Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Fysiikka pääkuva

Fysiikan ylioppilaskoe sähköistyi – muista nämä asiat, ennen kuin astut koesaliin

Läppäreitä pöydällä
Läppäreitä pöydällä Kuva: Unsplash fysiikka,ylioppilaskirjoitukset,lukio,sähköiset ylioppilaskirjoitukset,ylioppilastutkinto

Fysiikan ylioppilaskoe sähköistyi syksyllä 2018. Koska digitaalisissa ylioppilaskokeissa ei vielä liiemmin olla päästy kirjoittamaan matemaattista kieltä, on fysiikan sähköistyminen herättänyt kokelaissa paljon kysymyksiä. Kokosimme tärkeimmät seikat, jotka sinun kannattaa huomioida sähköisessä fysiikan yo-kokeessa.

Minkälainen rakenne kokeella on?

Ylioppilastutkintolautakunnan fysiikan jaoston mukaan sähköinen koe on kolmiosainen ja jokaisella osiolla on omat painotuksensa.

Ensimmäinen osio on 20 pisteen arvoinen. Se voi sisältää esimerkiksi väittämiä ja monivalintatehtäviä sekä avoimen vastauskentän tehtäviä. Ensimmäisen osion kaikki tehtävät ovat pakollisia.

Toisessa osiossa kokelaan tulee vertailla, arvioida ja soveltaa fysiikan tietoja. Osio testaa fysiikan lukiokurssien sisältöjen osaamista ja se sisältää vapaavalintaisia tehtäviä. Pisteitä osiosta voi saada 60.

Kolmannessa, 40 pisteen arvoisessa osiossa kokelaalta edellytetään annetun aineiston hyödyntämistä. Luvassa on kehittämistä, analysointia ja datan muuntamista. Myös kolmas osio sisältää vapaavalintaisia tehtäviä, jotka voivat olla oppiainerajat ylittäviä.

Aineisto monipuolisempaa

Fysiikan ylioppilaskokeen aineistoja pääsee hyödyntämään etenkin kokeen kolmannessa osiossa. Aineistona voi olla videota, ääntä, tai muuta aiempaa monimuotoisempaa sisältöä.

Sähköisen kokeen aineistot ovat entistä laajempia, jolloin YTL:n mukaan kokelaalla on enemmän mahdollisuuksia aineiston analysointiin. Kokeen sähköinen rakenne mahdollistaa enemmän myös matemaattisen kielen kirjoittamisessa, jolloin eri tietokoneohjelmien käyttö aineiston analysoinnissa on olennaista. Ohjelmistojen käyttö onkin hyvä olla hallussa ennen itse koetilannetta.

Kokeessa kannattaa hyödyntää erillisiä tehtävä- ja aineistovälilehtiä etenkin silloin, kun tehtävän teko vaatii jatkuvaa aineistojen tarkastelua.

Sähköisyys hämmentää paperisen kokeen jälkeen

Fysiikka on luonteeltaan melko matemaattista, ja siksi aineen yo-kokeen suorittaminen digitaalisena saattaa jännittää monia kokelaita. Yksi heistä on abiturientti Rasmus Lindholm Espoonlahden lukiosta, joka aikoo uusia jo kerran paperiversiona kirjoittamansa fysiikan.

Lindholm kritisoi sitä, että hänen vuosikurssilaisilleen sähköisiä fysiikan koekäytäntöjä ei olla opetettu lukiossa sen kummemmin.

– Opettajat oletti, että tehdään se koe kerran paperille ja sillä sipuli. En oikeastaan yhtään tiedä, kuinka opettelisin sähköisiä koekäytäntöjä, hän pohtii.

Lindholm näkee sähköistymisessä toisaalta myös hyvää.

– Esseen kirjoitus saattaa olla helpompaa, kun vielä jälkeenpäin on mahdollista lisäillä mieleen tulevia pointteja. Tietokoneella kirjoittaminen on myös nopeampaa, Rasmus kuvailee.

Koska fysiikan ylioppilaskokeen sähköisyys on niin uutta, YTL on ottanut tämän huomioon tehtävien laadinnassa. Kevääseen 2020 saakka arvostelussa huomioidaan vuosina 2003 ja 2015 julkaistut lukion opetussuunnitelmien perusteet.

Käytännön vinkit valmistautumiseen

Sähköisessä fysiikan yo-kokeessa on tärkeää osata käyttää erilaisia digitaalisia apuohjelmia. Tärkeimpänä työkaluna kokeessa toimii varsinainen vastauseditori, jolla on myös mahdollista tuottaa matemaattista tekstiä. Vastauseditoriin kokelas syöttää koevastauksensa ja sen avulla koe myös palautetaan.

Koejärjestelmässä on käytettävissä myös muita apuohjelmia, kuten kuvankäsittely- ja data-analyysiohjemia. Näistä kannattaa valita valmiiksi itselle sopivimmat – jutun lopussa on lista käytössä olevista ohjelmista. Esimerkiksi fysiikalle tyypilliset kuvaajat ja kuviot tuotetaan näillä ohjelmilla ja ne liitetään kuvakaappauksina osaksi vastausta. Tekstiä sisältävissä vastauksissa kokelaan on olennaista viitata liittämiinsä kuviin tekstissään siten, että lukijalle on selkeää, mihin kokelas viittaa.

YTL ohjeistaa, että suuresymboleita ja yksiköitä merkittäessä kannattaa suuresymbolit merkitä kursivoituna ja yksiköt ilman kursiivia. Tällöin ne erottuvat toisistaan selkeämmin. Mikäli vastaus sisältää selkeän tiedon siitä, mitä lukuarvoa ja yksikköä eri suuresymboleille käytetään, suureiden arvojen sijoituksia ei tarvitse kirjoittaa näkyviin yhtälöön.

Vastausten luonnostelemiseen saa käyttää kynää ja paperia, mutta lopulliset vastaukset palautetaan täysin sähköisesti. Kuten aina sähköisissä ylioppilaskokeissa, myös fysiikan koe sisältää käytännön ohjeet sille, kuinka toimia kokeessa.

Fysiikan ylioppilaskokeelle tyypilliset arviointiperiaatteet ovat samat kuin paperisessa kokeessa – jos kokelas tekee virheitä, vaikutus luonnollisesti näkyy kokeen pisteytyksessä.

YTL:n tarkempi käytännön ohjeistus sähköisistä kokeista löytyy lautakunnan verkkosivuilta.

Mikä sinua mietityttää fysiikan sähköistymisessä? Kuinka itse valmistaudut sähköistyvään fysiikan yo-kokeeseen? Mitkä ovat parhaat vinkkisi muille? Kommentoi alas ja kerro meille!

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta

Juttua muokattu ajankohtaisemmaksi 9.10.2018.

Keskustele
 • 2021 syksy: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2021 kevät: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 kevät: fysiikka

  Fysiikan yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.