Hyppää pääsisältöön

Ympäristön ykkönen: käsikirjoitus

MOT:n ohjelmien käsikirjoituksiin liitettävä logokuva.
MOT:n ohjelmien käsikirjoituksiin liitettävä logokuva. MOT

Jouni Palén, eräopas: Forssa on kyllä ehkä ainakin täältä ku joelta katselee, niin mainettaan parempi kaupunki.

MOT: Joo, komeat on maisemat ainakin tässä joella.

Hannele Pokka, kansliapäällikkö, Ympäristöministeriö: On hyvä pitää mielessä myöskin, että kaikki mikä liittyy biotalouteen, ei ole ympäristön kannalta ongelmatonta.

Kai Kokko, ympäristöoikeuden professori, Helsingin yliopisto: Ei se missään tapauksessa niin kuin pitkän aikavälin toiminnan kannalta ole järkevää, että yritys niin kuin toistuvasti kiistää ne vaatimukset mitä ympäristöviranomaiset asettaa.

Tässä ohjelmassa kerrotaan, miten ympäristön ykköseksi itseään mainostava Envor on saanut miljoonia euroja veronmaksajien rahaa ja sähkölleen ympäristöjärjestöjen myöntämän energiamerkin. Sama yhtiö on tehnyt käräjöinnistä taidetta ja käynyt vuosien viivytystaistelua ympäristöviranomaisten päätöksiä vastaan.

OTSIKKO: YMPÄRISTÖN YKKÖNEN

Envorin mainosvideo:

Jätteiden käsittelyä ja kierrätystä säätelevät laaja lainsäädäntö, viranomaisvaatimukset, markkinoiden tehokkuusodotukset sekä ihmisten kohonnut kiinnostus ympäristöä kohtaan.

Reagoiminen jätehuollon muuttuviin haasteisiin vie arvokasta aikaa ja resursseja organisaatiosi ydintoiminnalta. Meille envorilaisille tämä on jokapäiväistä työtämme, ja kumppaninasi tuomme osaamisemme käyttöösi.

Luovuta vastuu jätehuollostasi Envor Groupille. Voit olla varma, että se on kaikkein osaavimmissa käsissä ja että lopputulos on myös ympäristön kannalta paras.

Kolme vuotta sitten MOT tutki forssalaisen biotalousyritys Envor Biotechin toimintaa.

MOT 9.2.2015: Jäteparonin likabisnes:

MOT: “Mika Laine omistaa Envor Groupin, innovatiivisessa maineessa olevan forssalaisyrityksen. Se on yksi suurimmista yksityisistä biokaasun tuottajista.

Mika Laine, Envor Group: "Kyllä tässä niin kuin pitää viranomaisen myöskin katsoa sitä kokonaisuutta, että mikä on ympäristön kannalta parasta ja mikä on niin kuin uutta teknologiaa ja sen käyttöönottoon liittyvää toimintaa."

MOT: Yhtiö muun muassa ylittää jätevesien päästörajat vuodesta toiseen ilman rangaistusta.

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus: ‘No tosiaan olemme nyt tekemässä tutkintapyyntöä...

Kävi ilmi, että yrityksellä oli ongelmia niin jätevesien raja-arvojen kuin jätteen vastaanoton, käsittelyn ja asianmukaisen varastoinnin kanssa.

Envor on sloganinsa mukaan ympäristön ykkönen. Se on vahvasti kiistänyt kaikki väitteet toimintansa epäkohdista. Vuonna 2015 yritys teki jopa poliisille tutkintapyynnöt ELY:n ympäristövalvontaa tekevistä virkamiehistä. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka tuntee yrityksen hyvin.

Hannele Pokka: Poliisitutkinta, se on niinkö aivan poikkeuksellista. Aivan poikkeuksellista. Mä en oo ikinä kuullut semmosta. Never. Never. Kyllä me täälläkin sitten juridiikkaa katsottiin, ettei hän tämä nyt ihan näin ole mahdollista, että jos valvoja tekee virkatoimia, niin sit hän joutuu siitä käräjille. No eihän siitä sitten mitään tullut kyllä. Asia on ratkottu.

MOT päätti selvittää, missä tilassa yrityksen ympäristöasiat ovat nyt. Kävimme läpi yritykseen liittyvät ympäristöviranomaisen valvontapäätökset ja oikeusasiakirjat.

Ottiko Envor opikseen ja onko siitä tullut ympäristötoiminnan mallioppilas?

Envor Biotech toimii Forssassa noin kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Sen toiminnalla on vaikutuksia alueen vesistöihin, kuten kaupungin läpi virtaavaan Loimijokeen. MOT tapaa Forssassa eräopas Jouni Palénin, joka järjestää Loimijoella kanoottiretkiä.

MOT: Terve.
Jouni Palén: Terve. Tervetuloa.
MOT: Kaunis sää saatiin.
Jouni Palén: No niin on, niin on, vähän tuulee mutta kyll me tässä pärjätään.
MOT: Joo. Kuinkas pitkään sä olit järjestäny täällä noita tota retkiä?
Jouni Palén: No no tää on nyt ehkä kuudetta vuotta suurin piirtein, ett sen verran täss on toimittu
Forssassa muutaman kerran kesässä sitt aina ohjattu ja sitten erilaiset ryhmät haluaa kans tänne melomaan.

Envor Biotechin ympäristöluvan noudattamista valvoo Hämeen ELY-keskus. Viimeisen kolmen vuoden sisään ympäristöviranomainen on antanut yritykselle kuusi virallista kehotusta korjata toiminta ympäristöluvan mukaiseksi sekä lukuisia määräyksiä hallintopakon nojalla. Päätökset liittyvät muun muassa ongelmiin jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä sekä esimerkiksi typpipäästöjen toistuviin ylityksiin jätevesissä.

Valvontatoimenpiteillä on tarkoitus estää vesistöjen pilaantumista ja ongelmia Forssan jätevedenpuhdistamolla.

Sinikka Koikkalainen, valvontapäällikkö, Hämeen ELY-keskus: Meillä on tehty, tehty analyysia siitä, että minkälaisia pääästöjä Envorilta on puhdistamolle johdettu ja miten puhdistamo on toiminut ja minkälaisia pitoisuuksia Loimijoessa on ollut ennen puhdistamoa ja puhdistamon jälkeen. Meidän näkemys on se, että Envorin jätevedet ovat aiheuttaneet häiriöitä puhdistamolla ja johtaneet siihen, että Loimijoessa ravinnepitoisuudet ovat puhdistamon alapuolella nousseet.

Biokaasulaitoksen jätevesien käsittelyä ei olla edelleenkään saatu kuntoon. Päästöylityksiä on ollut tänäkin vuonna neljänä kuukautena. Tilanne on jatkunut vuosia.

Sinikka Koikkalainen: Loimijokihan on muutoinkin kuormitettu vesistö eli se ei ole mikään puhdas, puhdas vesi ilman näitäkään, näitäkään kuormituksia. Mutta tämmöinen ravinnekuormitus aiheuttaa aina rehevöitymistä ja levänkasvun lisääntymistä ja hapen, hapen kulumista siinä vesistössä.

MOT:n selvitys paljastaa, että viranomaisten kanssa vääntämisestä on tullut normaali osa yrityksen liiketoimintaa.

grafiikka 1: jätevesivalitukset

Esimerkki:

ELY antoi Envorille uhkasakon nojalla määräyksen jätevesiin liittyen 2013. Envor valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Envor vei päätöksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka myös hylkäsi valituksen. Lopulta ELY määräsi asetetun uhkasakon maksettavaksi. Envor valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Vuonna 2013 asetetun uhkasakon summa on 50 000 €. Uusimmassa päätöksessään ELY asetti lisäksi kuuden kuukauden välein maksettavan 5000 euron uhkasakon, mikäli yrityksen jätteenkäsittelyn päästöt edelleen ylittyvät. Envor ei kuitenkaan joudu maksamaan sakkoja niin kauan kuin päätökset ovat hallinto-oikeuksien käsiteltävänä.

Jätevesipäätös ei ole ainoa, jonka Envor on vienyt oikeuteen. Yhteensä se on valittanut kahdeksasta ELY-keskuksen päätöksestä sekä useista aluehallintoviraston päätöksistä. Jokainen uusi valitus pysäyttää valvovan viranomaisen toimenpiteet.

MOT: Te ette pysty käyttämään näitä vahvempia hallinnollisia keinoja niin kauan kuin edellinen valitus on vielä siellä prosessissa?

Sinikka Koikkalainen: Niin, siis samaa asiaa koskevaa määräystä ei voida antaa uudestaan, vaan täytyy odottaa sen ensimmäisen käsittely loppuun asti.

MOT: Tässä on nyt odoteltu yli viisi vuotta.

Sinikka Koikkalainen: Näin on mennyt aikaa kyllä.

Miksi Envor toimii näin? Soitamme Mika Laineelle eli Envor-yhtiöiden pääomistajalle vielä kerran pyytääksemme haastattelua.

MOT: Olisin halunnut kysyä, olisitko voinut vielä harkita haastattelun antamista. Ollaan joka tapauksessa Forssassa tänään kuvaamassa, niin mikäli olisit vielä voinut sitä miettiä.

Laine kieltäytyy haastattelusta. Koska yritys ei halua selittää toimintaansa, etsimme vastauksia muualta.

Kai Kokko: Yleisemmin voi sanoa sitä, että ei ei se missään tapauksessa niin kuin pitkän aikavälin toiminnan kannalta ole järkevää, että yritys niin kuin toistuvasti kiistää ne vaatimukset mitä ympäristöviranomaiset asettaa ja varsinkin kun tässä on niin kuin korkeinta hallinto-oikeutta myöten pysytetty ne pakkotoimet mitä ely-keskus on asettanut.

MOT: Mitä se kertoo tästä yrityksestä että he haluaa viedä näitä asioita näin pitkälle eikä sit edes kunnioita edes sitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä?

Hanne Pokka: no yleensä kyllä tuomioistuinten päätöksiä yritykset joutuu noudattamaan niin myöskin varmaan tässä tapauksessa tulee käymään.

Sinikka Koikkalainen: Siinä on tietenkin se, että me annetaan määräys myöskin uhkasakon uhalla, eli se uhka tulee sieltä myöskin. Eli yksi syy tietenkin siihen, että valitetaan, on se, että halutaan välttää sitä uhkasakon tuomitsemista.

grafiikka 2: liikevaihdot

Envor Biotechin liikevaihto oli vuonna 2016 lähes neljä ja puoli miljoonaa euroa, emoyhtiö Envor Groupin lähes 8 miljoonaa euroa. Selityksessään ELY:lle yhtiö piti 50 000 euron uhkasakon tuomitsemista kohtuuttomana ja suhteellisuusperiaatteen vastaisena.

MOT: Onks tässä sitten on niin kun uus silta ja vanha silta.
Jouni Palén: Joo Koskisillalle ollaan täs tulossa. Se on kivan näkönen maisema ja tää vanha silta on ihan käytössä edelleen, että.
MOT: Ai on siis tämä?
Jouni Palén: Joo siinä ei autoliikenteen mutt kevyen liikenteen. Siitä pääsee kyllä menemään.
MOT: Kaunis.
Jouni Palén: Joo joo se on sitt näin ku aurinko sattuu paistamaan niin veden vesi kimmeltää niin kun näät. Muutenkin on makee kyll tää keskusta tässä niin kun kivan näköstä on. Meloskella ja onhan tässä tietysti veneliikennettäkin sitten jonkun verran tämmöstä huviajelua enimmäkseen.
MOT: Kyllä. Mistäs toi tuli huomasit sä äsken oli tommonen pistävä haju tosta tai tuntu, että vedessä mutta? Onks sulla arviota, että mistä se johtu?
Jouni Palén: No ei kyllä, että tietysti toss on tota si toi silta oli toi isompikin silta. Ja onko sit kylhän tähän, niin ku näkee, aina siellä täällä tulee putkia, kai ne nyt on niin kun sadevettä tai en mä nyt ihan silleen mutta no joo kyllä siis sadevettä varmaan tähän johtuu tietenkin.

Jätevesipäästöjen lisäksi Envorilla on ollut vuosia ongelmia myös jätteen vastaanoton, käsittelyn ja varastoinnin kanssa. Ne heijastuvat ojiin laitosalueen lähistöllä.

Sinikka Koikkalainen: Jätteenkäsittelyyn liittyen on myöskin ollut useampia asioita vireillä, jätteen vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn liittyen, eli siihen koko ketjuun. Osittain tilanne on kyllä parantunut, mutta edelleenkin jälkikypsytyskentällä on enempi tavaraa kuin ympäristölupa meidän näkemyksen mukaan sallisi. Sitten tää jätteen asianmukainen vastaanotto, niin siitä meillä on myöskin toiminnanharjoittajan kanssa ollut eriävä näkemys.

Myös alueen pohjavesissä on todettu pilaantumista.

Sinikka Koikkalainen: Siinä laitosalueella on havaittu, että pohjavesivaikutuksia on. Siellä on kohonneita ravinnepitoisuuksia ja myöskin hygieenistä haittaa eli bakteeripitoisuudet on siinä laitosalueen pohjavedessä kohonneet.

Olli Rehn, Suomen elinkeinoministeri: Biotalouteen, bioenergiaan ja biopolttoaineeseen liittyvät mahdollisuudet ovat hyvin merkittävä osa suomalaista energiataloutta.

Envor on vahvasti osa suomalaista biotalousbuumia. Mika Laine yrityksineen on vienyt toimintaansa myös muille paikkakunnille sekä ulkomaille. Tämän se on tehnyt valtion suosiollisella avustuksella.

Yle Uutiset: Forssalaisesta Envor Biotechista on kasvamassa maan suurin biokaasun valmistaja.

Olli Rehn: Se tarkottaa vahvaa panostamista bioenergiaan.

Yle Uutiset: Envor on kehittänyt jätevedenpuhdistuksesta tuottavaa bisnestä.

Kimmo Tiilikainen: Hallitus on asettanut strategiseksi tavoitteekseen, yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista, nostaa Suomen biotalouden, kiertotalouden ja puhtaitten ratkaisujen kärkimaaksi maailmassa.

Yle Uutiset: Envor Group laajentaa toimintaansa Keski-Suomeen.

Juha Sipilä, pääministeri: Meillä on maailman puhtain maa esimerkkinä ja siitä nouseva cleancteach, esimerkiksi, tulee kyllä näyttä...

Yle Uutiset: Envor Group uskoo tekevänsä ensi vuonna Aasiaan uusia vientikauppoja biokaasulaitoksistaan.

Olli Rehn: Meillä on mittavat, merkittävät mahdollisuudet, joissa kirjaimellisesti vain taivas on kattona.

Mika Laine: Kiina meillä on jo toteutunut ja siellä neuvotellaan jatkoprojekteista. Sen lisäks sitten muita kehittyviä maita.

Olli Rehn: Bioenergiaan…
Juha Sipilä: Biotaloudessa...

Olli Rehn: Biotalouteen...

Kimmo Tiilikainen: Edistyneillä biopolttoaineilla..

Olli Rehn: Biotalouden saralla…

Juha Sipilä: Biojalostamossa...

Envor-yhtiöille on vuosien varrella virrannut niin Tekes-rahaa kuin muita valtion yritystukia.

Grafiikka 3: Envor-yhtiöt

Viime vuoden lopussa Envor Pori Oy sai hallituksen energiatukea 1 741 500 €. Vuonna 2016 Envorin osakkuusyhtiö EcoEnergy SF, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii niinikään Mika Laine, sai 4,6 miljoonaa euroa hallituksen kärkihanketukea.

MOT: Mikä on ympäristöministeriön näkemys siihen, että tulisiko sitten tämmösiä toimijoita, jotka näitä ympäristöviranomaisia vastaan taistelevat, tukea?

Hannele Pokka: Tää on niin periaatteellinen kysymys, et mulla ei ole siihen vastausta. Teidän pitää mennä tonne elinkeinoministeriöön kysymään yritystuista.

Miksi hallitus valitsee ympäristöviranomaisen kauhun tukikohteekseen? Sovimme energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa haastattelun. Kahta tuntia ennen sovittua tapaamista Tiilikaisen avustaja kuitenkin peruu tapaamisen.

Sen sijaan ministeri kertoo sähköpostilla yleiset periaatteet energiatuen jakamiskriteereistä.

Jouni Palén: Oho ko tuulee! Et kyllähän täällä tietysti tätä jätteenkäsittelytoimintaa on aika paljon täällä Forssassa ja jollain lailla sitä on kai haluttukin tänne, että, ja monia hyviä innovaatioita. Mut se, et mitä se tarkottaa siitä eteenpäin, niin et sit tiiä.

Forssasta Envorille ei löydy äänekkäitä kritisoijia. Se on tärkeä toimija paikallisesti.

Envor Biotechin tuottamalle sähkölle on myönnetty myös Ekoenergia-merkki. Lupauksensa mukaan EKOenergia-merkki varmistaa, että kuluttajan ostopäätöksellä on myönteisiä vaikutuksia luonnon ja ympäristön tilaan.

Revinnäiset Ekoenergia sivuilta sekä Forssan Energian ForEko Envor -sivulta:

“Ympäristöystävällisen sähkön kuluttajana ehkä oletat, että ostopäätöksesi ansiosta rakennetaan uutta uusiutuvaa sähköntuotantoa tai että ostamasi energia on tuotettu luontoa kunnioittaen.”

"Suomen Luonnonsuojeluliiton tuotteelle myöntämä Ekoenergia-merkki kertoo ympäristöystävällisyydestä. Kun otat ForEko Envorin sähkönmyyntituotteeksesi, säästät ympäristöä ja tuet tulevaisuuden energiaratkaisuja."

MOT: Millä perusteilla se on saanut tän EKOenergia-merkin?

Virpi Sahi, ympäristöpäällikkö, Ekoenergia: No sillä perusteellakin juuri, että täyttää nää meidän vaatimukset. Elikkä tuota, siis he käyttää siellä biokaasunsa niin kuin raaka-aineena näitä orgaanisia jätteitä, jotka on ekoenergiakelpoisia polttoaineita.

Kolme vuotta sitten Ekoenergia kuitenkin pidätti Envorilta merkkinsä käyttöoikeuden puoleksi vuodeksi.

Virpi Sahi: Joo. No, se johtui siitä, että edellisvuonna eli 2014, niin heiltä oli sit ilmennyt, että heidän tota typpipäästöt siellä Forssan seudun vesistöihin oli ollut muutamia kertoja korkeammat kuin heidän ympäristölupaehdoissaan sallitaan. Sittemmin heidän tää asia on saatettu kuntoon.

MOT: Miten te olette ottaneet selville, että se asia on saatettu kuntoon?

Virpi Sahi: No heillä on tietysti itellänsä meille ilmoitusvelvollisuus siitä. Totta kai, jos me saadaan sit muista lähteistä tietoa, että näin ei ole, niin totta kai otetaan heihin yhteyttä.

MOT: Oletteko te minkäänlaisessa yhteistyössä esimerkiksi ympäristöviranomaisten kanssa, kun te annatte näitä merkkejä?

Virpi Sahi: Ei oikeastaan. Meidän ylipäänsäkin ympäristömerkki koskee sitä tiettyä tuotantolaitosta, jossa sitä sähköä tuotetaan, ei suinkaan sitä koko yhtiötä.

Kerromme, että myös vuoden 2015 jälkeen Forssan laitoksen ympäristöongelmat ovat jatkuneet.

MOT: Uskotteko te, että Envor Biotechin tuottama sähkö on tuotettu luontoa kunnioittaen ja että sillä on myönteisiä vaikutuksia luonnon ja ympäristön tilaan?

Virpi Sahi: Ottaisin mielelläni nyt vastaan näitä asiakirjoja, missä ihan kerrotaan tästä, niin voimme sitten selvittää tämän asian Envorin kanssa.

MOT: Teitä kuitenkin kiinnostaa se, että rikkooko, jos yritys rikkoo ympäristölupaansa?

Virpi Sahi: Totta kai. Ehdottomasti. Meitä kiinnostaa nimenomaan se, että mitä tapahtuu sillä tuotantolaitoksella, jossa tää EKOenergia-merkitty sähkö on tuotettu.

MOT: Minkä takia te ette sitten seuraa sitä tilannetta itse?

Virpi Sahi: No nythän juuri seuraan, kun olen mukana tässä. Elikkä seuraan nyt silmä kovana tästä hetkestä lähtien, kun sain tämän vihjeen.

Haastattelun jälkeen Virpi Sahi ottaa yhteyttä ja kertoo, että Ekoenergia on pyytänyt Envoria koskevia asiakirjoja, ja harkitsee niiden pohjalta uuden päätöksen tekemistä.

Ekoenergia-merkki nousee esiin myös kirjelmässä, jonka Envorin silloinen toimitusjohtaja Asko Hänninen lähetti ministeri Tiilikaisen erityisavustajalle keväällä 2016. Huolena oli, että ELY-keskuksen valvonta on ylimitoitettua ja aiheuttaa yritykselle pahimmillaan jopa konkurssin.

Revinnäinen Asko Hännisen sähköpostista:

“Hei Jyrki,
Viitaten aiemmin maaliskuussa hallituksen puheenjohtaja Mika Laineen kanssa käymääsi keskusteluun lähetän liitteenä raportin tämänhetkisestä tilanteesta koskien Envor Biotech Oy:n ympäristöluvan valvontaa.“ “ELY-keskuksen vuosien 2015 ja 2016 aikana esittämät vaatimukset ovat mittakaavalta sellaisia, että toteutuessaan ne tulevat aiheuttamaan Envor Biotech Oy:n konkurssin”

Näin ministerin erityisavustaja, Metsäteollisuuden nykyinen Energiajohtaja Jyrki Peisa, reagoi:

Revinnäinen Jyrki Peisan sähköpostista:

“Hannele,
Osaatko neuvoa tällaisessa. Sirkka-Liisa Anttila oli tästä yhteyksissä ja asia tullee Kimmon kommentoitavaksi.
Eli Envor Biotech Oy kokee joutuneensa viranomaisten hampaisiin.
Mitäköhän tällaiseen uskaltaa sanoa? Varsin komea tuo selvityspyyntölista. Ovat muuten yksi Äänenkosken biojalostamon oheistoimintoihin investoivista tahoista.
Yt. Jyrki”

Jyrki Peisa kertoo MOT:lle, ettei muista kyseisiä sähköposteja, joten ei halua kommentoida asiaa tarkemmin. Hän toteaa kuitenkin, ettei viesteily sinänsä kuulosta poikkeavalta toiminnalta.

Forssalainen kansanedustaja, keskustan Sirkka-Liisa Anttila kertoo toimineensa vain viestinvälittäjänä ja yhteydenluojana yrityksen ja ministeriön välillä.

Peisan sähköpostin vastaanottaja on ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Kysymme, miksi ministerin erityisavustaja mainitsee Hämeen ympäristövalvontaan liittyvissä viesteissä Äänekosken biotaloustehtaan sijoitukset.

Hannele Pokka: Erityisavustajien hommana on kysellä kaikenlaista. Minusta se on luonnollista että tää erityisavustajat kyselee ja yhtä luonnollista on se että niihin myöskin vastataan. Mut ei se perusasetelma tästä miksikään muutu. Valvoja hoitaa asiansa ja on riippumaton tehtävässään, saahan niitä kysyä.

Eikä ministerillä ole siihen paljon sanomista siihen sisältöön, että tämmönen tieto varmaan on sillonkin varmaan tullu ministeriön suuntaan takasin, ett meillä on tämmöset jutut menossa älkää huolehtiko me huolehdimme asioista.

Millaisia taloudellisia vaikutuksia ympäristöluvan noudattamisella voi olla? Kysymme asiaa Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokolta.

Kai Kokko: Silloin kun yritys toimii hyvin, noudattaa näitä ehtoja, niin se myöskin maksaa siitä. Eli se ei silloin siirrä niitä toiminnan ulkoiskustannuksia sinne tota yhteiskunnan maksettavaksi.

Semmoinen yritys, joka ottaa tän vakavasti ja hoitaa, niin se on huonommassa kilpailuasemassa, kuin sellainen, et jos sallittais tällaisten yritysten toimintaa, ett voidaan niin kuin pilata. Ja se on niin kuin kestämätöntä tietysti tietysti, että kyllä niin kuin jo pelkästään yritysten keskinäisen kilpailun takia niin on tärkeää, että noudatetaan näitä ympäristölupaehtoja.

Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että kestävästi toimivat yritykset menestyvät parhaiten.

Kai Kokko: Ympäristöalalla myöskin imago on tärkeä. Tutkimukset on osottanut että kestävät yritykset, ne menestyy parhaiten. Silloin on todella tärkeää se, että noudatetaan niitä minimivaatimuksia mitä ympäristölainsäädäntö asettaa. Ja tässähän on vaan kyse siitä, että ympäristöluvalla on asetettu ne perusvaatimukset siitä, että se toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle eikä ihmisille terveyshaittaa.

Lopulta Mika Laine vastaa MOT:n kysymyksiin sähköpostilla. Jätteenkäsittely ja varastointi on yrityksen mukaan toteutettu asianmukaisesti ja ympäristön kannalta kestävästi. Envorin valvonta poikkeaa Laineen mukaan muiden toimijoiden valvonnasta.

Mika Laineen sähköposti 11.9.2018: "Pidämme Hämeen ELY-keskuksen tulkintoja ympäristönsuojelulaista ja ympäristöluvastamme virheellisinä, minkä johdosta joudumme turvautumaan laissa säädettyyn oikeuteemme hakea niihin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Envor on erittäin vastuullinen toimija ja edelläkävijä ympäristöhuollon toimialalla.

Kehittämämme tekniikat ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta ja olemmekin avanneet portteja myös Cleantech teknologian viennille ja sitä kautta ympäristön suojelun kehittämiseen globaalisti."

ELY-keskuksen mukaan Envorin valvonta ei ole ollut ylimitoitettua.

Sinikka Koikkalainen: Tämmöinen näkemys meillä on, että emme ole olleet liian tiukkoja. Meidän tehtävä on tosiaan valvoa sen ympäristöluvan noudattamista ja jos havaitsemme, että sitä ei noudateta, niin meidän on ryhdyttävä niihin ympäristönsuojelulain toimenpiteisiin, mitä siellä laissa, laissa on.

Hannele Pokka: Tietenkään ei ole kiva mainita yksittäistä yritystä, mutta mut sillä tavalla, että on hyvä pitää mielessä myöskin, että kaikki mikä liittyy biotalouteen, ei ole ympäristön kannalta ongelmatonta. Sen vuoksi ympäristölupaviranomaiset, niin luvittajat kuin valvojat, joutuu olemaan aika tarkkana, että mitäs yrittää niin mitä tästä aiheutuu luonnolle mahdollisesti.

Ympäristöviranomaisten kanssa käydyn hallinnollisen käräjöinnin lisäksi Envor on joutunut tekemisiin myös poliisin kanssa. Se on saanut jätevesiinsä liittyen syytteen ympäristön turmelemisesta. Jutun pääkäsittely alkaa viikon kuluttua - Envor kiistää syytteet. Hämeen poliisista kerrotaan, että myös tutkinta jätteen käsittelyn ja varastoinnin ongelmiin liittyen on loppusuoralla.

Haastateltavat:
Hannele Pokka, kansliapäällikkö, Ympäristöministeriö
Jouni Palén, eräopas
Sinikka Koikkalainen, valvontapäällikkö, Hämeen ELY-keskus
Kai Kokko, ympäristöoikeuden professori, Helsingin yliopisto
Virpi Sahi, ympäristöpäällikkö, Ekoenergia