuotoinen työsopimus, jossa määräaikaiseen työsuhteeseen on kirjattu irtisanomismahdollisuus.

Määräaikainen työsopimus sitoo sekä työntekijää että työnantajaa. Jos työnantaja päättää työsuhteen ennenaikaisesti, hän joutuu maksamaan työntekijälle jäljellä olevan ajan palkan. Jos työsuhteen keskeyttää työntekijä, sopimussakko on yleensä enintään kahden viikon palkkaa vastaava summa.

Äärimmäisen harvoin työnantaja lähtee perimään sopimussakkoa, vaan käytetään esimerkiksi tietynmittaista irtisanomisaikaa.

Kuuluuko työsopimukseen aina koeaika?

Koeajalla työnantaja ja työntekijä ottavat selvää, kannattaako työsuhdetta jatkaa. Pääsääntöisesti koeaikaa ei ole määritelty työehtosopimuksissa, vaan siitä sovitaan erikseen. Se kannattaa tehdä kirjallisesti, muuten sopimusta voi olla kiistatilanteessa vaikea näyttää toteen.

Maksimipituus koeajalle on alasta riippuen 4-6 kuukautta. Koeaika saa kuitenkin olla enintään puolet työajan kestosta eli esimerkiksi kuukauden työssä kaksi viikkoa.

Kesätöissä koeaika on harvinaista. Yleensä työntekijän ei kannata haluta koeaikaa, koska hän on silloin heikommassa asemassa. Koeajallakaan irtisanomisen syy ei saa olla epäasiallinen, esimerkiksi että työnantajan sukulaistyttö olisikin tulossa kyseiseen työhön.

Myös työntekijän irtisanoutumisen täytyy liittyä koeajan tarkoitukseen. Hän voi esimerkiksi ilmoittaa, että ei koe työtä sopivaksi itselleen. Aiheelliseksi syyksi ei lasketa muualta saatua parempaa työtarjousta. Siinä tapauksessa työnantaja on oikeutettu hakemaan korvausta, mutta käytännössä sellainen olisi hyvin poikkeuksellista.

Mitä nollatuntisopimus tarkoittaa?

Nollatuntisopimus tai nollatyösopimus tarkoittaa sitä, että työnantaja tarjoaa työsopimuksen, jossa työtuntien vähimmäismäärä viikossa on nolla. Työaika on esimerkiksi 0-37,5 tuntia/viikko.

Palvelualan (esimerkiksi kaupan ala, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut tai siivous- ja kiinteistöpalvelut) työehtosopimuksissa nollatuntisopimukset ovat laittomia, vaikka sellaisia näkeekin esimerkiksi kesätöissä. Eri palvelualoille on määritelty viikoittainen vähimmäistuntien määrä, ja sen on vastattava todellista tarvetta. Rajoituksia nollatuntisopimuksiin on tulossa myös lainsäädäntöön.

Työsopimukseen kannattaa pyytää kirjallinen merkintä, paljonko työtunteja on vähintään tarjolla per viikko. On aika erikoista, jos työnantaja ei osaa arvioida sitä. Ja jos tunnit alkavat nollasta, voi viitata alan työehtosopimuksen vähimmäistuntimäärään.

Eri asia ovat tarvittaessa töihin kutsuttavat. Silloin jokainen työrupeama on erillinen määräaikainen työsuhde, ja työntekijällä on oikeus kieltäytyä siitä.

Kysymyksiä tai ongelmia?

Koskaan ei kannata jäädä murehtimaan asiaa yksin. Monet tahot tarjoavat apua ja tukea työsuhteen pulmatilanteisiin.

Tietoa löytyy hyvin esimerkiksi ammattiliittojen ja työsuojelun sivuilta tai neuvontapuhelimista, työlainsäädännöstä ja Kesäduunari-infosta. Tietoa 12 eri kielellä mm. työelämästä on infopankki.fi:ssä.

Jos sinulla on ongelma, ilmoita siitä esimiehellesi. Jos keskusteleminen esimiehen kanssa tuntuu vaikealta, juttele asiasta ensin luotettavan aikuisen kanssa. Se voi olla esimerkiksi perheenjäsen, opettaja tai kokeneempi työkaveri.

Mikäli ongelma ei ratkea esimiehen avulla, vie asia työpaikan luottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai muulle henkilöstön edustajalle. Jos työpaikalla ei sellaista ole, voit ottaa yhteyttä ammattiliittoosi tai työsuojeluviranomaiseen. Tarvittaessa apua voi tiedustella myös oikeusavusta ja asianajajapäivystyksestä.

Edit 16.5.2018: Lisätty määräaikaista työsopimusta koskevaan vastaukseen maininta sekamuotoisesta työsopimuksesta.
Edit 12.6.2018: Päivitetty linkit jutun lopussa.
Edit 26.3.2019: Täydennetty koeaikaa koskevaa kysymystä.

Kommentit

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.