Hyppää pääsisältöön

Saako peruutetusta työvuorosta palkkaa? Voiko palkkaa pyytää etukäteen?

Kesätyö Q&A: Palkanmaksu (kuvituskuva)
Kesätyö Q&A: Palkanmaksu (kuvituskuva) Kuva: Mikko Lehtola / Yle kesätyö

Palkkapäivä on työsuhteen tähtihetkiä – tai ainakin sen pitäisi olla. Hämminkiä voi herätä esimerkiksi erilaisista lisistä, maksupäivästä tai verokortin unohtamisesta. Työsuojelutarkastaja Tarmo Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta avaa palkka-asioiden kiemuroita.

Työnantaja haluaa maksaa palkkaa pimeästi. Mitä teen?

Palkan maksaminen ja vastaanottaminen pimeästi on lainvastaista, ja se koskee sekä työnantajaa että työntekijää. Työnantajan pitää antaa palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Siinä näkyvät muun muassa bruttopalkasta tehdyt vähennykset. Työntekijän pitää myös saada työnantajalta selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, kuten palkanmaksukaudesta, ellei niitä ole mainittu työsopimuksessa.

Pitäisikö ilta- ja viikonlopputöistä tai ylitöistä saada enemmän palkkaa?

Punaisina kalenteripäivinä (sunnuntaipäivät ja arkipyhät) tehtävästä työstä on oikeus saada työaikalain perusteella tuplapalkka. Tarkista myös sovellettavan työehtosopimuksen määräykset.

Ylityötunneista tulee saada korotettu palkka. Työaikalaissa säädetään korotuksen vähimmäistaso säännölliselle työajalle sekä työmäärältään epäsäännöllisemmälle jaksotyölle. Jos alallasi on työehtosopimus, on noudatettava siinä sovittua korotusta. Ylityötunnit maksetaan rahana tai sovittaessa ne voi pitää vapaana.

Muista palkanlisistä on määräykset työpaikalla sovellettavassa työehtosopimuksessa. Työlainsäädäntö ei säädä esimerkiksi ilta- ja yötyölisistä tai aattoina maksettavista, ylimääräisistä palkanlisistä, mutta useimmilla aloilla näitä lisiä maksetaan työehtosopimuksen perusteella.

Selvitä työnantajaltasi, mitä työehtosopimusta sinun työhösi sovelletaan.

Työvuoroni peruttiin viime hetkellä. Saanko silti palkkaa?

Jos sinulle on jo annettu työvuoro ja työnantaja peruuttaa sen, sinulla on oikeus saada palkkasi. Asiaa käsitellään palkkasaatavana.

Voiko palkkaa saada etukäteen eli förskottina?

Kyllä voi, jos siitä sovitaan työnantajan kanssa ja työnantaja hyväksyy asian. Silloin kysymyksessä on palkkaennakko, jonka työnantaja sitten vähentää palkastasi seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Voiko palkkaa saada käteisenä?

Kyllä, mutta työsopimuslain mukaan niin voidaan toimia vain pakottavasta syystä. Käytännön esimerkki olisi, että työntekijä ei ole pystynyt tai ehtinyt avaamaan pankkitiliä.

Mistä tiedän, minä päivänä palkan pitäisi tulla?

Palkanmaksupäivää voi etsiä useasta eri paikasta. Jos päivää ei ole mainittu työsopimuksessa, sitä voi katsoa työehtosopimuksesta. Jos asia ei selviä sieltäkään, katsotaan työsopimuslakia. Laissa ei ole mainittu mitään tiettyä päivämäärää, mutta sen mukaan palkka on maksettava vähintään kerran kuussa. Niin ei voi toimia, että palkka maksettaisiin vaikka kolmen kuukauden välein.

Miksi saamani palkka on pienempi kuin mistä on sovittu?

Työsopimuksessa sovittu palkka on bruttopalkka. Tästä bruttopalkasta vähennetään lakisääteiset maksut, kuten verot ja eläkemaksut. Tämän vuoksi sinulle käteen jäävä summa eli nettopalkka on pienempi kuin työsopimuksessa ilmoitettu palkka.

Sovittua pienempi palkka voi johtua myös siitä, että työnantaja maksaakin pienempää palkkaa, vaikka olitte sopinut paremmasta. Työnantaja ei olekaan maksanut esimerkiksi kertyneitä ylityötunteja tai pyhäkorvauksia. On myös tilanteita, että oletkin työntekijänä jättänyt ilmoittamatta joitakin tekemiäsi työtunteja tai työnantaja ei ole hyväksynyt kaikkia tekemiäsi työtunteja.

Palkkalaskelma kannattaa tarkistaa heti, jotta mahdolliset virheet voidaan selvittää nopeasti. Jos tunteja tai muita korvauksia puuttuu, ne pystytään korjaamaan lisäämäänseuraavaan palkanmaksuun.

Yksi syy voi olla vielä sekin, että verokorttirajasi on ylittynyt etkä ole huomannut sitä. Tai jossakin palkasta pidätettävistä sosiaalimaksuista on tapahtunut muutos.

En ymmärrä palkkakuittiani. Mitä siitä pitäisi pystyä lukemaan?

Siitä pitäisi saada selville, mikä on kuukausipalkan tai tuntipalkan määrä. Jos teet tuntipalkkaista työtä, sinulla on oikeus nähdä myös tehtyjen työtuntien määrä kyseisellä palkkajaksolla - eli monestako tunnista sinulle maksetaan.

Jos palkkaasi kuuluu erilaisia lisiä, palkkalaskelmassa pitää näkyä lisän euromäärä ja kuinka monelta tunnilta sitä on maksettu.

Lisäksi palkkakuitissa pitää eritellä, kuinka paljon työnantaja on pidättänyt veroa ja että työnantaja on pidättänyt palkasta myös eläke- ja työttömyysturvamaksut.

Nämä maksut on hyvä myöhemmin tarkistaa eläketurvan lähettämästä työeläkeotteesta tai sen sähköisestä versiosta pankkitunnuksilla sekä veroehdotuksesta.

Unohdin toimittaa verokortin ja palkastani meni 60 % veroja. Saanko rahojani enää takaisin?

Kyllä saat. Rahat tulevat takaisin viimeistään veronpalautuksina. Työlainsäädännön perusteella työnantajalla ei ole velvollisuutta oikaista palkanmaksua seuraavan palkanmaksun yhteydessä sen perusteella, että työntekijä toimitti verokortin työnantajalle myöhässä. Työntekijällä on velvollisuus toimittaa verokortti ajoissa työnantajalle.

Työnantaja ei ole maksanut palkkaani, mitä voin tehdä?

Ole aina ensin suoraan yhteydessä lähimpään esimieheesi ja käy hänen kanssaan läpi, mistä tilanne johtuu. Jos asia ei ratkea, selvitä onko työpaikallasi henkilöstön edustaja, joka voi auttaa sinua. Jos asia ei etene työpaikalla, voit kysyä apua alan ammattiliitosta. Työsuojelun (www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/palkka) vastuualueen työsuojelutarkastajat antavat asiassa myös neuvoja ja ohjeita.

Sinulla on oikeus saada viivästyskorkoa siitä päivästä alkaen, jolloin palkan olisi pitänyt olla tililläsi. Jos työsuhteen loppuessa huomaat, että viimeinen palkka ei ole tullut ajallaan, sinulla on viivästyskoron lisäksi oikeus tuntuvampaan korvaukseen eli odotusajan palkkaan. Se lasketaan keskimääräisestä päiväpalkastasi, ja työnantajalla on velvollisuus maksaa sitä enintään kuuden päivän ajalta.

Mitä eroa on lomapalkalla, lomarahalla ja lomakorvauksella?

Lomapalkka (vuosilomapalkka) on loman aikana saatavaa palkkaa. Sitä maksetaan kertyneiden vuosilomapäivien perusteella ja yleensä ennen loman alkua. Maksuaika voi kuitenkin poiketa esimerkiksi työehtosopimuksen tai työpaikalla henkilöstön edustajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella normaalin palkanmaksun yhteydessä tiettynä päivämääränä.

Lomaraha (lomaltapaluuraha) on “ylimääräinen” palkanlisä. Sille ei ole määritelty tiettyä yleistä maksuajankohtaa, mutta se voidaan maksaa esimerkiksi yhdessä vuosilomapalkan kanssa tai ensimmäisessä lomaltapaluun jälkeisessä palkassa.
Lomaraha lasketaan lomapalkan perusteella. Nyrkkisäännön mukaan se on 50 % lomapalkasta.

Lomarahasta ei säädetä vuosilomalaissa, joten se ei ole kaikille automaattisesti kuuluva oikeus. Lomarahan maksaminen voi perustua työehtosopimukseen, työnantajan kanssa tehtyyn työsopimukseen tai työnantajan yleiseen käytäntöön, jonka mukaan lomaraha maksetaan kaikille.

Jos työntekijä ei palaa töihin loman jälkeen, saattaa sopimuksen mukainen lomaraha jäädä maksamatta. Tarkista tämä määräys etukäteen työhösi sovellettavasta työehtosopimuksesta. Jos tilanne tuntuu epävarmalta, selvitä asia esimiehesi kanssa.

Lomakorvaus (vuosilomakorvaus) on rahallinen korvaus pitämättä jääneistä vuosilomapäivistä. Lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä, joten se näkyy työsuhteesi viimeisessä palkkakuitissa eli lopputilissä.

Kysymyksiä tai ongelmia?

Koskaan ei kannata jäädä murehtimaan asiaa yksin. Monet tahot tarjoavat apua ja tukea työsuhteen pulmatilanteisiin.

Tietoa löytyy hyvin esimerkiksi ammattiliittojen ja työsuojelun sivuilta tai neuvontapuhelimista, työlainsäädännöstä ja Kesäduunari-infosta. Tietoa 12 eri kielellä mm. työelämästä on infopankki.fi:ssä.

Jos sinulla on ongelma, ilmoita siitä esimiehellesi. Jos keskusteleminen esimiehen kanssa tuntuu vaikealta, juttele asiasta ensin luotettavan aikuisen kanssa. Se voi olla esimerkiksi perheenjäsen, opettaja tai kokeneempi työkaveri.

Mikäli ongelma ei ratkea esimiehen avulla, vie asia työpaikan luottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai muulle henkilöstön edustajalle. Jos työpaikalla ei sellaista ole, voit ottaa yhteyttä ammattiliittoosi tai työsuojeluviranomaiseen. Tarvittaessa apua voi tiedustella myös oikeusavusta ja asianajajapäivystyksestä.

Kommentit

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.