Hyppää pääsisältöön

Yle osallistuu Työ ei syrji -kampanjaan – ”Monimuotoisuus on työpaikan voimavara”

Kädet.
Kädet. Kuva: © Robert Kneschke Händer

Työ ei syrji -kampanjan (#eisyrji) tavoitteena on muuttaa asenteita ja vähentää syrjintää suomalaisilla työpaikoilla. Kampanjassa mukana olevat organisaatiot sitoutuvat edistämään kaikille avointa työkulttuuria, jossa yhdenvertaisuus on itsestäänselvyys.

Yle on jo pitkään tehnyt työtä syrjinnän vähentämiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi.

“Tasa-arvoa pitää nostaa esiin aktiivisesti ja sen täytyy näkyä arjen työssä. Haluamme olla hyvän työelämän edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä. Siksi kampanjaan osallistuminen on Ylelle luonteva askel”, toteaa Ylen HR-, viestintä- ja strategiajohtaja Gunilla Ohls.

Ylessä toteutetaan syksyn aikana yhdenvertaisuutta edistäviä tekoja muun muassa haastamalla yleläisiä ja muita organisaatioita mukaan kampanjaan.

Yhdenvertaisuus kuuluu Ylen eettisiin periaatteisiin

Yhdenvertaisuus on yksi Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden keskeisiä periaatteita. Eettiset ohjeet sitovat yhtiön työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita.

Ylessä kiinnitetään huomiota tasa-arvon toteutumiseen sekä sisällöissä että henkilöstössä. Vuonna 2017 vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 49 prosenttia ja naisten ja miesten osuus johtotehtävissä oli tasainen. Naisten keskipalkka oli 96,2 prosenttia miesten keskipalkasta, ohjelmia ja sisältöjä tekevien keskuudessa 99,5 prosenttia keskipalkasta.

Ylen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa vuosille 2018–2019 tärkeimpinä tavoitteina ovat tasainen sukupuolijakauma, tasavertaisuus palkoissa sekä yhtäläiset työ- ja kehittymismahdollisuudet kaikille – sukupuolesta, etnisestä taustasta ja muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.

Osana tätä työtä Yle on sitoutunut rekrytoimaan ihmisiä mahdollisimman erilaisista taustoista. Vuonna 2018 yhtiö on esimerkiksi tarjonnut uuden palkallisen harjoitteluohjelman nuorille, joilla voi olla vaikeuksia päästä työelämään.

“Jotta Yle julkisen palvelun yhtiönä voisi tarjota kattavasti sisältöä koko yleisölle, on tärkeää, että henkilöstökin edustaa kaikkia yhteiskuntaryhmiä. Moninaisuus on voimavara työpaikalla”, Gunilla Ohls toteaa.

Viime keväänä Yle osallistui Oikeusministeriön käynnistämään #Häirinnästävapaa Suomi -kampanjaan, jonka tavoitteena on nostaa esiin toimintamalleja, joilla voidaan puuttua seksuaaliseen häirintään.

Työ ei syrji -kampanja on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta toteutettu kampanja. Lisätietoa kampanjasta: https://eisyrji.fi/