Hyppää pääsisältöön

Ylioppilastutkintolautakunnan sensorikokous – Abitreenit selvitti ketä siellä kokoontuu ja mitä siellä tapahtuu

Kuvituskuvassa kokouspöytä
Kuvituskuvassa kokouspöytä Abitreenit,Ylioppilastutkintolautakunta

Sensoreiden ylioppilaskokeiden tarkistusurakka alkaa virallisella sensorikokouksella. Ketä siellä kokoontuu ja mitä siellä tapahtuu? Abitreenit pyysi Ylioppilastutkintolautakunnan kielivaliokunnan puheenjohtaja Raili Hildéniä kertomaan, mistä sensorikokouksessa on kysymys.

Sensorikokouksessa kokoontuvat nimensä mukaisesti kunkin oppiaineen sensorit eli ylioppilaskokeiden tarkastajat. Sensorit ovat kunkin oppiaineen asiantuntijoita. Joukossa voi olla esimerkiksi lukion, yliopiston ja ammattikorkeakoulun opettajia ja tutkijoita tai jo eläköityneitä asiantuntijoita, joilla on kokemusta lukio-opetuksesta.

– Tärkeää on, ettei sensoreilla ole mitään esteellisyyksiä niihin suorituksiin, joita he tarkastavat.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei sensori arvostele sellaisen koulun suorituksia, jossa hänen sukulaisensa tai läheisensä opettaa tai opiskelee. Lukiossa opettava sensori ei myöskään saa tarkistaa oman koulunsa suorituksia.

Esteellisyyssäädökset perustuvat lautakunnan ohjesääntöön ja yleiseen lainsäädäntöön, erityisesti Hallintolakiin 434/2003, § 28.

Tiesitkö tämän sensoreista?

Sana sensori tulee latinan sanasta censor, joka puolestaan on verbistä censere johdettu tekijänimi. Verbi censere tarkoittaa ‘arvioida’. Rooman valtakunnassa sensorit olivat virkamiehiä, joiden tehtäviin kuului väestönlaskennan ja verotuksen toimeenpaneminen sekä moraalinvartijana toiminen.

Mitä sensorikokouksessa tapahtuu?

Sensorikokouksessa keskustellaan siitä, millaisella vastauksella yltää mihinkin pistemäärään ja miten erilaisia vastauksia arvioidaan. Tavoitteena on hakea yhteistä linjaa vastausten tarkistamiseen, jotta kaikkien opiskelijoiden vastaukset arvostellaan tasavertaisesti.

Ylioppilastutkintolautakunta on laatinut kullekin kokeelle jo kokeen laadintavaiheessa hyvän vastauksen piirteet, joita tarkennetaan sensorikokouksessa.

– Koska kokeita ei voida pilotoida, aina jää jotain sellaista mitä kokeiden laatijat eivät ole osannut ajatella etukäteen, kertoo Hildén.

Useimmiten hyvän vastauksen piirteiden tarkentaminen tarkoittaakin lisäyksiä hyväksyttäviin vastausvaihtoehtoihin. Tämän lisäksi kokouksessa voidaan määritellä, mitkä puutteet vähentävät maksimipisteitä ja kuinka paljon.

Yo-kokeen jälkeen myös eri aineiden opettajista koostuvat opettajayhdistykset laativat omat korjausohjeet auttamaan opettajia vastausten arvioinnissa. Vaikka sensorit eivät ole velvollisia noudattamaan opettajien korjausohjeita, niillä on tärkeä merkitys, kun arviointikriteereistä päätetään. Opettajien korjausohjeissa olevien esimerkkitapausten pohjalta pohditaan, miten tietynlaisia vastauksia pisteytetään.

Virallisia sensorikokouksia on yleensä vain yksi muutama viikko kyseisen aineen yo-kokeen jälkeen. Siitä huolimatta kokeiden tarkistaminen on varsin yhteisöllistä puuhaa. Sensorit ovat yhteydessä toisiinsa läpi kokeiden tarkistusprosessin soitellen ja keskustellen erikoistapauksista.

– Epäselvissä tapauksissa useita sensoreita osallistuu suorituksen arvioitiin, ja ristiriitatilanteissa lopullinen ratkaisu tehdään kokelaan eduksi.

Ylioppilastutkintolautakunta luovutti kevään 2018 yo-kokeiden tulokset lukioille 18.5.2018. Samana päivänä julkaistiin myös pisterajat.

Abitreenit

Kirjoitusten alkuun...

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit

 • Abi! Hae mukaan syksyn yo-koelähetyksiin!

  Hae mukaan suoraan lähetykseen.

  Abitreenien yo-koelähetykset alkavat tänä syksynä 18.9. äidinkielen lukutaidon kokeen käsittelyllä. Haluaisitko päästä keskustelemaan kirjoittamastasi aineesta heti kokeen jälkeen suorassa lähetyksessä? Hae mukaan Abitreenien lähetykseen!

 • Näin kirjoitat ällän paperit

  Älliä ei saada istumalla ympäripyöreitä päiviä kirjastossa.

  Abitreenit tapasi kolme ylioppilasta, jotka saivat yo-kokeista pelkkiä laudatureja. Kukaan heistä ei viettänyt ennen kirjoituksia ympäripyöreitä päiviä kirjastossa. Pänttäämisen sijaan he suosittelevat abikurssien käymistä ja vanhojen yo-kokeiden tekemistä.

 • Yo-kokeet tulossa ja pää jumissa – Mitä voin tehdä?

  Lue asiantuntijan vastaukset jaksamiseen.

  Entä jos jäädyn yo-kokeessa? Miten jaksan lukea tarpeeksi? Entä jos ei saa nukuttua juuri silloin, kun pitäisi olla skarppina opiskelemassa? Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja Jyrki Rinta-Jouppi vastasi Abitreeneille lähetettyihin kysymyksiin jaksamisesta ja opiskelumotivaatiosta.