Hyppää pääsisältöön

Vuonna 1968 perustetut radion alueuutiset toivat maakuntien äänen kuuluville

Juha Junnonen, Daniel Kopilow, Tapio Ahonen, Asko Kantola, Markku Mankki, Hannu Sironen, Heli Holma, Anna-Liisa Anttila, Sarri Taskula, Pentti Linjanto, Seppo Pyysalo
Juha Junnonen, Daniel Kopilow, Tapio Ahonen, Asko Kantola, Markku Mankki, Hannu Sironen, Heli Holma, Anna-Liisa Anttila, Sarri Taskula, Pentti Linjanto, Seppo Pyysalo, Lappeenrannan aluetoimituksessa 1972 Juha Junnonen, Daniel Kopilow, Tapio Ahonen, Asko Kantola, Markku Mankki, Hannu Sironen, Heli Holma, Anna-Liisa Anttila, Sarri Taskula, Pentti Linjanto, Seppo Pyysalo yleisradiotoiminta,Radio,1972

Syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1968 maakunnissa aloitettiin radion alueuutiset. Radion kuuntelijoille se oli uusi palvelumuoto ja maakuntatoimituksille uusi aluevaltaus, johon pyrittiin valmistautumaan huolella.

Yleisradiossa pidettiin tärkeänä 1960-luvulla lopulla, että maakuntien uutis- ja ajankohtaistoimintaa tehostettaisiin. Marraskuussa 1967 maakunnallisten ajankohtais- ja uutistoimitusten sekä ohjelmapäälliköiden neuvottelupäivillä asetettiin työryhmä laatimaan suunnitelma maakuntauutisten ja ajankohtaislähetysten aloittamisesta. Syynä tähän oli, että aluetoiminnan merkitys nähtiin yhteiskunnallisesti suurena sekä valistavassa että kulttuuritoimintaa elävöittävässä mielessä kuten hallintoneuvostolle joulukuussa 1967 luovutetussa muistiossa todetaan.

Ylevistä sanoista huolimatta alueuutistoiminnan aloittaminen ei ollut kuitenkaan itsestään selvyys. Ylen johdossa kuten myös hallintoneuvostossa kyseenalaistettiin aluksi uutistoiminnan hajauttaminen maakuntiin, joissa oli jo ollut käytössä kirjeenvaihtajat alueiden tapahtumista uutisoimassa. Alueellinen uutistoiminta kuitenkin päätettiin aloittaa epäilyistä huolimatta. Ruotsista oli saatu rohkaisevia esimerkkejä siitä, että radion kuuntelu oli lisääntynyt, kun ihmisille kerrottiin "tuttuja asioita". Aluksi lähetysalueita oli yhdeksän, mutta jo muutaman vuoden kuluttua lähetysalueiden määrä nousi viiteentoista.

Ilmoitus Ylen henkilökuntalehdessä
Yleisradion henkilökunnan tiedotuslehdessä Linkissä oli elokuussa 1968 juttu, jossa kerrottiin ohjelmapäälliköiden, toimittajien ja avustajien saamasta pikakoulutuksesta maakuntaradioiden uutislähetyksiä varten. Ilmoitus Ylen henkilökuntalehdessä lehdet,yleisradiotoiminta,1968

Uutispäällikkönäkin Yleisradiossa toiminut Ralf Friberg muistelee Alueuutisten aika -teoksessa, että epäluuloja maakuntauutisia kohtaan oli olemassa. Hänen mukaansa aluetoiminta ei ollut Ylen uutisten alkaessa kovin uutishakuista ja lisäksi oli vaikeuksia saada henkilöitä toimimaan samansuuntaisesti. Kuitenkin suurin ongelma Fribergin mukaan oli se, että maakunnista ei uutistoiminnan aloittamisen jälkeen tullut Pasilan ja Unioninkadun uutistoimituksille merkittäviä uutisia, jos uutisia ollenkaan. Hän kuitenkin toteaa, että "alueellinen uutis- ja ajankohtaistoiminta syntyi tärkeänä ajankohtana. Suomi Neuvostoliiton rajanaapurina kulki kohti vaikeita aikoja ja silloin oli tärkeää, että ympäri maata oli reaaliajassa toimivat tiedotusvälineet".

Pääasia on, että maakunta saa äänensä kuuluville.― Aluetoiminnan päällikkö Eero Nuutinen

Päivää ennen ensimmäistä maakuntauutislähetystä radiossa haastateltiin aluetoiminnan johtajaa Jussi Koskiluomaa ja aluetoiminnan päällikköä Eero Nuutista muun muassa siitä, mitä uusi aluevaltaus radiossa merkitsee.

Uutisia lähetettiin aluksi kolme kertaa viikossa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina viidentoista minuutin mittaisina kello 17:n jälkeen. Maakunnissa uutisista oli päävastuussa yksi toimittaja, jota avustivat yksi toimittaja ja joukko avustajia. Uutishankinnasta, muokkaamisesta ja lähetyksestä vastasi toimittajaryhmä, joka koulutettiin nimenomaisesti tähän tehtävään. Aluetoiminnan johtajan Koskiluoman mukaan uutislähetysten kustannukset eivät olleet merkittäviä, sillä sunnuntailähetyksistä aiottiin säästää ja säästyvillä rahoilla uusi toiminta rahoitettaisiin.

Ohjelmapäällikkö Nuutinen puolestaan vakuutti, että maakunnasta riittää uutisia, kunhan uutistoiminta saa myös maakunnan mukaan. Hän myös alleviivasi, että uutisten taso ei ole mitattavissa niiden tärkeydellä muun maailman silmissä. "Pääasia on, että maakunta saa äänensä kuuluville", Nuutinen jatkoi. Hän myös toi esiin, että uudistus on otettu kunnissa tyytyväisinä vastaan.

Kaikilla alueilla eivat uutiset siis alkaneet samalla kellonlyömällä. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ensimmäiset alueuutiset kuultiin 4.9. 1968. Uutislähetyksen aiheina olivat muun muassa vankikarkurit, Imatran Mansikkalan maakaupat, Parikkalan nikkelinlöydös ja Saimaalla havaitut elohopeahylkeet.


Uuden vuosituhannen alusta lähtien uutisia lähettäviä maakuntaradioita on jo kahdeksantoista ja niiden vastuulla ovat myös alueiden tv-uutiset sekä nettiuutiset. Radiouutisia lähetetään kymmenen kertaa päivässä noin tunnin välein.

Lähteet: Alueuutisten aika, toim. Esko Kokkonen, 1998; Raimo Salokangas: Aikansa oloinen, Yleisradion historia 1926-1996, WSOY 1996

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto