Hyppää pääsisältöön

Vuokralääkäreitä siirretään terveyskeskuksesta toiseen ongelmista piittaamatta – Valvira ei pysty puuttumaan

Kuvituskuva lääkärinsalkusta, jonka ympärillä näkyy stetoskooppi sekä passi ja matkalippu
Joskus vuokralääkäriä välittävä firma on ehtinyt jo lopettaa työsuhteen, kun ongelmat tulevat Valviran tietoon. Kuvituskuva lääkärinsalkusta, jonka ympärillä näkyy stetoskooppi sekä passi ja matkalippu Kuva: Camilla Arjasmaa MOT

Erään virolaislääkärin potilaat joutuivat kirjoittamaan itse tekstiä tietokoneelle, koska lääkäri ei ole ymmärtänyt suomea. Tämän jälkeen Attendo siirsi lääkärin toiseen terveyskeskukseen, mutta jätti kertomatta kieliongelmista.

MOT löysi selvityksessään yhteensä 13 virolaistaustaista lääkäriä, joiden ammattioikeuksiin on puututtu Suomessa. Selvityksessä tuli myös ilmi, kuinka yritys voi jättää kertomatta vuokralääkärin ammattitaidossa havaituista puutteista siirtäessään lääkärin uuteen toimipaikkaan.

Vuokralääkäri voi jatkaa töitään, vaikka useat terveydenhuoltoyksiköt ovat kieltäytyneet ottamasta häntä enää töihin puutteellisen ammattitaidon vuoksi. MOT:n selvityksessä löytyi virolaislääkäri, jonka ottamisesta päivystäväksi lääkäriksi oli kieltäytynyt kolme eri terveydenhuollon yksikköä.

Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja kertoo, että joskus lääkäri vaihtaa työpistettä, koska toisessa työpaikassa voidaan antaa lääkärille enemmän tukea.

“Asiakkaalla on aina mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta lääkäristä tai vaihtaa lääkäri toiseen, mikäli ammattitaidossa havaitaan puutteita. Tällaisia tapauksia on muutamia vuodessa, mutta useimmiten lisäperehdytys tai työtehtävien muokkaaminen auttavat”, Korkeaoja sanoo.

Ennen kuin me saamme tietää toiminnassa havaituista ongelmista, on lääkäri voinut toimia jo useammassakin paikassa.― Tarja Holi, Valvira

Yritykset hoitavat ongelmat usein suoraan tilaajan, eli esimerkiksi terveyskeskuksen kanssa.

Tieto ei välttämättä päädy terveydenhuollon ammattihenkilöitä valvovalle Valviralle lainkaan, kertoo terveydenhuollon valvonta-osaston johtaja Tarja Holi.

“Ennen kuin me saamme tietää toiminnassa havaituista ongelmista, on lääkäri voinut toimia jo useammassakin paikassa”, Holi kertoo.

Valviralla ei ole toimivaltaa vuokralääkäreitä välittäviin yrityksiin

Valviralla ei ole toimivaltaa valvoa vuokralääkäreitä välittäviä yrityksiä samalla tavalla kuin esimerkiksi terveyskeskuksia.

“Meillä ei ole toimivaltaa työvoimaa vuokraaviin yrityksiin, koska ne eivät ole terveydenhuollon toimintayksiköitä. Siltä osin valvonta on samanlaista, että yksittäistä lääkäriä tai terveydenhuollon ammattilaista meillä on samanlainen toimivalta valvoa. Valvomme sitä, miten he toimivat ammatissaan potilaita hoitaessaan”, Holi kertoo.

Valvira ei voi asettaa henkilöstövuokrausyritykselle seurauksia esimerkiksi siitä, että se välittää lääkärin uuteen paikkaan kertomatta työssä havaituista ongelmista. Valviralla ei ole myöskään oikeutta vaatia yrityksiltä tietoa vuokralääkäreiden osaamiseen liittyvistä asioista.

“Heillä ei ole velvollisuutta antaa meille mitään tietoja. He eivät useinkaan voi muuta sanoa kuin mihin paikkoihin lääkäri on välitetty, ja onko heille reklamoitu tästä henkilöstä. Yleensä nämä tiedot on saatu.”

Joskus vuokralääkäriä välittävä firma on ehtinyt jo lopettaa työsuhteen, kun ongelmat tulevat Valviran tietoon.

Vuokratyövoimana kulkevat lääkärit ovat liikkuvaa työvoimaa. Ja riskit ovat suuremmat, koska heillä ei ole vakinaista paikkaa, jossa toimintaa päivästä toiseen seurattaisiin― Tarja Holi, Valvira

“Muutamia sellaisia tapauksia on vuosien varrella tullut esille, että vuokratyövoimaa välittävä yritys on kertonut, että he ovat lopettaneet tämän henkilön välittämisen.”

Holli huomauttaa, että työntekijöiden ensisijainen valvonta kuuluu sille terveydenhuollon toimintayksikölle, jossa ammattihenkilö työskentelee. Ongelma on, että vuokralääkärit vaihtavat työpaikkaa useammin kuin sairaanhoitopiirien omat lääkärit.

“Vuokratyövoimana kulkevat lääkärit ovat liikkuvaa työvoimaa. Ja riskit ovat suuremmat, koska heillä ei ole vakinaista paikkaa, jossa toimintaa päivästä toiseen seurattaisiin.”

Attendo välitti vuokralääkäriä, joka ei ollut suorittanut suomen kielen tasokokeita

Yritykset sanovat ulkomailta tulevien lääkäreiden käyvän läpi tarkan prosessin ennen töiden aloittamista Suomessa. Valviran tekemistä valvontakertomuksista paljastuu, että Suomeen on kuitenkin päätynyt vuokralääkäreiksi useita virolaislääkäreitä puutteellisesta kielitaidosta huolimatta.

Vuonna 2017 Attendo palkkasi Suomeen virolaisen kandin, jonka toiminnasta alkoi tulla terveysasemalla välittömästi palautetta. Potilaat kertoivat joutuneensa auttamaan lääkäriä tietokoneen kanssa, jopa kirjoittamaan itse tekstiä koneelle, koska lääkäri ei ole ymmärtänyt hänelle puhuttua. Huolestunutta palautetta antoivat myös toiset lääkärit ja sairaanhoitajat.

Kävi ilmi, että lääkäri ei ollut suorittanut mitään suomen kielen tasokokeita. Lääkärin tekemissä sairauskertomusmerkinnöissä näkyi kieliongelmia, mutta myös muita hoidon laatua ja turvallisuutta vaarantavia asioita. Vakavin tapaus oli iäkkään naisen kuolema kaatumisen jälkeen. Attendo ei toimittanut Valviralle potilaaseen liittyviä asiakirjoja.

Vakavin tapaus oli iäkkään naisen kuolema kaatumisen jälkeen. Attendo ei toimittanut Valviralle potilaaseen liittyviä asiakirjoja.

Attendon Lauri Korkeaojan mukaan näin ei pitäisi käydä.

“Lähtökohtaisesti avustamme Valviraa aina, mutta joskus ostopalvelulääkäreiden osalta potilasvahinkokeskuksen kanssa asioi tilaajan ylilääkäri, joka toimittaa lääkärin vastineen eteenpäin.”

Attendo kertoi Valviralle tilanteen “kulminoituneen” kaksi viikkoa Etelä-Pohjanmaalla työskentelyn jälkeen. Eräänä maanantaina lääkäriä pyydettiin välittömästi poistumaan terveyskeskuksesta. Syytä Attendo ei kertonut Valviralle.

Tämän jälkeen Attendo siirsi lääkärin toimimaan toiseen terveyskeskukseen Keski-Suomeen. Edellisessä paikassa ilmenneistä ongelmista Attendo ei maininnut terveyskeskukselle.

Apulaisylilääkäri havaitsi lääkärin toiminnassa ongelmia kuitenkin alusta asti. Suurin ongelma oli lääkärin puutteellinen suomen kielen taito. Työsuhde jatkui kuitenkin kolmen kuukauden määräaikaisuuden loppuun asti, vaikka keskeytystä oli apulaisylilääkärin mukaan mietitty.

Lääkäri selitti ongelmia sillä, että hän oli joutunut työskentelemään toisesta päivästä alkaen itsenäisesti, vaikka hänellä oli vaikeuksia kielen ja tietokoneohjelman kanssa. Potilaita oli hänen mukaansa paljon, eikä hänellä ollut mahdollisuutta konsultoida vanhempaa kollegaa yhtä nopeasti kuin olisi tarvetta. Hän myönsi, että virheitä saattoi tulla.

Lääkärin oli tarkoitus jatkaa työtään Suomessa muutaman kuukauden päästä, kun Valvira alkoi selvittää asiaa. Virasto kielsi lääkäriä väliaikaisesti toimimasta lääkärin ammatissa Suomessa. Hän siirtyi tämän jälkeen työskentelemään Viroon.

Yritysten mukaan lääkäreiden rekrytointi on haastavaa

Mehiläinen ja Attendo kertovat tekevänsä lääkäreiden rekrytointia suoraan Virossa. Virolaislääkäreiden lisäksi yritykset etsivät Virosta suomalaisia lääkäriopiskelijoita.

Attendolla virolaisten lääkäreiden osuus vuokralääkäreistä on noin kymmenen prosenttia, Mehiläisellä viisi prosenttia.

“Lääkäreiden rekrytointi on yleisesti haastavaa, sekä julkiselle että yksityiselle toimijalle. Voisimme työllistää koko ajan nykyistä enemmän sekä suomalaisia että virolaisia lääkäreitä”, Attendon Korkeaoja sanoo

Sekä Attendo että Mehiläinen kertovat lopettaneensa virolaisten lääkäreiden työsuhteita puutteellisen ammattitaidon vuoksi.

“Attendo on lopettanut lääkäreiden työsuhteita puutteellisen ammattitaidon vuoksi sekä virolaisilta että suomalaisilta lääkäreiltä. Ilmoituksia Valviraan teemme muutamia vuodessa”, Korkeaoja sanoo.

Myös Mehiläinen kertoo olleensa ongelmista yhteydessä toisinaan suoraan Valviraan.

Terveys