Hyppää pääsisältöön

Marianne Heikkilä: ”Digisyrjäytyminen voi vaarantaa perusoikeudet”

Marianne Heikkilä
Marianne Heikkilä toimii Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtajana. Marianne Heikkilä Marianne Heikkilä,Nettiä ikä kaikki

Arvioiden mukaan neljännes yli 65-vuotiaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtajan Marianne Heikkilän mukaan digisyrjäytyminen voi vaarantaa perusoikeudet, kun ihmiset jäävät palveluiden ulkopuolelle.

Yle Uutiset laski vuoden 2018 alussa, että jopa miljoona suomalaista katselee edelleen digiloikkaa sivusta. 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista noin puoli miljoonaa ei käytä nettiä säännöllisesti.

Tasa-arvon ja turvallisuuden näkökulmasta tieto on huolestuttava: jos ja kun palvelut menevät yhä kiihtyvällä vauhdilla nettiin ja perinteiset asiointitavat vähenevät, iso joukko ihmisiä uhkaa jäädä palvelujen ulkopuolelle tai altistuu hyväksikäytölle.

– Digiosattomuus ja syrjäytyminen voivat johtaa kierteeseen, jossa ihminen ei pääse osalliseksi hänelle kuuluviin perusoikeuksiin ja -palveluihin, Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilä sanoo.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Digiosattomuus ja syrjäytyminen voivat johtaa kierteeseen, jossa ihminen ei pääse osalliseksi hänelle kuuluvista perusoikeuksista ja -palveluista.― Marianne Heikkilä

– Digisyrjäytymisen kauaskantoiset seuraukset voidaan estää, jotta kansalaiset eivät putoa sivullisiksi heitä itseään koskevissa asioissa. Perinteiset tavat asioida itseä koskevissa asioissa on turvattava ja toisen puolesta tunnistautumista kehitettävä, Heikkilä linjaa.

Lainsäädännön pitäisi Heikkilän mukaan velvoittaa palvelujen saavuttavuus ja yhdenvertaisuus niin julkisella sektorilla kuin yksittäisten yritysten ja järjestöjen palvelutuotannossa.

Taitoja halutaan oppia, jos vain joku opettaa

Syrjäytymisvaarassa eivät ole vain ikääntyvät ihmiset vaan myös ne erityisnuoret, jotka eivät saa riittävästi avustajia ja tukea arjessa selviämiseen, Marianne Heikkilä muistuttaa.

Tuen helppo löytäminen on digisyrjäytymisen ehkäisyssä tärkeää. Monella on kyllä intoa opetella uusia taitoja, jos siihen vain on mahdollisuus ja apua helposti saatavilla.

– Valtiovarainministeriön Auta-hankkeen kokeilusta tulleen palautteen mukaan moni digitaidoton oppii mielellään digitaitoja, jos tukea on mahdollista saada. Neuvojan tai opastajan tulisi olla vielä saman ikäinen, kuin itse on, Heikkilä kertoo.

Meidän tulisi opetella digitaitoja osana uudenlaista lukutaitoa ja ymmärrystä.― Marianne Heikkilä

Hankkeessa kehitettiin digituen toimintamallia kokeilujen avulla ja testattiin eri tavoin, miten viranomaiset, kansalaisjärjestöt tai muut tahot voivat tukea verkkoasioinnissa niitä kansalaisia, jotka tarvitsevat apua.

Tärkeää olisikin saada apua tarvitsevat ja sitä antavat kohtaamaan.

– Tulevaisuudessa tarvitsemme kansalaisneuvontaa, johon digitukea tarvitsevat ja heidän läheisensä voisivat soittaa ympäri vuorokauden. Tähän pitäisi olla resursseja: puhelimet ja neuvonta eivät pyöri pitkäkestoisesti vain vapaaehtoisten voimin.

Digitaidot ovat kaikille kuuluvia kansalaistaitoja

Heikkilä patistaa palveluntuottajia asiakaslähtöisyyteen ja siihen, että ihmiset olisivat mukana suunnittelemassa ja testaamassa palveluja. Myös testaus- ja harjoitusalustoja pitäisi kehittää erityisesti tunnistautumista vaativiin palveluihin.

– Digitaidot ovat jo nyt kansalaistaitoja, jotka kuuluvat kaikille. Jotta voisimme elää hyvää ja tasapainoista elämää ja selviytyä arjen välttämättömistä velvoitteista, meidän tulisi opetella tämä uusi kansalaistaito osana uudenlaista lukutaitoa ja ymmärrystä, Heikkilä sanoo.

Marianne Heikkilä keskusteli aiheesta maanantaina 13.8.18 Radio Suomen illassa:

Ylen Nettiä ikä kaikki -kampanja nosti esiin digitaalisen tasa-arvon ja haastoi kaikki digitaitoiset auttamaan niitä, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota digikelkasta. Suomalaiset opettivat läheisilleen yli 5000 digitaitoa. Auttaminen tietenkin jatkuu!