Hyppää pääsisältöön

Timo Huovinen: Ylen ohje verkkosisältöjen poistamisesta tarkentui

Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan.
Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan. Timo Huovinen

Ylen vastaavat toimittajat päättivät lokakuun kokouksessaan tarkentaa ohjetta Ylen nettisisältöjen poistamisesta. Ohjeeseen lisättiin yksi uusi alakohta ja sitä tarkennettiin kahdelta osin.

Yle saa säännöllisesti ulkopuolelta yhteydenottoja, joissa vaaditaan sisältöjen poistamista verkosta. Vaatimuksia lisäsi keväällä voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus. Asetuksessa on toimitustyötä koskevat poikkeuksensa, eikä se muuttanut Ylen suhtautumista sisältöjen poistamiseen.

Sisältöjen poistoja on Yleltä pyydetty myös EU-tuomioistuimen vuonna 2014 tekemän ratkaisun pohjalta. Tuokaan päätös ei kosketa mediaa. Mikäli henkilö haluaa käyttää tätä ns. Google-tuomion mukaista oikeutta tulla unohdetuksi, poistovaatimus tulee osoittaa hakukoneyhtiölle, ei esimerkiksi Ylelle.

Lähtökohta on se, että Yle ei poista tai muuta sisältöjään ulkopuolisten vaatimusten perusteella.

Joissakin tapauksessa poistoon tai sisällön muutokseen kuitenkin suostutaan. Päätösvalta tästä on aina vastaavalla toimittajalla. Yhtiön sisäiset päätökset sisältöjen muuttamisesta tai poistamisesta kuuluvat taas normaaliin journalistiseen harkintaan.

Avoimuuden vuoksi Yle on listannut ohjeeseensa asioita, milloin poisto tai muutos saattaa tulla kyseeseen. Ohje kertoo siis ulkopuoliselle poistoa pyytävälle poiston tai muutoksen mahdollisuuksista. Ohje on ollut myös hyvä työkalu yhtiön sisällä asioita pohdittaessa.

Kohta “Juridinen riski” oli aiemmin ohjeessa näin: “Mikäli Ylen virheellisestä menettelystä seuraa oikeudenkäynnin ja vahingonkorvausvaatimuksen riski, sisältö voidaan poistaa oikeusprosessin välttämiseksi”.

Nyt siihen lisättiin virke “lisäedellytyksenä on se, että tämä oikeudenkäynnin tai vahingonkorvausvaatimuksen uhka on todellinen ja objektiivisesti perusteltu, eikä vaatimuksia ole tehty kiusaamistarkoituksessa”.

Lisäyksellä halutaan alleviivata sitä, että juridisen riskin on oltava todellinen. Päätöksen riskin todellisuudesta tekee aina vastaava toimittaja.

Poiston tai muutoksen pyytäjä on saattanut saada kieltävän vastauksen ohjeen muulla perusteella. Kieltäytymisen myötä hän väittääkin että kyseessä on juridinen riski eli hän hakee poistolleen uutta perustetta. Poistoa on sitten vaadittu uudestaan tältä pohjalta. Lisäyksellä on haluttu selventää sitä, että tilanteen on oltava yleisesti perusteltu.

“Poikkeukselliset inhmilliset syyt” -kohtaan lisättiin alakohta, jonka mukaan poistamista koskevaan vaatimukseen voidaan myöntyä, mikäli “jutun tai jutun tiedon säilyttäminen Ylen palveluissa voi vaarantaa objektiivisesti arvioiden henkilön turvallisuuden”.

Vastaavat toimittajat ovat poistaneet tai muuttaneet sisältöjä jo ennen tarkennusta myös turvasyistä, mutta lisäyksellä tämä peruste haluttiin tuoda yleisölle näkyvämmäksi. Turvasyyn on oltava yleisesti ottaen perusteltu, ei siis vain poistamista tai muutosta pyytävän henkilön omaa tulkintaa tilanteesta.

Kohdan alkuun lisättiin sana “kuten”, kuvaamaan kohdan luettelonomaisuutta. Myös joku muu kuin luettelossa mainittu inhimillinen seikka voi olla joskus poiston perusteena.

Tarkennuksilla halutaan tuoda esille se, että journalismilla on inhimillinen puolensa, vaikka siltä sen kohteista ei aina ehkä tunnukaan.

Alunperin Ylen ohje on laadittu vuonna 2016. Keväällä 2018 Julkisen sanan neuvosto antoi oman lausumansa verkkosisältöjen poistamisen periaatteista.

Timo Huovinen
Journalististen standardien ja etiikan päällikkö

Ylen ohjeen löydät suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua