Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Äkkilähtöjä menneisyyteen pääkuva

"Mielenwikainen katosi kahwea juotuaan" – Kahvin juomisen pelättiin sata vuotta sitten aiheuttavan mielisairautta

Mielenwikainen katosi kahwea juotuaan
Oulun Ilmoituslehti, 1895 Mielenwikainen katosi kahwea juotuaan mielenterveys,historia

Kun nykyään kahvista löydetään entistä enemmän terveysvaikutuksia, 1800-luvun lopulla sen liikakäytön uskottiin aiheuttavan jopa mielisairautta.

Kofeiinia pidettiin yhtenä voimakkaimmista aivoihin vaikuttavista myrkyistä. Terveys-lehti käsitteli aihetta laajassa artikkelissaan, Kahwimyrkytyksen vaikutukset hermostoon ja mieleen, vuonna 1914.

Näin kahvin vaarallisuutta kuvasi berliiniläinen professori König:

"Melkein kaikki mielisairaudet riippuwat siitä, että ne aiwon hermosolut, jotka palwelewat ajatustoimintaa, owat joutuneet erilaisten myrkkyjen waikutuksen alaisiksi. Kofeini luetaan woimakkaimpiin myrkkyihin. Se waikuttaa kowin kiihoittawasti hermoihin ja tuhoaa ne lopulta kokonaan. Pankaa merkille, että aiwojen ja muiden hermo-osien rakenne on tutkittu niin perinpohjin, että woi sanoa sen alan jo täysin selwitetyksi. Kahwea kiiruhdetaan nyky päiwänä jo heti suuruksella. Onko siis ihme ollenkaan, että kahwen aiheuttama mielenwika on käynyt yhä tawallisemmaksi."

Monen asian, pelästymisestä onnettomaan rakkauteen, arveltiin aiheuttavan hermostollisia oireita. Professori Mendel kuvasi 1900-luvun alussa oireita, jotka johtuivat kahvista.

Hermojen tuhoutumisen merkkejä:

 • lihasten wapiseminen
 • harhahawainnot
 • alakuloinen mieliala
 • tuskan tila
 • jokapäiwäinen työ tuntuu wastenmieliseltä

Mennään vielä takaisin Terveys-lehden artikkeliin. Kirjoittaja veti jutun lopuksi yhteen asiantuntijoiden huomiot:

"Lukuisain tieteellisten tutkimustapain tuottamien koetulosten nojalla woimme warmasti wäittää, että kofeinin, alkkohoolin ja cocainin lisäksi mielenwikaa aiheuttawia aiwomyrkkyjä syntyy haitallisten bakterioiden muodostumisesta ruumiin kudoksissa. Mielenwika woi syntyä aiwan yksinkertaisesti huonojen hygienisten olojen, epäedullisen rawinnon, wilun taikka muun seurauksena. Tällöin erinäisten rauhasten taikka kudosten toiminta tyrehtyy."

Eikä tämä tähän jää. Keräsimme yhteen sadan vuoden takaa kattavan valikoiman kahvin ei niin suotuisista vaikutuksista. Olkaa hyvä!

Wältä näitä käytäntöjä! Järkewäkin ihminen woi tulla hourupäiseksi seuraawista syistä

 • kahwen liika käytännöstä
 • ruokalewon wäliinjättämisestä
 • pakinoimisesta ja seuraelämästä
 • huolellisesta ja tarkasta laskemisesta
 • karusellissa pyörimisestä
 • uskonnollisesta kiihkoilusta
 • tupakoitsemisesta
 • madoista
 • tarttuvien tautien bakterioista
 • sosialistisesta kiihottamisesta
 • lakoista (jo mietiskelemisestä niitten johdosta)
 • hypnotiikan wäärinkäyttämisestä
 • liika rasituksesta
 • rakkauden waiwoista
 • pelästymisestä suurlakon aikana
 • tawaratalojen häikäisewistä kiusauksista
 • itsesaastutuksesta
 • syfiliksen saamisesta juontuvasta surusta
 • omantunnon waiwasta
 • pitkällisestä hammassärystä
 • Wiaporin kapinasta
Keskustele