Hyppää pääsisältöön

Yle Beta – teknologiakokeista tulevaisuushautomoksi

Yle Beta on kokeillut toimintatapaansa onnistumisten ja erehdysten kautta nyt reilun vuoden verran. Päätimme, että nyt on hyvä hetki pysähtyä miettimään, miten tekemisemme viedään seuraavalle tasolle. Kokeilimme miten muotoillaan uusi digitaalinen palvelu - tulevaisuuden Yle Beta - kirjoittamatta riviäkään koodia.

Yle Beta projektin timeline kuvana.
Yle Beta projektin timeline kuvana. Yle Beta

Ensimmäinen ajatuksemme oli vain uudistaa Yle Betan verkkosivuja, mutta pysähdyimme miettimään mitä ja miten meidän kannattaisi oikeastaan tehdä. Millainen koe meidän pitäisi tehdä, jotta voisimme tehdä paremman Yle Betan?

Hyvä koe määrittää ensin kysymyksen, johon halutaan vastaus. Lisäksi pitää määrittää miksi tämä kysymys on tärkeä ja millaisia metodeja käyttäen siihen voi vastata. Lopuksi pitää pystyä kertomaan mitä on opittu ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.

Post it-lappuja joissa tekstiä pöydällä kynän vieressä.
Post it-lappuja joissa tekstiä pöydällä kynän vieressä. Yle Beta

Miksi koe tehtiin?

Halusimme tehdä Yle Betan verkkosivuista palvelun, joka voisi tarjota kiinnostavaa tietoa mediamaailman ilmiöistä lukijoilleen - sekä yleläisille että muille asiasta kiinnostuneille.

Mitä kokeessa tutkittiin?

Millainen Yle Betan pitäisi olla tulevaisuudessa, niin että se vastaisi käyttäjiensä tarpeisiin.

Keitä tämä koe kiinnostaa?

Yleläisiä ja kumppaneita, joita kiinnostaa median tulevaisuuden tutkiminen ja muokkaaminen.

Miten koe tehtiin?

Käytimme osallistavia ja laadullisia menetelmiä selvittääkseemme, mitä tarpeita Yle betan käyttäjillä on, ja mitä puutteita nykyisessä palvelussa on. Haastattelimme Betan ydinryhmää, niitä yleläisiä jotka ovat näkemyksemme suuntaa määrittäneitä kokeiluja tähän mennessä tehneet. Kokeeseen osallistui 10 edustajaa eri Ylen osastoilta.

Haastattelut analysoitiin ja löysimme muutamia ihmisten toistuvasti esiin nostamia teemoja. Haastatteluissa ilmeni selkeästi, että Beta nähdään nyt yksittäisinä teknologisina kokeina, jotka eivät luontevasti yhdisty isompiin ilmiöihin ja trendeihin. Haastatteluista purkautui kolme päätarkoitusta Yle Betan tulevalle toiminnalle: Näyttää mitä mediakentän ilmiöt ja muutokset merkitsevät meille tekijöille, näyttää näiden muutosten merkitys kokeiden avulla, ja näyttää näiden ilmiöiden ja kokeiden väliset suhteet.


Henkilö pitää post it-lappua kädessä taulun edessä, taululla muita lappuja.
Henkilö pitää post it-lappua kädessä taulun edessä, taululla muita lappuja.
Yle Beta

Haastattelujen jälkeen työstimme yleläisten kanssa Tulevaisuuden Betaa tulevaisuustyöpajassa. Työpajan aikana luotiin läpileikkaus tulevaisuuden Betan prosesseihin ja siihen miten uusi Beta parhaiten palvelisi tekijöitä ja tulevaisuuden mediakentän keskeisimpiä toimijoita, Ylen sisällä ja ulkopuolella.

Henkilöitä kirjoittaa papereille pöydän äärellä.
Henkilöitä kirjoittaa papereille pöydän äärellä. Yle Beta

Mietimme työpajassa konkereettisia esimerkkikokeita ja ilmiöitä joita yle Beta voisi tutkia. Yhteiskunnallisia ilmiöitä löytyikin muun muassa monimuotoisuus, ja koeaiheiksi uutisten tuotantotapa eri alustoille sekä olympialaisten mediasisältöjen kuluttaminen. Beta-koe voisi olla myös uusi työtapa: toimitukset voisivat mennä kentälle työskentelemään pidemmäksi aikaa, jotta ymmärtäisimme erilaisia ihmisiä paremmin.


Kirjoitettu lappu seinällä. Otsikossa lukee Unelmien Yle Beta koe.
Kirjoitettu lappu seinällä. Otsikossa lukee Unelmien Yle Beta koe.
Yle Beta

Mitä opittiin?

Kokeeseen osallistuneiden mielestä Yle Betan tehtävä on olla mukana varmistamassa ja näyttämässä, että Yle on merkittävä eturivin toimija mediakentässä.
Betalla on tärkeä rooli mahdollistajana, joka auttaa yleläisiä ja kumppaneita kokeilemaan merkityksellisiä asioita yli organisaatiorajojen. Betan pitää auttaa kiinnostuneita näkemään mitä on tehty ja saatu aikaan sekä mihin ilmiöön tekeminen liittyy. Betassa tehtävien kokeiden suhde merkittäviin ilmiöihin ja mediamaailman ilmiöihin pitää tuoda selkeämmin esille.
Voimme siis tehdä monia asioita paremmin. Verkkosivuilla on merkittävä rooli asioiden välisten suhteiden ja tehtyjen kokeiden esittäjänä ja Ylelle merkittävien kysymysten esille tuojana, mutta Betan verkkosivujen uudistus ei yksinään voi vastata niihin tarpeisiin ja toiveisiin, joita kokeeseen osallistuneet ihmiset toivat esille.

Mitä pitäisi tapahtua?

Tarvitsemme uusia tapoja tuoda Yle Beta näkyväksi ja ihmisille uusia tapoja osallistua tekemiseen. Osallistujat esimerkiksi ehdottivat että järjestämme “Beta-syyskuun”, jonka aikana voidaan kokeilla uusia tapoja tehdä merkityksellisiä kokeita. Beta voisi ylläpitää “ideatarjotinta”, jossa kerrotaan niistä ilmiöistä, joihin Yle Beta haluaa kokeilijoita.
Yleläisille tulee antaa aikaa ja mahdollisuus keskittyä Beta-kokeiden tekemiseen ja oppia uusia tekemisen malleja. Oman toimen ohella on vaikea keskittyä uusien asioiden kokeiluun.
Kokeet ja niiden tulokset pitää tuoda paremmin näkyviksi. Ihmiset haluavat nähdä selkeämmin mitä tehtiin ja mitä opittiin. Kokeiden tekijöille ja kiinnostuneille voidaan tarjota yksinkertaisia ohjeita, millaisia metodeja ja työkaluja kannattaa käyttää.

Uusi Yle Beta tehdään yhdessä kokeilemalla, iteroimalla ja tekemisen kautta oppimalla. Haluammme kehittää yhdessä sekä verkkosivujamme ja tapahtumiamme, että sitä miten toimimme.

Käsi pitää kynää kädessään, taustalla post it-lappuja.
Käsi pitää kynää kädessään, taustalla post it-lappuja. Yle Beta

Tule mukaan

Tulevaisuuden Betan on oltava avoin. Uuden Betan visio rakennetaan osallistavia menetelmiä käyttäen. Haluamme saada keskeisimmät käyttäjät mukaan Betan määrittelyyn ja tekemiseen heti alusta asti. Millaisia ajatuksia tulevaisuuden Yle Beta herättää sinussa? Miten sinä haluat olla mukana?