Hyppää pääsisältöön

Ylioppilastutkintolautakunnan sensorikokous – Abitreenit selvitti ketä siellä kokoontuu ja mitä siellä tapahtuu

Kuvituskuvassa kokouspöytä ja Ylioppilastutkintolautakunnan logo sekä teksti "Sensorikokous".
Kuvituskuvassa kokouspöytä ja Ylioppilastutkintolautakunnan logo sekä teksti "Sensorikokous". Kuva: Tim Dorr / Flickr (alkuperäinen kuva) Abitreenit,Ylioppilastutkintolautakunta

Sensoreiden ylioppilaskokeiden tarkistusurakka alkaa virallisella sensorikokouksella. Ketä siellä kokoontuu ja mitä siellä tapahtuu? Abitreenit pyysi Ylioppilastutkintolautakunnan kielivaliokunnan puheenjohtaja Raili Hildéniä kertomaan, mistä sensorikokouksessa on kysymys.

Sensorikokouksessa kokoontuvat nimensä mukaisesti kunkin oppiaineen sensorit eli ylioppilaskokeiden tarkastajat. Sensorit ovat kunkin oppiaineen asiantuntijoita. Joukossa voi olla esimerkiksi lukion, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajia ja tutkijoita tai jo eläköityneitä asiantuntijoita, joilla on kokemusta lukio-opetuksesta.

– Tärkeää on, ettei sensoreilla ole mitään esteellisyyksiä niihin suorituksiin, joita he tarkastavat.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei sensori arvostele sellaisen koulun suorituksia, jossa hänen sukulaisensa tai läheisensä opettaa tai opiskelee. Lukiossa opettava sensori ei myöskään saa tarkistaa oman koulunsa suorituksia.

Esteellisyyssäädökset perustuvat lautakunnan ohjesääntöön ja yleiseen lainsäädäntöön, erityisesti Hallintolakiin 434/2003, § 28.

Tiesitkö tämän sensoreista?

Sana sensori tulee latinan sanasta censor, joka puolestaan on verbistä censere johdettu tekijänimi. Verbi censere tarkoittaa ‘arvioida’. Rooman valtakunnassa sensorit olivat virkamiehiä, joiden tehtäviin kuului väestönlaskennan ja verotuksen toimeenpaneminen sekä moraalinvartijana toiminen.

Mitä sensorikokouksessa tapahtuu?

Sensorikokouksessa keskustellaan siitä, millaisella vastauksella yltää mihinkin pistemäärään ja miten erilaisia vastauksia arvioidaan. Tavoitteena on hakea yhteistä linjaa vastausten tarkistamiseen, jotta kaikkien opiskelijoiden vastaukset arvostellaan tasavertaisesti.

Ylioppilastutkintolautakunta on laatinut kullekin kokeelle jo kokeen laadintavaiheessa hyvän vastauksen piirteet, joita tarkennetaan sensorikokouksessa.

– Koska kokeita ei voida pilotoida, aina jää jotain sellaista mitä kokeiden laatijat eivät ole osannut ajatella etukäteen, kertoo Hildén.

Useimmiten hyvän vastauksen piirteiden tarkentaminen tarkoittaakin lisäyksiä hyväksyttäviin vastausvaihtoehtoihin. Tämän lisäksi kokouksessa voidaan määritellä, mitkä puutteet vähentävät maksimipisteitä ja kuinka paljon.

Yo-kokeen jälkeen myös eri aineiden opettajista koostuvat opettajayhdistykset laativat omat korjausohjeet auttamaan opettajia vastausten arvioinnissa. Vaikka sensorit eivät ole velvollisia noudattamaan opettajien korjausohjeita, niillä on tärkeä merkitys, kun arviointikriteereistä päätetään. Opettajien korjausohjeissa olevien esimerkkitapausten pohjalta pohditaan, miten tietynlaisia vastauksia pisteytetään.

Virallisia sensorikokouksia on yleensä vain yksi muutama viikko kyseisen aineen yo-kokeen jälkeen. Siitä huolimatta kokeiden tarkistaminen on varsin yhteisöllistä puuhaa. Sensorit ovat yhteydessä toisiinsa läpi kokeiden tarkistusprosessin soitellen ja keskustellen erikoistapauksista.

– Epäselvissä tapauksissa useita sensoreita osallistuu suorituksen arvioitiin, ja ristiriitatilanteissa lopullinen ratkaisu tehdään kokelaan eduksi.

Ylioppilastutkintolautakunta luovutti kevään 2018 yo-kokeiden tulokset lukioille 18.5.2018. Samana päivänä julkaistiin myös pisterajat.

Abitreenit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit
 • Kolme syytä, miksi vanhoja yo-kokeita kannattaa harjoitella Abitreenien sivuilla

  Abitreenit tarjoaa hyvät mahdollisuudet ylppäritreeniin.

  Vanhojen ylioppilaskokeiden harjoittelu on nyt helpompaa kuin koskaan, sillä niitä on mahdollista tehdä suoraan Abitreenien sivuilla – koetta ei siis tarvitse enää erikseen ladata omalle koneelle. Kokeita harjoitellessa kannattaa myös ottaa kaikki hyöty irti Yle Tunnuksesta.

 • Näin teet lukusuunnitelman

  Järkevä lukusuunnitelma auttaa valmistautumisessa.

  Olennaista on arvioida luku-urakkaa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja omaan jaksamiseen. Lukeminen on helpompi pitää kohtuuden rajoissa, kun myös tauot ja vapaa-aika on kirjattuna kalenteriin.

 • Lukiolainen, näissä paikoissa voit opiskella kesällä

  Abitreenien kesäkamppis tutustui kesäopiskelupaikkoihin.

  Abitreenien kesäkamppis tutustui lukiolaisen kesäopiskelumahdollisuuksiin. Valmistaudut sitten kirjoituksiin, korotat arvosanoja tai punnitset jatko-opiskeluvaihtoehtoja, tässä tiivis tietopaketti siitä, missä lukiolainen tai tuore valkolakki voi opiskella kesällä.

 • Mitä sähköisessä äidinkielen ylioppilaskokeessa kannattaa ottaa huomioon?

  Äidinkielen ylioppilaskoe uudistuu syksyllä 2018.

  Syksyllä 2018 luovutaan konsepteista, kun äidinkielen ylioppilaskoe tehdään ensimmäistä kertaa tietokoneella. Tämän lisäksi tekstitaidon koe ja esseekoe muuttuvat luku- ja kirjoitustaidon kokeiksi. Mitkä ovat kokeiden suurimmat muutokset ja mitä äidinkielen kokeen sähköistymisessä kannattaa ottaa huomioon?