Hyppää pääsisältöön

Mirette Kangas: Tee yrityksestäsi uuden yrityskulttuurin benchmark

Mirette Kangas
Mirette Kangas lean-ajattelu,agile-menetelmät

Meillä Ylessä yrityskulttuurin kehittäminen on konkreettista, käytännöllistä ja päivittäistä työtä. Se ei ole kehitysohjelma eikä hanke. Uskomme, että näin muutos tulee osaksi rakenteita ja rakenteet muuttuvat luonnollisella tavalla.

Meillä muutos perustuu vapaaehtoisuuteen – se on kasvun ja yhteisen oppimisen perusta. Kokeilemme ennakkoluulottomasti erilaisia ketteriä metodeja johtamiseen ja tekemiseen ja omaksumme niitä meille kulloinkin sovellettavalla tavalla.

Ajattelen, että kulttuuri muuttuu kokeilujen kautta myös johtajan työssä. Johtajan on tärkeää joka päivä ymmärtää, onko hän estäjä vai edistäjä. Tämä tulee arvioiduiksi joka päivä niissä verkostoissa, joissa johtaja toimii ja parhaimmillaan ansaitsee johtajuutensa.

Ylen Ketterän kiihdyttämön missiona on Ylen kilpailukyky digitalisaatiossa ketterän yrityskulttuurin keinoin. Katse on voimakkaasti tulevaisuudessa (H3, McKinsey: Three Horizons of Growth) ja kuinka innovatiivisia metodeja sovelletaan arjen työssä tästä päivästä tulevaisuuteen. Edelläkävijäyritykset luovat benchmarkit itse myös yrityskulttuurisessa uudistumisessaan.

Uskomme, että yhdessä parantamalla ajattelu, tekeminen ja välineet monipuolistuvat.

Avaamme nyt kaikille teille vapaaseen käyttöön muutamia Ylen ketterällä muutosmatkalla sovellettuja työkaluja. Toivomme, että niistä on teille iloa ja hyötyä. Muutoksessa verkostojen merkitys on ratkaisevan tärkeä. Siksi käymme mielellämme jatkuvaa vuoropuhelua sekä muutosmatkasta että työkaluista kaikkien teidän muutosmatkalaisten kanssa. Uskomme, että yhdessä parantamalla ajattelu, tekeminen ja välineet monipuolistuvat. Ja kuten kuvista esityksessäni näkyy, muutosmatka on paitsi haastavaa, myös hauskaa.

Tässä siis käyttöösi Yle Lean Culture Toolkit. Hyvää ketterää muutosmatkaa ja yhteydenpitoa jatkossakin.

Avaimia verkostoon: #KetteräYle #yle #leanculture

Ystävällisin terveisin,

Mirette Kangas
Ylen Ketterän kiihdyttämön päällikkö
mirette.kangas@yle.fi
Twitter @mirettekangas

Työkaluja ketterään muutosmatkaan:

Teksti on suomennos Mirette Kankaan blogista Agile 2018 -konferenssissa 7.8.2018 San Diegossa. Siellä hän puhui yhdessä Flowa Oy:n Antti Kirjavaisen kanssa Ylen Ketterän kiihdyttämön toteuttamasta yrityskulttuurin kehityksestä Ylessä. Tätä vuosittaista Pohjois-Amerikassa pidettävää konferenssia pidetään yleisesti ottaen tärkeimpänä alan tapahtumana.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua