Hyppää pääsisältöön

Hankinnat – näin Yle hankkii tavaroita ja palveluja

Händer som skriver på en dator.
Händer som skriver på en dator. Kuva: Witthaya Prasongsin team,älypuhelimet,aivoriihi,internet,tietokoneet,digitalisointi,koulut,Digital

Noudatamme tavara- ja palveluhankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja säännöksiä.

Ohjelmasisällöt eivät ole hankintalain piirissä, ja siksi emme kilpailuta sisältöjä ja esitysoikeuksia. Lue lisää sisältöjen hankinnoista sivuiltamme tuotantoyhtiöille.

Yle on Valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n (https://www.hansel.fi/) asiakas ja käyttää Hanselin puitejärjestelyjä tavaroiden ja palvelujen hankinnassa silloin, kun se on mahdollista.

Ylen toimintaperiaatteet hankinnoissa

 • Kohtelemme kaikkia tarjouskilpailujen osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Toimimme kilpailutuksissa muutenkin avoimesti sekä reilusti.
 • Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja odotamme muiden kunnioittavan meidän oikeuksiamme.
 • Emme paljasta liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Suojelemme luottamuksellista liiketoimintatietoa, teknologiaa ja sisältöä.
 • Noudatamme hankintoihin liittyvää lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme.
 • Emme hyväksy lahjontaa ja kaikki maksumme kirjataan asianmukaisesti kirjanpitoomme.

Tarjoajiltamme odotamme eettisesti kestävää toimintaa ja Ylen kumppanuussuhteiden periaatteiden noudattamista. Katso Ylen kumppanuussitoumus.

Kun haluat tarjota tuotteita tai palveluja Ylelle

Tarjouskilpailut

Ylen avoimia tarjouskilpailuja voi seurata Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi/) sekä Suomen valtion Hanki-portaalissa (www.hanki-palvelu.fi). Näissä kanavissa julkaisemme ilmoituksen kaikista hankinnoista, jotka ylittävät hankintalain mukaiset kynnysarvot,esim. tavaroissa ja palveluissa 60 000 euroa (alv 0 %).

Jos meneillään ei ole tarjouskilpailua

Jos meillä ei ole käynnissä tarjouskilpailua tarjoamistasi tuotteista tai palveluista, voit esimerkiksi lähettää sähköpostia Ylessä kyseisistä tavaroista tai palveluista vastaaville henkilöille ja tiedustella, milloin Yle kilpailuttaa niitä seuraavaksi.

Teemme hankintoja pääsääntöisesti useamman vuoden mittaisina jaksoina, ja hankimme osan tuotteista ja palveluista myös Hanselin puitejärjestelyjen kautta.

Voit markkinoida tavaroita tai palveluita meille tavanomaisin markkinoinnin keinoin. Ylen asiantuntijoita saattaa tavata myös messuilla ja tapahtumissa, sillä he seuraavat oman toimialansa markkinoita säännöllisesti.

Kun haluat osallistua tarjouskilpailuun

 • Jätä tarjous aina Hanki-portaalissa sähköisessä muodossa.
 • Lue Hanki-portaalista tarkempi ohjeistus, esim.
 • http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home
 • https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/toimittajille/
 • https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/videot/
 • Huomaa, että Yle käyttää useita erilaisia hankintalain mukaisia menettelyjä. Käytössämme ovat sekä avoin menettely että kaksiosaiset menettelyt kuten neuvottelumenettely. Kannattaa tutustua käytettyyn menettelyyn ja sen sääntöihin huolellisesti.
 • Emme ota vastaan paperisia tarjouksia.
 • Jätä tarjous aina määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei voida ottaa huomioon.
 • Mikäli haluat muuttaa tarjoustasi, tee se tarjousaikana ennen määräajan päättymistä. Huom! Jos tarjoaja voi ottaa jo lähetetyn tarjouksen vielä käsittelyyn Hanki-portaalissa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että tarjous ei ole saapunut Ylelle. Tarjous tulee siis lähettää uudelleen.
 • Lue tarjous- tai osallistumispyyntö liitteineen huolellisesti läpi ennen tarjouksen tekemistä.
 • Laadi tarjouksesi tarjouspyynnön mukaiseksi ja osoita, että tarjouksesi täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot.
 • Liitä tarjouksen liitteeksi kaikki pyydetyt asiakirjat.
 • Jätä hinta pyydetyssä muodossa.
 • Merkitse liike- ja ammattisalaisuudet selkeästi asiakirjoihin.
 • Kysy tarvittaessa lisätietoja tarjouspyynnöstä kysymyksille annettuun määräaikaan mennessä. Kysymyksiin vastataan aina siten, että kysyjän nimeä tai muuta tunnistetietoa ei paljasteta.
 • Tarjouskilpailun ollessa käynnissä tai tarjousten käsittelyvaiheessa emme anna mitään tietoja hankinnasta muulla tavalla kuin mitä tarjouspyynnössä tai muissa hankinta-asiakirjoissa on ilmoitettu.
 • Tarjouspyynnön vastaiset ehdot johtavat lähes poikkeuksetta tarjouksen poissulkemiseen tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllämme on rajoitettu mahdollisuus tehdä lisäselvityksiä tarjouksesta.
 • Sopimusaikana noudatamme tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä ehtoja, eikä niistä pääsääntöisesti voida neuvotella.

Tarjousten julkisuus

Tarjouskilpailun asiakirjojen julkisuus määräytyy hankintalain 138 §:n 2 momentin mukaisesti.

Tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä.

Jos tarjouksesi sisältää tietoja, jotka kuuluvat liike- tai ammattisalaisuutesi piiriin, merkitse selvästi dokumentteihin, mitkä osat niistä ovat luottamuksellisia.

Tarjouksien kokonaisvertailuhintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 §).

Lue lisää julkisten tarjouskilpailujen säännöistä alla olevista linkeistä.