Hyppää pääsisältöön

2018 syksy: maantiede – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

Mikä sinua ihmetytti tämän syksyn yo-kokeessa?

Voit lähettää kokeeseen liittyvän kysymyksesi heti kokeen jälkeen vastauslomakkeen kautta. Lomake on auki tällä sivulla koepäivänä noin kello 13–19.

Jos haluat kysyä monta kysymystä, päivitä sivu kysymyksen lähettämisen jälkeen, niin lomake näkyy taas.

YTL:n sensori Olli Ruth alkaa käydä kysymyksiä läpi kokeen jälkeen kello 16 alkaen ja vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen. Vastaukset ilmestyvät sitä mukaa, kun niihin vastataan. Vastaukset löytyvät kysymyslomakkeen alta.

Tehtävä 9:Hei! Millainen pohdinta se on jos tiivisti lyhyesti tekstin tapahtumat ja yhteenvetosi että miten rakkauden piirteet näkyy tekstissä? Esim maa ja auringosta syntyy kuu, minkä laitoin olevan rakkauden merkki -Senja
Sensori vastaa: Tällainen pohdinta ei vaikuta vastaavaan suoraan tehtävän mihinkään yksittäiseen osioon, mutta kysyjä onkin ehkä tehnyt yhteenvedon vastauksistaan. Tehtävänannossahan pohdintaa kaivattiin suoraan kohtaan 9.2., joskin pohtiva ote sopii hyvin useimpiin vastauksiin et:ssä. Tekstin referointi puolestaan sopii parhaiten kohtaan 9.1, jossa kysytään tekstin myytti luonnetta. 9.2:n pohdinnassa olennaista on katkelman rakkauskäsityksen ero verrattuna johonkin toiseen tapaan ymmärtää rakkaus.

Tehtävä yleinen:Kyselisin ylipäätään että saako hyviä pisteitä vaan HPV:stä? Jokaisen vastaus on kuitenkin sidonnainen maailmankuvaan -Help
Sensori vastaa: ET:ssä HVP:iden kuvaukset ovat yleensä laajoja ja tarkoitettu tukemaan opettajien arviointia, koska mm. maailmankuvallisista syistä vastaus voi lähteä todella moneen eri suuntaan ja olla silti hyvä (tai toki myös huono). Tästä huolimatta HVP:ssä ei voida mainita kaikkia mahdollisia vastauksen suuntia. Eli siinä suhteessa hyvät pisteet voi saada muustakin kuin HVP:ssä mainituista asioista. Varsinaisesti se, mitä hyviin (tai tarkemmin tietyn pistemäärän, esim. 3, 5 tai 8 p) pisteisiin vastaukselta vaaditaan, löytyy HVPsta pisteohjekohdasta. Eli siellä sanotaan, mitä tietty pistemäärä vaatii. Tuo kuvaus on kuitenkin niin yleinen, että se yleensä rajaa vastausta maailmankuvallisesti hyvin vähän.

Tehtävä 7:Hei!

Minkä kurssin asioita tehtävässä 7 haettiin? Kirjoitin kauneuskäsityksistä ja hyväksytyksi tulemisen tarpeesta yleistietoni pohjalta, mutta kummassakin kohdassa vastaukseni jäi tyngäksi enkä varsinaisesti päässyt aiheeseen sisälle. Muissa tehtävissä tunnistin selkeästi eri kurssien teemoja, mutta tässä tehtävässä en. Olen opiskellut vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. -Maria
Sensori vastaa: Tässä tehtävässä 7, kuten 30 p tehtävissä useimmiten, haettiin useamman kurssin asioita. Vanhassa 2003 LOPS:ssa tehtävä liittyy kurssin Maailmankuva (ET2) sisältöön ”media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina” ja kurssin Yksilö ja yhteisö (ET3) sisältöön ”ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen” sekä (jossain määrin) Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) kurssin identiteetti kohtaan. Kohdat ovat uudessa 2015 LOPS:ssa muuten lähes samat, mutta kurssit 1 ja 2 ovat vaihtaneet paikkaa.

Tehtävä yleinen:Koe oli erittäin vaikea, 6 tuntiin nähden aineistoja oli paljon -!
Sensori vastaa: Tämä ei itse asiassa taida olla kysymys. Aineistoja on ET:ssä paljon, koska aineelle on ominaista tunnistaa ja tulkita katsomuksellisia sekä identiteettiin, hyvään elämään, kulttuuriin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä hyvin monenlaisista aineistoista. Tätä voi toki perustellusti pitää vaikeana, mutta toisaalta erityistä muistiin painettavaa käsitteistöä on vähemmän kuin monissa muissa reaaliaineisissa.

Jos ajatellaan et:n sähköisiä kokeita, joista tämä on kolmas, kaikissa on ollut kolme videoa ja runsaasti tekstejä. Kieltämättä vain tässä kokeessa on ollut ainoastaan kaksi tehtävää kokonaan vailla aineistoja, kun kahdessa muussa oli kolme tällaista tehtävää. Toisaalta esim. syksyllä 2017 kahteen videoaineistoon liittyi myös pitkähkö teksti, kun taas tässä kokeessa vain t7:ssä oli videon lisäksi kuva.

Olennaista on joka tapauksessa, että koska eri aineiden ja eri koekertojen vaikeutta ei pysty täysin vakioimaan, YTL käyttää arvostelun suhteellistamista takaamaan arvosanojen oikeudenmukaisuuden. Ennen käytettiin suoraa suhteellista arvostelua, nykyään sen parannettua painosta Standardoitujen yhteispisteiden keskiarvoon (SYK) perustuvaa laskentaa. Eli jos koe oli vaikea, siitä saa helpommalla arvosanan, mikä varsin pitkälle tasaa tilanteen.

Tehtävä 9:Jos aluksi määritteli myytin siten, että kertoi sen olevan asia, johon jokin kulttuuri uskoo ja yleensä tämä periytyy suvusta toiseen. Onko väärä? -Apua
Sensori vastaa: Ei ole väärin (kysyjä tarkoittanee sukupolvelta toiselle).

Tehtävä yleinen:Millaista osaamista vaaditaan, että ET:stä saisi arvosanaksi M? -Kiitos
Sensori vastaa: Kysymykseen on erittäin vaikea vastata. M tarkoittaa magna cum laude approbaturia eli suomeksi suurin kiitoksin hyväksyttyä suoritusta, joten tarvitaan hyvää osaamista opetussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen suhteen. HVP määrittelee näitä yleisesti vastausten osuvuuden, eheyden ja vakuuttavuuden perusteella ja lisäksi kussakin tehtävässä on luonnollisesti omat tieto- ja taitoalueensa.

Jos yo-numerot kääntää koulunumeroiksi m = n. 8. Tämä on toki kyseenalainen muunnos. Kokelaat valitsevat vain pienen osan lukioaineista yo-kokeisiin, minkä vuoksi et:n m:n saajien lukionumero on luultavasti keskimäärin korkeampi kuin 8. Ehkä hieman vähemmän kyseenalainen selitys saadaan katsomalla aiempia yo-kokeita, mutta tämäkään ei ole selvää, koska pisterajat päätetään koekohtaisesti oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi (ks edellä vastaus nimimerkille !). ET:n sähköisissä kokeissa tähän asti M:n raja on ollut 63 ja 64 pistettä. Se tarkoittaa joka tehtävästä keskimäärin hieman vajaa 13 pistettä. Mitä sisällöllistä osaamista tähän vaaditaan, riippuu siitä, mihin kysymyksiin kokelas vastaa.

Tehtävä yleinen:Näkeekö sensori kokeen arvioinnissa kokelaan nimen? Nimittäin en ole suomalainen ja ilmaisin monet asiat huonolla suomella ja ”kiertämällä” vaikka esimerkkien avulla yritin havainnollistaa. Kiitos! -Apua
Sensori vastaa: Sähköisen kokeen arviointi on lähes täysin anonymisoitu. Sensori ei näe kokelaan, opettajan tai edes koulun nimeä. Sensori näkee ainoastaan sen, mitkä vastaukset tulevat samasta koulusta. ETssä ei ole kovinkaan harvinaista, että suomi (tai ruotsi) ei ole kokelaan äidinkieli.

Tehtävä yleinen:Sopiiko, että laittoi myytti -tehtävässä viimeiseen kohtana sen, että myytit eivät ole teknologian ja tieteen lisääntymisen myötä tärkeässä asemassa nykymaailmassa, koska ihmisillä on enemmn vaihtoehtoa uskoa nykyään. -Kiitos
Sensori vastaa:
Tämä on yksi mahdollinen ja luonteva vastauslinja, mutta hyvässä vastauksessa on tärkeää tarkastella asiaa monipuolisesti.

Tehtävä yleinen:Edelliseen kysymykseeni viitaten (se kysymys jossa kerroin että en ole suomalainen ja näkeekö sensori sen).
Pelkään, että sensori luulee vastauksistani minua suomalaiseksi, jonka takia sakottaa esimerkiksi pohdinnan tyylistäni ja ylipäätään vastaukseni muodosta. -Kiitos

Sensori vastaa: Sensorin arviointi ei perustu oletuksille kokelaan taustasta. Tyyli vaikuttaa alentavasti arviointiin vain jos se osoittaa epäkypsyyttä tai huonoa katsomuksellista ajattelua (asiaa on kuvattu tarkemmin HVPn yleisosassa).

Tehtävä yleinen:Hei! Sain jokaisestä ET kokeesta tähän asti vähintään 65p. ja prelistä 75. Elämän Ongelmien takia en pystynyt panostamaan aineeseen paljon, joten aikaisempien opetusten muistissa menin preliin ja sain sen arvosanan. Voiko siis ET:stä saada näin vähintään C? Tarvitaanko siis C:hen paljon nippelitietoja vai voiko omaperäisellä pohdinnalla saada saavutettua sen? Kiitos -Kiitos
Sensori vastaa: Kokelaan pistemäärää ja siten arvosanaa on luonnollisesti mahdoton arvioida näkemättä vastauksia. Selvää on, että tehtävänantoon osuvalla omaperäisellä pohdinnalla saa paljon pisteitä ja nippelitiedolla ei.