Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Fysiikka pääkuva

“Muista, että olet fysiikan yo-kokeessa” – YTL:n sensoriin vetoaa huolellinen ja perusteleva koevastaus

lähikuva lampusta ja päällä teksti "FY"
lähikuva lampusta ja päällä teksti "FY" Abitreenit,fysiikka

Fysiikan sähköinen ylioppilaskoe edessä? Huolellisuus, tarkkuus ja aineiston hyödyntäminen ovat kokeessa menestymisen A ja O. Nappaa talteen Ylioppilastutkintolautakunnan sensori Leena Partasen vinkit fysiikan ylioppilaskokeeseen.

1. Huolellisuus ennen kaikkea kuvaajissa, kuvioissa ja aineiston kuvien käytössä

Fysiikan ylioppilaskokeissa on tehtäviä, joihin liittyy kuvaajien ja voimakuvioiden piirtämistä. Kuvista saa Partasen mukaan yleensä paljon osapisteitä tehtävän kokonaispisteisiin nähden, joten kuvien piirtäminen kannattaa tehdä huolellisesti.

Sähköisen kokeen aineistossa voi olla tehtävään liittyviä mallikuvia, joita voi olla hyödyllistä käyttää oman kuvan piirtämisen pohjana.

– Annettuun kuvaan voi lisätä nuolia, tekstiä tai muita vastauksen kannalta oleellisia merkintöjä siihen sopivassa ohjelmassa, Partanen neuvoo.

Joissain tehtävissä kuvaajia piirretään annetun mittausdatan perusteella. Joskus annetusta datasta täytyy laskea muita suureita ennen, kun oikeanlaista kuvaajaa on mahdollista piirtää.

– Esimerkiksi jos tehtävässä on annettu jonkin sähkökomponentin virta I ja jännite U, mutta kuvaajaan tulee piirtää sähköteho P=UI, niin kannattaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa pyydetyn suureen laskemiseksi ennen kuvaajan piirtämistä, Partanen sanoo.

Partanen opastaa olemaan tarkkana myös sovitteiden kanssa.

– Kuvaajissa on tärkeää esittää mittapisteet, ja niihin tehty sopiva sovite. Jos tiedät vaaka- ja pystyakseleilla esitettyjen suureiden välisen riippuvuuden, käytä sen mukaista sovitetta. Muista antaa akseleilla sekä suure että sen yksikkö.

Ennen kokeen palauttamista on tärkeää ottaa huomioon, että mitään koejärjestelmän apuohjelmissa tehtyä ja tallennettua materiaalia ei lähetetä sensorin arvioitavaksi. Vain vastauslaatikkoon liitetyt kuvankaappaukset apuohjelmista jäävät osaksi lopullista koevastausta.

2. Muista merkitä välivaiheet ja mainitse käyttämäsi fysiikan lait

Partasen mukaan fysiikan kokeessa on erityisen tärkeää muistaa perustella kaikki vastaukset laskutehtäviä myöten. Laskutehtävien ratkaisujen tulee perustua fysiikan peruslakeihin. Pisteitä kannattaa napata merkitsemällä kaikki mahdolliset välivaiheet ylös.

– CAS-laskinten yleistyessä kokelaat usein kirjoittavat lähtöyhtälöt lukuarvosijoituksineen suoraan laskimeen ja ratkaisevat kysytyn suureen arvon laskimen solve-toiminnolla. Fysiikassa lopputulosta tärkeämpää on kuitenkin suureiden väliset riippuvuussuhteet. Siksi kysytylle suureelle tulee ennen lukuarvosijoitusta ratkaista lauseke, josta yleensä saa ylioppilaskokeessa pisteitä. Jos sitä ei ole esitetty vastauksessa, ei oikeaan lopputulokseen päätyvästä vastauksesta saa täysiä pisteitä.

Vastauksen lopputuloksen merkitsemisessä on oltava tarkkana – pisteitä saa, kun on esittänyt kaikelle yhtälössä esiintyvälle arvot ja yksiköt selkeästi. Vastauksen pyöristäminen kannattaa tehdä sillä tarkkuudella, mihin tehtävän lähtöarvotkin ovat pyöristetty.

3. Käytä fysiikan termejä täsmällisesti – ole erityisen tarkkana sanallisissa tehtävissä ja muista, että olet fysiikan kokeessa

Vaikka fysiikan kokeessa lasketaan ja pyöritellään eri lukuarvoja, on tärkeää osata kirjoittaa fysiikan kieltä myös sanallisesti. Termit ja sanasto kannattaa ottaa haltuun ennen varsinaista koesuoritusta.

– Sanallisille vastauksille on eduksi tiiviys. Jäsentele vastaus siten, että se etenee loogisesti ja käytä täsmällisesti fysiikan termejä ja sanastoa. Ole tarkkana, että syy-seuraussuhteet ja sanojen viittaussuhteet menevät oikein päin. Monitieteisissä aiheissa fysiikan näkökulman ja fysikaalisten perustelujen esittäminen on keskeistä.

Vastauksen laajuuden voi yleensä päätellä tehtävän pisteiden määrästä.

– Kolmen pisteen kohtaan riittää suppea vastaus, kun taas kahdeksan pisteen tehtävään vaaditaan jo laaja esseevastaus ja aiheen tarkastelua useasta näkökulmasta. Muista aina perustella väitteesi, Partanen vinkkaa.

4. Käytä aineistoa hyödyksi ja viittaa siihen vastauksessasi

Sähköisten ylioppilaskokeiden myötä aineistot ovat monipuolistuneet paljon – muissa reaaleissa on nähty esimerkiksi videoita, mikä luonnollisesti poikkeaa paperisista ylioppilaskokeista.

Myös sähköisessä fysiikan kokeessa monipuolisempia aineistoja tullaan näkemään.

– Osa tehtävistä voi olla sellaisia, ettei juuri kyseistä aihetta ole opetettu tai käsitelty lukion fysiikan kursseilla. Tällaisissa tehtävissä kokelaan on perehdyttävä annettuihin aineistoihin, joiden avulla pystyy vastaamaan tehtävään. Tehtävän ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen ei kuitenkaan tarvita tietoja, jotka eivät sisältyisi joko fysiikan opetussuunnitelmaan tai tehtävässä annettuun aineistoon.

Partanen muistuttaa, että sähköisessä kokeessa on otettava huomioon myös tietotekniset käytännön seikat, jotta kaiken keskittymisen voi suunnata itse kokeen tekemiseen.

– Aineistovälilehti kannattaa avata tehtävävälilehden viereen. Aineistossa voidaan antaa tehtävään liittyen sellaista numerotietoa tai yksityiskohtia, jotka paperisessa kokeessa on tyypillisesti annettu tehtävänannossa, Partanen summaa.

Abitreenit toivottaa tsemppiä kaikille fysiikan kirjoittajille!

Ennen kuin palautat kokeesi, käy läpi Partasen kolmen pointin muistilista:

 1. Tarkista, että olet vastannut jokaiseen tehtävänannon kysymykseen.
 2. Katso, että vastauksissasi ei ole keskenään ristiriitaisia väitteitä.
 3. Varmista, ettet ole vahingossa kirjoittanut juuri päinvastoin kuin olit ajatellut. Esimerkiksi jään sulaminen vaatii energiaa, mutta saatoit vahingossa kirjoittaa, että se vapauttaa energiaa. Tai jos jokin arvo kasvaa, saatoit vahingossa kirjoittaa, että se vähenee.
Keskustele
 • 2021 syksy: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2021 kevät: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 kevät: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.