Hyppää pääsisältöön

EU:n tietosuojauudistus tuo käyttäjälle oikeuksia ja parantaa tietosuojaa – myös Yle uudistaa tietosuojaperiaatteita

Kädet näppäimistöllä
Kädet näppäimistöllä Kuva: Ilmari Fabritius / Yle Luova talo,kokoukset,tietokoneet,näppäimistöt,kädet

Tietosuojauudistus parantaa käyttäjän tietosuojaa ja tuo henkilötietojen käsittelijöille ja rekisterinpitäjille uusia velvoitteita. Yle huolehtii käyttäjien tietosuojasta uudistuksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä kerätään ja mihin käyttötarkoituksiin niitä käytetään. Kukin voi niin halutessaan pyytää omat tietonsa nähtäväksi, saada virheelliset tiedot korjattua tai poistaa omat tietonsa.

Tietojen poistamisesta voidaan myös perustellusti kieltäytyä. Se on mahdollista esimerkiksi silloin, kun tietoja koskee lakisääteinen säilytysvelvoite tai kun tiedot on kerätty journalistiseen tarkoitukseen.

EU:n uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5. lähtien.

Käyttäjien yksityisyyden säilyttäminen on Ylelle tärkeää. Käytämme asianmukaisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi ja otamme tietosuojan ja tietoturvan huomioon palveluiden suunnittelussa.

“Ylelle on tärkeää, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja läpinäkyvästi. Yle Tunnukselle kertyviä tietoja ei luovuteta Ylen ulkopuolisille tahoille”, sanoo Ylen lakiasioiden johtaja Katri Olmo.

“Ylessä EU:n tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Yle suojaa palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä”, sanoo Ylen tietosuojavastaava Juha Kirveslahti.

Ylen henkilöstö on saanut koulutusta tietosuojasta ja uuden asetuksen mukanaan tuomista vaatimuksista.

Verkkosivuillamme yle.fi/tietosuoja ja svenska.yle.fi/dataskydd kerromme, mitä tietoja Yle kerää verkon käyttäjistä, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään, miten henkilötietoja käsitellään ja mitkä ovat käyttäjän oikeudet. Sivuilla käyttäjä voi myös lähettää omia tietojaan koskevan tietopyynnön.

Yle Tunnuksen käyttäjiä edellytetään hyväksymään uudet käyttöehdot, joista kerrotaan käyttäjille sähköpostitse. Tunnuksen käyttäjä voi tarkastella Ylen verkkopalvelujen ja -sovellusten käytöstä syntyviä tietoja Tunnuksen omilta sivuilta.