Hyppää pääsisältöön

Suosittelu ohjaa kiinnostavan sisällön pariin

Algoritmer och sociala medier.
Algoritmer och sociala medier. algoritmit,sosiaalinen media

Areenassa on jo parin vuoden ajan käytetty algoritmeja apuna tarjoamaan käyttäjille paremmin osuvaa sisältöä. Käytäntö on osoittanut, että algoritmipohjainen suosittelu on toimiva tapa esitellä Areenan sisältöä käyttäjille.

Ensimmäinen kohta, jossa käyttäjä törmää suositteluun Areenassa on palvelun etusivu tai aloitusnäkymä. Käytän tässä esimerkkinä Areenan web-palvelua, jonka etusivun alussa on 11 sisältölinkkiä, joista suurin osa määräytyy suosittelun avulla. Tämä Areenan etusivun suosittelu käyttää ns. yhteistoiminnallista suodattamista (collaborative filtering).

Eli: oletetaan että katsot laitteellasi Areenasta Sorjosta, A-studion ja Doctor Whon. Algoritmi katsoo, mitä muuta sellaiset laitteet, jotka ovat toistaneet katsomaasi sisältöä ovat lisäksi toistaneet. Eli jos kaikki Sorjosta, A-studiota ja Doctor Whota toistaneet laitteet ovat toistaneet myös Avaraa luontoa, nousee Avara luonto muuta sisältöä korkeammalle sinun laitteesi suosittelulistalla.

Yle Areenan etusivu
Areenan etusivun pääsisältöalueella on toimituksen valitsemaa ja algoritmin sijoittamaa sisältöä. Yle Areenan etusivu Yle Areena,suosittelujärjestelmät

Huomaa, että edellisessä esimerkissä puhutaan “sisältöä toistaneista laitteista” ei “katsojista” tai “käyttäjistä”. Suosittelu toimii tällä hetkellä laitekohtaisesti eli mikäli katsot eri sisältöä mobiililaitteella ja tietokoneella, saat erilaisia suosituksia kullekin laitteellesi. Syynä tähän on se, että toistaiseksi suurempi osa käyttäjistä käyttää Yle Areenaa kirjautumatta, jolloin suosittelun osuvuus on toistaiseksi parempi, mikäli tarkastelujoukkona ovat laitteet kirjautuneiden käyttäjien sijaan.

Kaikki suositteluun käytettävä tieto on anonyymiä. Tällä hetkellä etusivun suosittelu perustuu Areenan asettamiin evästeisiin, jotka eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja.

Kaikki Areenan avausnäytössä näkyvä sisältö ei kuitenkaan ole algoritmin sinne sijoittamaa. 11:stä pääsisältöalueen ohjelmasta vähintään yksi on toimituksen sijoittelema. Tällaista sisältöä on tyypillisesti pääsisältöalueen ensimmäinen eli ns. ykkösnosto. Tälle paikalle toimitus poimii käsin sellaisia sisältöjä, jotka toimituksen mielestä ansaitsevat erityistä huomiota. Tämän vuoksi esimerkiksi kirjoitushetkellä kaikille Areenan tv-puolen käyttäjille suositellaan ykköspaikalla Sorjosta, vaikka näkymä muilta osin onkin kaikille laitteille erilainen.

Tarpeen niin vaatiessa useampikin kuin yksi nostoista voi olla toimituksen sinne kiinnittämä. Nostot voivat olla sekä tallenteita että suoria lähetyksiä: esimerkiksi suurten uutistapahtumien yhteydessä toimituksellisia nostoja voidaan tehdä suorista uutislähetyksistä. Mikäli laite ei ole aiemmin käyttänyt Areenaa (tai laitteen selaimen evästeet on tyhjennetty) koostuu pääsisältöalue listasta, jossa on valikoima suosituimpia sisältöjä.

Suosittelua löytyy myös muualta Areenasta. Ohjelma- tai sarjanäkymän lopussa on Katso myös -otsikolla varustettu sisältökokoelma, jossa tuodaan esiin sisältöä, jonka arvellaan kiinnostavan katsojaa. Esimerkiksi Rouva Presidentti -sarjan yhteydessä suositellaan tällä hetkellä Becky ja Steve- sekä Boy Machine -sarjoja sekä Beliérin perhe- ja Punainen nauha -elokuvia. Tätä suosittelua hoitaa algoritmi, joka vertailee Areenassa olevien sisältöjen tietoja ja pyrkii löytämään lisää samankaltaista sisältöä. Metatiedon puutteista johtuen Katso myös -suosittelu saattaa joskus tuoda näkyviin myös sisältöä, jolla ei ole helposti nähtävää yhteyttä sisältöön, jonka kyljessä suosittelu tapahtuu.

Miksi suosittelua sitten tehdään? Suosittelun ideana on tuoda käyttäjien nähtäväksi ja kuultavaksi sisältöä, johon hän ei välttämättä muuten törmäisi. Haaste on todellinen: Areenassa on kunakin ajanhetkenä yli 100 000 video- ja audiosisältöä, ja uutta sisältöä tulee jatkuvasti lisää ja vanhaa poistuu esitysoikeuksien loppuessa. Tällaisen sisältömassan tarjoiluun 2,5 miljoonalle eri selaimelle suositteluun nojaava personointi on toimiva ratkaisu.

Suosittelu myös todistetusti toimii, kun katsotaan käyttäjien toimintaa. Kun suosittelua on otettu käyttöön tai suosittelumekanismia on muutettu, on suosittelun toimintaa testattu Areenassa niin sanotun A/B-testauksen avulla, jossa uutta ominaisuutta kokeillaan jakamalla Areenan käyttäjät kahteen joukkoon, joille jaellaan keskenään hieman erilaista versiota palvelusta. Esimerkiksi aiemmin Areenan pääsisältöalue muodostui listasta, jota toimitus piti yllä käsin. Kaikki pääsisältöalueen ohjelmat valitsi siis toimitus. Kun toimituksen koostaman listan ja algoritmin kokoaman listan käyttöä verrattiin, huomattiin, että koneellisesti koottu lista tuotti kolmanneksen enemmän ohjelmien toistoja. Suoremmin sanottuna koneellinen lista pystyi siis tuottamaan paremmin käyttäjien makuun osuvaa sisältöä.

Suosittelun kehitys on yksi Areenan tärkeimmistä kehitysaiheista. Jatkossa tarkoituksena on parantaa suosittelua aiempaa täsmällisemmän metatiedon avulla ja tehdä suosittelua Yle Tunnuksen avulla henkilökohtaisesti, jolloin kirjautunut käyttäjä saa aidosti personoitua suosittelua, kun käyttö eri laitteilla voidaan yhdistää käyttäjäprofiiliin.

Suosittelussa, kuten muussakin toiminnassa noudatetaan Ylen tietosuojaperiaatteita. Mikäli suosittelun ja algoritmien käytön eettiset ulottuvuudet kiinnostavat, suosittelen lukemaan Ylen etiikkapäällikön Timo Huovisen kirjoituksen aiheesta.

Kommentit
  • Yle Areenan äly-tv-sovellukset uudistuvat

    Yle Areenan äly-tv-sovellukset uudistuvat

    Yle Areenan käyttö äly-tv-laitteilla kasvoi vuoden 2020 aikana 100%. Aiemmat eri päätelaitteille tehdyt äly-tv-sovellukset on tehty vuosien varrella eri kumppaneiden kanssa. Vuoden 2021 aikana julkaistavat sovellukset tehdään Yle Areenan omassa tiimissä. Uudistuksen myötä sovelluksen käyttökokemus paranee ja sisällöt löytyvät paremmin. Meille sovellusten jatkokehitys on helpompaa.

  • Näin käytät Yle Areenaa autossa

    Yle Areenan käyttö autoissa helpottuu.

    Yle Areenaa voi nyt käyttää entistä kätevämmin ja turvallisemmin autoissa, kun Yle Areena tuodaan autojen viihdejärjestelmiin. Kyseessä on Ylen kuunneltavat sisällöt – videosisältöä ei voi toistaiseksi käyttää näiden autoviihdejärjestelmien avulla.