Hyppää pääsisältöön

Nenäpäivä Etiopiassa – Inka Kovanen, Plan Suomi

Inka Kovanen Plan Suomesta Etiopialaisen koulun pihalla
Inka Kovanen etiopialaisen koulun pihalla Inka Kovanen Plan Suomesta Etiopialaisen koulun pihalla Kuva: © Juha Blomberg Nenäpäivä,Plan,Etiopia

Inka Kovanen on Plan International Suomen tiedottaja, jonka vastuulla on erityisesti kansainväliseen ohjelmatyöhön ja humanitaarisen työhön liittyvä viestintä sekä vaikuttamisviestintä.

Etiopiassa Planin työ kohdentuu tällä hetkellä tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysasioihin sekä -oikeuksiin. Etiopiassa tytöt altistuvat monille haitallisille perinteille, kuten lapsiavioliitoille ja sukuelinten silpomiselle. Noin 63 prosentilla tytöistä ja naisista sukuelimet on silvottu ja arviolta 40 prosenttia tytöistä päätyy naimisiin ennen täysi-ikäisyyttä.

Etiopian kartta
Etiopian kartta maailmankartta,Afrikka,Etiopia,Afrikan sarvi,Awasa

Inka Kovanen oli mukana Nenäpäivän juttumatkalla Etiopiassa syyskuussa, yhdessä Arja Korisevan ja muun tiimin kanssa. Radio Suomen toimittaja Juha Blomberg oli matkalla myös ja Inka kertoi Planin työstä Juhalle:

"Työssäni parasta on, että saan läheltä seurata, millainen vaikutus tyttöjen aseman parantamisella voi olla kokonaisiin yhteisöihin ja millaisella tarmolla tytöt itse haluavat toimia ja muuttaa asioita - eivät vain omaa asemaansa vaan maailmaa ympärillään.

Haitallisten normien ja asenteiden muuttamiseksi työskentelemme yhteisöissä kokonaisvaltaisesti, ruohonjuuritasolta uskonnollisiin ja yhteisöjohtajiin. Koulutamme tytöistä ja pojista roolimalleja, jotka kouluttavat muita nuoria ja myös aikuisia yhteisöissään. Pysyvien muutosten aikaansaamiseksi teemme yhteistyötä myös maan hallituksen kanssa.

Lisäksi ulkoministeriön tuella parannamme kuivuuksista kärsineiden alueiden ruokaturvaa ja vähennämme lasten ja imettävien äitien aliravitsemusta. Nuorten mahdollisuuksia työllistyä edistämme Smartup Factory -innovaatiokeskuksissa, joissa nuoret voivat kehittää ratkaisuja oman yhteisönsä haasteisiin. "

Koulutamme tytöistä ja pojista roolimalleja!

Etiopiassa yksi keskeinen tyttöjen koulunkäyntiä vaikeuttava tekijä ovat kuukautiset. Noin puolet tytöistä on yhdestä neljään päivää poissa koulusta kuukautisten aikana. Poissaolot johtuvat kuukautisiin liitetystä häpeästä ja siitä, ettei tytöillä ole varaa ostaa kuukautissuojia. Planin aloittamaan hankkeeseen osallistuneet tytöt ja pojat murtavat kuukautisiin liittyviä tabuja ja kertovat esim. kestositeistä, joita nuorten säästöryhmät valmistavat. Neljä sidettä maksaa runsaan euron, niihin tytöillä ja heidän perheillään on varaa.

Kestokuukautissuojia valmistuu työpajassa Etiopiassa
Kestokuukautissuojia Kestokuukautissuojia valmistuu työpajassa Etiopiassa Kuva: © Juha Blomberg Etiopia,Nenäpäivä,Terveysside

Etiopia on väkiluvultaan yksi Afrikan suurimpia maita ja väestö lisääntyy tällä hetkellä manteereen nopeinta vauhtia. Väestökehityksen taustalla on useita tekijöitä, mm. tyttöjen alhainen avioitumisikä. Naimisiin meno tarkoittaa samalla lasten hankkimista, se on naisen tehtävä. Maaseudulla suuri lapsimäärä on usein ollut myös välttämättömyys, koska lapsia tarvitaan auttamaan viljelyssä ja kotitöissä eli kyseessä on eräänlainen turva perheelle.

Osaksi taustalla on myös tietämättömyys ehkäisystä ja perhesuunnittelusta, erityisesti maaseudulla. Ehkäisy on ollut tabu, josta ei puhuta. Jos ehkäisyä onkin saatavilla, sitä ei välttämättä kehdata hakea. Myös naisten alhainen koulutustaso korreloi suuren lapsiluvun kanssa. Suuri lapsimäärä liittyy myös tyttöjen asemaan ja tyttöjen kontrollointiin. Tytöt eivät saa patriarkaalisissa yhteisöissä useinkaan päättää kehostaan, ehkäisystä, seksiin suostumisesta ja lapsiluvusta.

Koko maailmassa elää tänä päivänä enemmän nuoria kuin koskaan aiemmin. YK:n mukaan puolet maailman väestöstä on alle 30-vuotiaita, ja suurin osa heistä elää kehittyvissä maissa. Kun nuorten määrä kasvaa nopeasti, koulutusmahdollisuudet vähenevät, mikä taas voi vaikeuttaa töiden saantia. Ns. nuorisopullistumat on tutkimuksissa yhdistetty myös yhteiskunnalliseen epävakauteen.

Maailma nuorten ympärillä muuttuu nopeasti

Samaan aikaan maailma nuorten ympärillä muuttuu nopeasti. Aiemmat työmahdollisuudet ja ammatit eivät välttämättä enää ole mahdollisia. Nuoria tukeakseaan Plan on perustanut Etiopiassa ja Ugandassa Smart up Factory -keskuksia, joissa nuoret saavat tukea voivat kehittää omia ideoita ja innovaatioita ratkaisuiksi oman yhteisön haasteisiin. Keskuksissa nuoret saavat monenlaista tukea ja koulutusta sekä tietokoneen käyttöönsä. Moni on työllistänyt itsensä osallistuttuaan hankkeeseen. Keskuksiin mahtuu kuitenkin vain hyvin rajallinen määrä nuoria ja myös nuoret itse ovat toivoneet lisää resursseja ja lisää keskuksia, jotta useampi hyötyisi toiminnasta.

Planin tiedottaja Inka Kovanen kuvaa
Planin tiedottaja Inka Kovanen kuvaa Planin tiedottaja Inka Kovanen kuvaa Kuva: Juha Blomberg Nenäpäivä

Kysymykseen mitkä ovat Planin suurimmat haasteet toimittaessa Etiopian kaltaisessa kehitysmaassa Inka Kovanen Planistä vastaa näin:

Eri puolilla maailmaa kansalaisyhteiskunnan tila on viime vuosina kaventunut ja kaventuu edelleen. Se luo haasteita työllemme, mutta erityisesti paikallisille nuorille ja lapsille. Lasten ja nuorten osallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaikka olisi erityisen tärkeää saada juuri heidän äänensä kuuluviin. Tytöt eivät useinkaan pääse osallistumaan päätöksiin, jotka vaikuttavat heihin heidän loppuelämänsä ajan, kuten siihen, milloin he menevät naimisiin ja milloin he saavat lapsia. Myös lasten tai lasten oikeuksien kanssa työskentelevien paikallisten järjestöjen voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin tai resursseja työhönsä.

Etiopiassa suuria haasteita aiheuttaa esimerkiksi se, että maa on altis sekä luonnonmullistuksille että ilmastonmuutokselle. Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet ovat jo muuttuneet epäsäännöllisemmiksi, mikä vaikeuttaa maanviljelystä. Noin 80 prosenttia Etiopian väestöstä asuu maaseudulla. Ruokapulasta ja kuivuuksista selviäminen vaatii suuria ponnistuksia miltä tahansa maalta, erityisesti kehitysmailta. Ilmastonmuutos todennäköisesti lisää erilaisten katastrofien määrää tulevaisuudessa sekä syventää jo olemassa olevia juopia eri alueiden kesken.

Maailman kaikilla lapsilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään
Nenäpäivätiimi suunnittelee päivän kuvauksia
Nenäpäivätiimi suunnittelee päivän kuvauksia Nenäpäivätiimi suunnittelee päivän kuvauksia Kuva: © Juha Blomberg Nenäpäivä

Maailman kaikilla lapsilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Tytöillä on kuitenkin sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöt kärsivät poikia useammin aliravitsemuksesta, huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja esimerkiksi hivistä/aidsista. Kehitysmaiden tytöt kokevat kolminkertaista syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. Nuorina naisina he eivät voi useinkaan päättää elämästään, kuten liikkumisestaan, toimeentulostaan ja lapsiensa määrästä. Myös kansainvälisessä oikeudessa ja politiikassa tytöt ovat usein väliinputoajia. Asiakirjoissa puhutaan yleisesti lapsista, teineistä, nuorista tai naisista, mutta tytöt omana ryhmänään jäävät usein pimentoon, vaikka heillä on omia erityisiä tarpeitaan. Tämän me haluamme muuttaa.

Sukupuoleen perustuva syrjintä aiheuttaa köyhyyttä, jota ei voida vähentää ilman, että puututaan syrjintään. Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. On arvioitu, että jokainen lisävuosi koulussa kasvattaa tytön elinaikaisia tuloja 10–20 prosenttia. Naiset myös sijoittavat saamistaan tuloista miehiä suuremman osan omaan perheeseen. Tytöt ovat avainasemassa, kun sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys halutaan katkaista.

Vanha ja syvään juurtunut kulttuurinen perinne

Tyttöjen sukuelinten silpominen on vanha ja syvään juurtunut kulttuurinen perinne. Muutoksen pitää lähteä yhteisöstä ja siellä asuvista ihmisistä, vain siten voidaan muuttaa silpomisen taustalla olevia sosiaalisia normeja. Mukaan on saatava koko yhteisö eli niin tytöt kuin pojat, perheet kuin esimerkiksi yhteisö- ja uskonnolliset johtajat. On myös ymmärrettävä syyt, jotka silpomisen taustalla ovat, jotta voidaan toimia oikein ja vaikuttaa oikeisiin asioihin. Etiopiassa silpominen on kielletty, mutta lain toteutus erityisesti syrjäseuduilla ontuu. Tietoisuuden lisääminen laista on tärkeää, mutta myös silpomisen haitoista kertominen, erityisesti terveydellisistä haitoista, jotka vaikuttavat tyttöihin koko loppuelämän on käikista tärkeintä. Silpomattomat tytöt ovat terveempiä, heidän synnytyksensä ovat turvallisempia ja usein silpomattomat tytöt myös käyvät koulua pitempään, mikä puolestaan parantaa tyttöjen mahdollisuutta kouluttautua ja mennä myöhemmällä iällä naimisiin.

Tietoisuuden lisäämisen myötä tuloksia on myös syntynyt. Etiopiassa, niillä alueilla jossa Plan toimii aktiivisesti, on tyttöjen silpominen vähentynyt merkittävästi ja yhteisöt ovat ilmoittaneet lopettaneensa silpomisen ymmärrettyään toimenpiteen vaarallisuuden. Perinteiset ympärileikkaajat ovat ilmoittaneet lopettaneensa silpomisen ja he myös toimivat aktiivisesti mm. lisäämällä tietoisuutta silpomisen vaaroista.

Etiopialaisia lapsia maaseudulla
Maaseudulla eteläissä Etiopiassa on vihreää Etiopialaisia lapsia maaseudulla Kuva: © Juha Blomberg Nenäpäivä,Etiopia

Planin tiedottaja Inka Kovanen uskoo, että silpominen edelleen vähenee, kunhan työtä ei jätetä kesken. On varmistettava, että asenteet ja toimintatavat muuttuvat pysyvästi ja että yhteisöt kokevat työn omakseen ja haluavat jatkaa sitä myös sitten, kun Plan on vetäytynyt sieltä. Siksi on myös tärkeää lisätä tietoisuutta ei vain silpomisesta, vaan laajemmin sukupuolten tasa-arvosta ja naisten oikeuksista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

Plan International Suomen työ pohjautuu aina kulloisenkin maan eli tässä tapauksessa Plan International Etiopian omaan strategiaan ja suunnitelmiin. Tavoitteena on, että paikalliset toimijat, kuten hallinto, yhteisöt ja paikalliset järjestöt ottavat työn hoitaakseen Planin vetäydyttyä. Plan International Suomi avustaa parhaillaan mm. Etiopiassa. Ajan kuluessa avustuskohteet muuttuvat ja toiminta siirtyy muille alueille ja toisiin projekteihin. Kun uusi projekti alkaa, Plan alkaa jo valmistella aikaa projektin jälkeen. Tavoitteena on, että alusta asti hankkeessa on mukana kaikki ne tahot, joita tarvitaan sen pyörittämiseen ilman Planin tukea. Omistajuus täytyy olla yhteisöllä, muuten muutos ei ole kestävää. Yhteisöt oppivat ja sitoutuvat itse jatkamaan kehitystä edistäviä toimintatapoja, kuten varhaiskasvatusta, nuortenkerhoja ja säästö- ja lainaryhmiä. Hankkeiden rahoitus ja jatko ulkopuolisen rahoituksen päätyttyä on oltava kunnossa sekä selkeä vetäytymissuunnitelma on oltava olemassa. Näin kaikki osapuolet osaavat alusta asti varautua siihen, että hanke myös aikanaan loppuu.

Jos tyttöjen ja naisten potentiaali jätetään huomiotta, hukataan puolet maailman voimavaroista.

Juhan kysymykseen "mitä tekisit jos saisit itsevaltaisesti päättää asioista?" Inka Kovanen miettii hetken ja vastaa:

Noo, periaatteessa olen kyllä sitä mieltä, että demokratia ja yhteinen sitoutuminen edistävät pysyvää muutosta paremmin kuin yksinvaltaiset päätökset. Mutta jos se olisi tästä kiinni, päättäisin, että tytöt ja naiset saavat itse päättää kehostaan ja tulevaisuudestaan riippumatta siitä, missä he ovat syntyneet. Suomessakaan maailma ei ole vielä valmis. Lisäksi varmistaisin, että tyttöjen ja naisten vahvuus ja potentiaali ymmärrettäisiin. Jos tyttöjen ja naisten potentiaali jätetään huomiotta, hukataan puolet maailman voimavaroista.

Lahjoita Nenäpäivään
Lahjoita Nenäpäivään Nenäpäivä

Uusimmat sisällöt - Yle Radio Suomi