Hyppää pääsisältöön

Viisi faktaa Ylestä

Fakta #1: Yle on kaikkia suomalaisia varten.

Monipuolinen Yle vastaa kansalaisten tarpeisiin.

Tämä on julkisen palvelun yleisradioyhtiön ydin ja toiminnan tarkoitus. Monipuolinen ja hyvin hoidettu julkinen palvelu tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja tukee eri väestöryhmien, alueiden, kielten ja kulttuurien elinvoimaa sekä kansalaisten osallisuutta ja tasavertaisuutta. Se
lujittaa demokratiaa ja luo tilaa erilaisille näkemyksille ja yhteisille kokemuksille.

Tavoitamme päivittäin 76 prosenttia ja viikoittain 93 prosenttia koko väestöstä (2017). Yle on kansakunnan muisti. Ainutlaatuisen merkittävät arkistomme tarjoavat arvokasta sisältöä myös tuleville sukupolville.

Yle on suomalaisten mielestä tärkeä yhteiskunnalle, ja sen katsotaan myös onnistuneen tehtävässään.

Median käyttö monipuolistuu. Media kulkee yhä useammin ihmisten mukana taskussa, autossa, töissä tai mökillä. Tarjoamme sisältöjä eri alustoille, jotta julkinen palvelu olisi eri käyttötilanteissa helposti kaikkien saatavilla.

Mitä kaikkea Yle tekee? -graafi
Mitä kaikkea Yle tekee? -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Mitä kaikkea Yle tekee? -graafi
Mitä kaikkea Yle tekee? -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Fakta #2: Yle takaa vapaan pääsyn luotettavan tiedon äärelle.

Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua digitaalisen ajan viestintään huolehtimalla palveluidemme tasapuolisesta saatavuudesta.

Julkisen palvelun medialla on velvollisuus palvella myös erityisryhmiä, kuten lapsia ja kielivähemmistöjä sekä yleisöjä ympäri maan.

Yle on poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton.

Ylen journalismi on luotettavaa, riippumatonta, monipuolista ja korkeatasoista. Epävakauden, vaihtoehtoisten totuuksien ja disinformaation levitessä vastuullisen median tehtävä on jakaa luotettavaa tietoa. Luotettavan journalismin merkitys korostuu lisääntyvän tietotulvan ja informaatiovaikuttamisen aikana.

Välitämme viranomaistiedotuksia ja varaudumme televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

EU:n kansalaisista 83 prosenttia pitää valeuutisia uhkana demokratialle. Luottamus mediaan on Suomessa Euroopan kärkitasoa. (Lähde: Euroopan komissio, 2018)

Suomalaiset luottavan Ylen uutisiin -graafi
Suomalaiset luottavan Ylen uutisiin -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Yle turvaa tiedonvälityksen vuoden jokaisena päivänä -graafi
Yle turvaa tiedonvälityksen vuoden jokaisena päivänä -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Fakta #3: Yle on Suomen merkittävin kulttuurimedia ja luovan alan työllistäjä.

Yle tekee, tuottaa, hankkii, esittää ja tallentaa kulttuurijournalismia, musiikkia, draamaa ja elokuvia, taideohjelmia sekä lasten ja vähemmistöjen kulttuuria.

Toiminnallamme on suoria ja välillisiä taloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia luovalle alalle.

Tuemme kotimaista elokuva-alaa merkittävästi rahoittamalla ja näyttämällä kotimaisia elokuvia, dokumentteja ja lyhytelokuvia molemmilla kotimaisilla kielillä.
Hankintamme riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä ovat kasvaneet kolmanneksen viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi edistämme draamasarjojen, elokuvien ja dokumenttien kansainvälistä myyntiä.

Yleä tarvitaan myös varmistamaan musiikkitarjonnan monipuolisuus. Yle on musiikin muisti ja rikastuttaa musiikkikenttää tuotannoillaan.

Yle on kotimaisen luovan alan merkittävä työllistäjä.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja ostot sisällöntuotannon kumppaneilta tarjoavat vuosittain työtilaisuuksia tuhansille: ohjelmantekijöille, muusikoille, säveltäjille, käsikirjoittajille, näyttelijöille ja tuotantotekniikan ammattilaisille. Autamme kotimaisen draaman kansainvälistymistä.

Kulttuurin osuus sisällöistä -graafi
Kulttuurin osuus sisällöistä -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Yle ja kulttuurisisällöt -graafi
Yle ja kulttuurisisällöt -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Fakta #4: Suomalaiset kokevat saavansa hyvin vastinetta Yle-verolle.

Käytämme resursseja vastuullisesti. Ylen kustannuksista suurin osa, noin 80 %, käytetään suoraan tai välillisesti sisältöihin ja palveluihin.

Talous on pidetty tasapainossa ja toimintaa tehostettu jatkuvasti. Samalla Yle on pystynyt uudistumaan.

Yle toimii tehokkaasti.

Taloustutkimuksen tuoreimman Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen vastaajista 72 prosenttia on tyytyväisiä Yle-veroon. Heistä 76 prosenttia kokee saavansa melko tai erittäin hyvin vastinetta verorahoilleen. (Lähde: Ylen arvo suomalaisille -tutkimus 2017)

Ylen tehtävän, tarjonnan ja toiminnan vaikutukset heijastuvat hyötyinä laajalle yhteiskuntaan. Merkittävä osa Ylen varoista siirtyy takaisin yhteiskunnalle tekijänoikeuksien, palkkioiden ja muiden maksujen kautta.

Suomalaiset kokevat saavansa vastinetta Yle-verolle -graafi
Suomalaiset kokevat saavansa vastinetta Yle-verolle -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Median rahoitus Suomessa -graafi
Median rahoitus Suomessa -graafi Yle,viisi faktaa ylestä

Fakta #5: Yle on aktiivinen kumppani.

Meillä on laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto kotimaisen median kanssa sekä yhteiskunnan muilla osa-alueilla esimerkiksi kulttuuri-, sivistys-, teknologia- ja tekijänoikeusasioissa.

Yhteistyöllä Yle on mukana edistämässä suomalaisen median monimuotoisuutta. Kotimaisen median elinvoima on kaikkien etu.

Tuotamme yhteiskunnalle arvoa myös edistämällä digitaalisuuden mahdollisuuksia.

Haluamme olla aktiivisesti mukana kumppaneiden kanssa vauhdittamassa yhteiskunnan digitaalista kehitystä.
Meillä on myös tärkeä rooli yhteiskunnallisena kumppanina erilaisissa vaikuttavuudeltaan merkittävissä sisältöhankkeissa.

Esimerkkejä Ylen yhteistyöstä

  • Linkitykset Ylen verkkosivuilta saman aihealueen sisältöihin muissa medioissa
  • Urheilun esitysoikeuksien jakaminen
  • Asiakkuussopimus STT:n kanssa
  • Kunnallisvaalien vaalikone yhdessä kaupallisten mediatoimijoiden kanssa sekä yhteisiä vaalikeskusteluja ja tulosiltoja eri paikkakunnilla
  • Voitto-robotin avaaminen avoimena lähdekoodina
  • Radiot.fi-verkkopalvelun kehittäminen audion aseman vahvistamiseksi kotimaassa
  • Yle Tunnus, jolla voi rekisteröityä Yleisradion verkkopalveluiden käyttäjäksi ja jonka Yle tarjoaa myös muiden suomalaisten toimijoiden käyttöön
  • Yle Uutisluokka tukee kouluja mediakasvatuksessa
Ylen kumppanuuskartta
Ylen kumppanuuskartta Kuva: Yle Yle,kumppanuus,kumppanuuskartta