Hyppää pääsisältöön

Yle vastaa: Aku Louhimiehen väitteet faktavirheistä eivät pidä paikkaansa

Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä
Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä Yle,yle vastaa

Ilta-Sanomissa (19.5.2018) ohjaaja Aku Louhimies väittää, että Ylen tekemässä jutussa on asiavirheitä. Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen vastaa.

Yle julkaisi jutun ohjaaja Aku Louhimiehen vallankäytöstä kaksi kuukautta sitten, 19. maaliskuuta.

Kuukausi jutun julkaisun jälkeen Louhimies lähetti 17. huhtikuuta Ylelle oikaisuvaatimuksia, joihin Yle vastasi erittäin kattavasti perustellen, että jutussa ei ole oikaistavaa. Louhimiehelle oli jo tarjottu mahdollisuutta julkaista Ylen sivuilla oma vastinekirjoituksensa, johon voimakkaan kritiikin kohteeksi joutuvalla on oikeus. Sitä mahdollisuutta hän ei halunnut käyttää.

Ilta-Sanomien (19.5.2018) julkaisemassa jutussa ohjaaja Aku Louhimies toistaa jo aiemmin Ylelle esittämiään väitteitä asiavirheistä. Hyvän lehtimiestavan vastaisesti Ilta-Sanomat ei pyytänyt juttuun kommenttia Yleltä.

Päinvastoin kuin Louhimies väittää, Ylen juttuun kirjatut tiedot on käyty tarkkaan läpi laajan lähdeaineiston pohjalta. Kaikkia Louhimiehen elokuvissa työskennelleitä satoja henkilöitä ei ole ollut realistista eikä kokonaiskuvan kannalta välttämätöntä haastatella. Kun riittävä määrä luotettavia, toisistaan riippumattomia lähteitä tai muita todisteita on tullut Ylen tietoon, julkaisukynnys on kunkin jutussa kuvaillun tapahtuman osalta ylittynyt.

Jutussa erikseen nimetyn kahdenkymmenen haastatellun lisäksi sitä tehdessä on kuultu monipuolisesti ja kattavasti yhteensä kymmeniä Louhimiehen kanssa töitä tehneitä tietolähteitä.

Osa tietolähteistä on antanut tietojaan lähdesuojan turvin. Lähdesuojan myöntäminen kuuluu sananvapauden ja tiedonvälityksen keskeisiin periaatteisiin ja on toisinaan välttämätön käsiteltäessä yhteiskunnallisesti merkittäviä tai arkaluontoisia aiheita. Journalistin ohjeiden kohdan 14 mukaan tiedotusvälineellä on velvollisuus pitää sekä henkilöllisyys että henkilöllisyyden paljastumiseen johtavat tiedot salassa. Yleisradion omien eettisten ohjeiden (OTS) mukaan, jotka ovat vielä Journalistin ohjeita tiukemmat, tietolähteiden pitää olla tarvittaessa todennettavissa. Kaikkia tietolähteitä ei kuitenkaan tarvitse erikseen jutussa nimetä.

Yle on arvioinut lähteiden luotettavuutta ja heidän motiivejaan kriittisesti koko viikkoja kestäneen juttuprosessin ajan.

Yle on ollut yhteydessä Louhimieheen hyvissä ajoin ennen jutun julkaisua ja pyytänyt häneltä aktiivisesti kommentteja. Saadut kommentit on laajasti jo sisällytetty juttuun. Lisäksi hän on saanut tilaisuuksia sekä tarkentaa faktoja että tuoda esiin omia tulkintojaan tapahtumista Ylen lähetyksissä.

Ilta-Sanomien jutussa esitettiin yksilöityjä väitteitä asiavirheistä, joista yksi koski lasten kohtelua.

Yle korostaa, että sillä on jutussaan kolme lähdettä, jotka ovat yhdenmukaisesti ja toisistaan riippumattomasti kertoneet ohjaajan valehdelleen lapsille vanhemman kuolemasta. Toisin kuin IS:n jutussa kerrotaan, Yle ei ole väittänyt, että kyseessä on ollut jokin tietty Käsky-elokuvan yksittäinen kohtaus, jossa näkyisi itkeviä lapsia, vaan yleisesti lasten ohjaamiseen liittyneet tapahtumat.

Louhimies vetoaa väitteissään hallussaan olevaan tuotantomateriaaliin. Tuotantomateriaali ei kuitenkaan riitä osoittamaan kattavasti, mitä elokuvanteon aikana on tapahtunut. Ei ole varmuutta siitä, että kaikki Ylen lähteiden kuvaamat tapahtumat on tallennettu kuvanauhoille, ääninauhoille, käsikirjoituksiin, call sheeteihin tai muulla tavoin tai edes sisällytetty elokuvaan suunniteltuihin kohtauksiin. Ohjaajan työskentelytapa on tunnetusti improvisoiva ja suunnitelmia hetkessä muuttava, jolloin työvuorojen tai käsikirjoitusten kaltaisia dokumentteja ei voi pitää aukottomina todisteina tuotannon tapahtumista tai siitä, mitä tuotannon yhteydessä ei ole tapahtunut. Yle huomauttaa, että materiaali, johon Louhimies viittaa, on ollut vain ohjaajan ja hänen harvojen työtovereidensa saatavilla.

Edellä sanotun mukaisesti esimerkiksi Pihla Viitalan kuvaamaa oksennustilannetta ei välttämättä ole tallentunut kuvanauhalle. Viitala ja kuvausryhmien jäsenet ovat kertoneet uskottavasti myös torakan toukkiin liittyneistä tilanteista.

Ilta-Sanomien jutussa Eero Aho väittää, että Yle liioittelee jutussaan hänen kokemustaan Tuntemattoman sotilaan kuvauksista. Aho on kuitenkin useaan otteeseen saanut tarkistaa itseään koskevat kohdat Ylen jutusta eikä ole löytänyt niistä ennen julkaisua mitään huomautettavaa. Näyttelijä Aho on myös itse kertonut monen muun median haastattelussa, että IS:n jutussa mainittua jokikohtausta kuvattiin kolme päivää.

Jouko Jokinen
vastaava päätoimittaja
Yleisradion Uutis- ja ajankohtaistoiminta