Hyppää pääsisältöön

"Ympäristön ykkönen"
vs.
Viranomaiset

Nykyisen ympäristölupansa aikana Envor Biotech on vienyt lähes kaikki ympäristöviranomaisen tekemät määräykset hallinto-oikeuteen - ja hävinnyt toistuvasti. Valitusrumba pysäyttää valvovan viranomaisen toimenpiteet vuosiksi.

Envor Biotech on sloganinsa mukaan ympäristön ykkönen. Yrityksen tiluksilla Forssassa kohoaa kolme vaikuttavaa bioreaktoria. Ne kuuluvat biokaasulaitokseen, joka jalostaa jätteistä biokaasua esimerkiksi autojen polttoaineeksi ja sähköksi.

Biokaasulla korvataan myös fossiilista butaania. Prosessissa syntyvä mädäte toimitetaan lannoitteeksi maatalouden käyttöön. Laitos on suoranainen luonnonsuojelijan unelma.

Jokin tässä kaikessa haiskahtaa – kirjaimellisesti nimittäin.

Hajupäästöistä vuosien prosessi

Envor sai uusimman ympäristölupansa aluehallintovirastolta kesäkuussa 2012, jonka jälkeen sitä on vielä tietyiltä osin löysennetty. Ympäristölupa vaaditaan kaikkeen toimintaan, joka uhkaa pilata ympäristöä. Luvassa määritetään rajat sille, kuinka paljon ympäristöhaittaa toiminta saa aiheuttaa. Ympäristöluvan noudattamista valvoo Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Moni tietää, miten herkulliselta loman ajaksi viemättä unohtunut biojäteastia tuoksuu. Envorin alue on kuin valtava biojäteastia.

Jätteiden prosessoinnissa syntyy esimerkiksi rikkivetyä, jonka haju muistuttaa mädäntynyttä kananmunaa. Hajujen syntyminen on luonnollinen osa jätteiden käsittelyprosessia, minkä vuoksi ympäristölupa määrittää, kuinka tehokasta laitoksen hajunpoiston tulee olla.

Alue on kuin valtava biojäteastia.

Envor rikkoi sille asetettuja hajurajoja vuosia. ELY käsitteli lukuisia valituksia asiasta, neuvotteli yrityksen kanssa, teki tarkastuskäyntejä ja naputti kirjallisia kehotuksia. Lopulta se antoi yritykselle kesäkuussa 2013 määräyksen hajupäästöjen vähentämiseksi 30 000 euron suuruisen uhkasakon nojalla.

Envor valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Sen mukaan ELY aiheutti yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa aiheettomalla hallintopakkoprosessilla. Hallinto-oikeus hylkäsi Envorin valituksen.

Ikiliikkuja nimeltä hallintovalitus

Oikeusvääntö hajupäästöistä oli kuitenkin vasta alkua. Oma draamansa on kiertynyt yhtiön jätevesien ympärille. Ne ovat vuosia ylittäneet ympäristöluvassa määritellyt raja-arvot. Tämä on johtanut ongelmiin Forssan jätevedenpuhdistamolla ja sitä myötä kaupungin läpi virtaavaan Loimijokeen. Kasvanut ravinnekuormitus aiheuttaa viranomaisten mukaan rehevöitymistä, levänkasvun lisääntymistä ja happikatoa.

Oikeusprosessit sitovat ympäristöviranomaisen kädet jopa vuosiksi.

Jätevesien suhteen ELY antoi Envorille ensimmäisen määräyksen kesäkuussa 2013. Toimenpiteen tehostamiseksi asetettiin 50 000 euron suuruinen uhkasakko.

Envor valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Koska tällä ei ollut vaikutusta Envorin toimintaan, vaan jätearvojen raja-arvot paukkuivat edelleen, ELY antoi Envorille toisen määräyksen jätevesiin liittyen huhtikuussa 2014. Tämänkin päätöksen Envor vei hallinto-oikeuteen.

Lopulta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen alkuperäisestä määräyksestä helmikuussa 2015. Samalla se kumosi jälkimmäisen jätevesimääräyksen, koska yritykselle ei saa asettaa samansisältöisiä velvoitteita, mikäli aiempi päätös on vireillä oikeusasteissa. Käytännössä oikeusprosessit siis sitovat ympäristöviranomaisen kädet jopa vuosiksi. Näin kävikin.

Infografiikka Envorin valituksista hallinto-oikeuteen ja korkeampaan hallinto-oikeuteen.
Infografiikka Envorin valituksista hallinto-oikeuteen ja korkeampaan hallinto-oikeuteen. Kuva: Camilla Arjasmaa MOT

Toinen erä: korkein hallinto-oikeus

Envor vei hallinto-oikeuden päätöksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka niin ikään hylkäsi valituksen toukokuussa 2016. KHO:n päätös teki määräyksestä viimein lainvoimaisen. Tämän jälkeen yritys ja viranomaiset kuitenkin jatkoivat neuvotteluja, sillä lupaylitykset olivat edelleen jatkuneet.

Helmikuussa 2018, lähes viisi vuotta alkuperäisen määräyksensä jälkeen, ELY määräsi uhkasakon maksettavaksi. Samassa määräyksessä se asetti uuden, juoksevan uhkasakon, mikäli jätevesiongelmat jatkuvat. Juoksevan uhkasakon myötä ELY:llä on mahdollisuus tuomita 6 kuukauden välein Envorin maksettavaksi 5 000 €.

Ongelmat heijastuvat laitosalueen pohjavesiin, joiden bakteeripitoisuudet ovat nousseet.

Päätöksestä on kuitenkin mahdollista valittaa – ja näin Envor tekikin. Yhtiö valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Envor piti selityksessään ELY:lle uhkasakon tuomitsemista kohtuuttomana ja suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

Jätevesipäästöissä myönteistä kehitystä - mutta edelleen ongelmia

Yhtiön pääomistaja Mika Laine kertoo, että Envor Biotech on saanut jätevesien pitoisuudet alenemaan erittäin merkittävästi ja poikkeuksellisia käyttötilanteita lukuun ottamatta päässyt sille asetettuihin jätevesiarvoihin.

– Uusi hallintopakkoprosessi on siksi täysin tarpeeton, poikkeaa muusta valvontakäytännöstä ja lisäksi se on täysin kohtuuton biokaasulaitoksen koko jätevedenpuhdistuksen myönteinen kehityskaari huomioon ottaen.

ELY-keskuksen valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen myöntää, että raja-arvot onkin saavutettu huomattavasti aikaisempaa useammin.

– Tilanne on siinä mielessä parantunut, että jätevesien raja-arvot ovat ylittyneet harvemmin, mutta ovat kuitenkin ylittyneet.

Tänä vuonna raja-arvot ovat ylittyneet neljänä kuukautena elokuuhun mennessä.

Jätevesien raja-arvot ovat ylittyneet harvemmin, mutta ovat kuitenkin ylittyneet.
― valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen, Hämeen ELY-keskus

Muiden jäteongelmien osalta odotellaan ratkaisua

Vuosina 2015 ja 2016 ELY antoi Envorille myös muita määräyksiä saattaa yrityksen toiminta lailliseen tilaan. Siis suomeksi: lopettaa ympäristönsuojelulain rikkominen. Määräykset liittyivät erilaisiin ongelmiin ympäristöluvan vastaisessa jätteiden vastaanotossa, käsittelyssä ja varastoinnissa.

Ongelmat heijastuvat laitosalueen pohjavesiin, joiden bakteeripitoisuudet ovat nousseet. Lisäksi alueen ojien ravinnepitoisuudet ovat nousseet.

Envor valitti kolmesta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Kaksi valitusta hallinto-oikeus hylkäsi. Envor valitti päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa ne odottavat käsittelyä. Kolmannen valituksensa se peruutti ennen hallinto-oikeuden käsittelyä.

Valokuva jätekasoista
Valokuva jätekasoista Kuva: Yle / Jouko Tapper MOT

Envor: ELY-keskuksen tulkinnat virheellisiä

Mika Laineen mukaan Envor on erittäin vastuullinen toimija ja edelläkävijä ympäristöhuollon toimialalla.

– Pidämme Hämeen ELY-keskuksen tulkintoja ympäristönsuojelulaista ja ympäristöluvastamme virheellisinä, minkä johdosta joudumme turvautumaan laissa säädettyyn oikeuteemme hakea niihin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Uusi hallintopakkoprosessi on täysin tarpeeton.― pääomistaja Mika Laine, Envor

ELY-keskuksen valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen kiistää väitteet.

– Meidän tehtävämme on valvoa ympäristöluvan noudattamista. Jos havaitsemme, että sitä ei noudateta, meidän on ryhdyttävä niihin ympäristönsuojelulain toimenpiteisiin, joita laki edellyttää.

Mika Laineen mukaan ainoa mahdollisuus viranomaispäätösten oikeellisuuden tarkistamiseksi on valittaa niistä oikeuteen.

– Valvonnassa pitäisi noudattaa kaikkien toimijoiden osalta yhdenvertaista linjaa, mikä tällä hetkellä ei näkemyksemme mukaan toteudu.