Hyppää pääsisältöön

Pyhiä juutalaisia kirjoituksia -radiosarjan sanastoa

Kuvassa avoinna olevia pyhiä juutalaisia kirjoja
Kuvassa avoinna olevia pyhiä juutalaisia kirjoja Kuva: Johanna Kannasmaa radio-ohjelmat,juutalaisuus

Pyhiä juutalaisia kirjoituksia on 62-osainen luenta- ja keskustelusarja, jota lähetetään Yle Radio 1:ssä sunnuntaisin klo 16.30 - 17.00. Sarja alkoi 21.10.2018. Jaksot julkaistaan Areenaan temaattinen kokonaisuus kerrallaan.

Asiantuntijoina ja keskustelemassa ovat Helsingin juutalaisen seurakunnan ylirabbiini Simon Livson, Helsingin yliopiston seemiläisten kielten professori emeritus ja seemiläisten kielten ja kulttuurien dosentti Tapani Harviainen sekä Lähi-idän tutkimuksen yliopistonlehtori, FT Riikka Tuori Helsingin yliopistosta. Lukijana on Pekka Savolainen. Tuottaja ja toimittaja on Juha-Pekka Hotinen.

Sarjaan liittyvää sanastoa

Avot
kirj. ’isät’; Mišnan mietelauselmia sisältävä traktaatti ”Isien lukukappaleita”

epikurolainen
uskosta luopunut; usein filosofisesti suuntautuneita skeptikkoja, jotka kielsivät rabbiinisen juutalaisuuden keskeiset opit kuten kuolleiden ylösnousemuksen

farisealaiset
juutalaisuuden ryhmäkunta, joka toisen temppelin hävityksen jälkeen nousi johtoon juutalaisen uskonnon ja rabbiinisen juutalaisuuden uudelleen muotoilijoina; korostivat pyhyyden laajentamista koko juutalaista kansaa koskevaksi

gehenna
rabbiininen vastine helvetille (alun perin Hinnomin laakso Jerusalemissa)

gemara
Mišnaa selittävä usein arameankielinen Talmudin tulkinta (’täydennys’, ’oppi’); Talmud koostuu Mišnasta lisättynä gemaralla

halakha
rabbiininen laki, oikea menettelytapa, ’vaellus’ (vrt. aggada)

hallel
ylistysrukous

ješiva
rabbiininen koulu

kašer
(myös: košer) syötäväksi kelvollinen, kirj. ’sopiva’

kašrut
kašer-ruokavalio ja sen säännökset

ketubba
kirjallinen avioliittosopimus

kidduš
pyhityssiunaus, joka lausutaan viinin äärellä sapattina ja juhlapäivinä

megilla
pyhiä tekstejä sisältävä kirjakäärö, erityisesti Esterin kirja käärön muodossa

mezuza
portteihin ja kotien ovenpieleen kiinnitettävä kotelo, joka sisältää raamatunjakeita (ks. 5. Moos. 6:6–9)

midraš
eräs rabbiininen menetelmä kommentoida Raamattua; tulkitsee laajentavasti Raamattun tekstejä

Mišna
200-luvulla jaa. koottu rabbien hepreankielinen lakikokoelma (kirj. ’toisto’), jota Talmud tulkitsee ja täydentää

mitsva, mitsvot (mon.)
uskonnollinen velvollisuus; käskyt ja kiellot, joita viidessä Mooseksen kirjassa (Toorassa) katsotaan olevan yhteensä 613

rabbi
oppinut, opettaja, kirj. 'suuri'; Talmudissa erityisesti palestiinalaisen oppineen nimen edessä esiintyvä titteli

rav
oppinut, opettaja, kirj. 'suuri'; Talmudissa erityisesti babylonialaisen oppineen nimen edessä esiintyvä titteli

saddukealainen
toisen temppelin aikaan yksi juutalaisista suuntauksista, joka korosti pappisvaltaa; katosi temppelin hävityksen myötä

Sanhedrin
juutalaisuuden suuri neuvosto

seder
1. Mišna sisältää kuusi pääjaksoa, joista kutakin kutsutaan nimellä seder;
2. juutalaisen pääsiäisen vieton keskeinen ateria (kirj. ’järjestys’)

selootit
juutalaiset ’kiivailijat’, jotka ennen toisen temppelin tuhoa kapinoivat roomalaisia vastaan

Šema
Kuule Israel -rukous; yksi juutalaisen liturgian keskeisimmistä rukouksista

šofar
oinaansarvi, jolla puhalletaan merkkisoittoja erityisesti uudenvuoden ja suuren sovituspäivän aikaan

taivaallinen
ääni, joka tulee taivaasta; pienimuotoinen profetia (hepr. bat kol, kirj. ’äänen tytär’)

Talmud
400–600-luvuilla rabbien kokoama Mišnan tulkinta (kirj. ’oppi’), josta laadittiin omaa versiota sekä Palestiinassa (Jerušalmi) että Babyloniassa (Bavli)

tanna
’toistaja’;
1. joku Mišnassa esiintyvistä ja opettavista tannaiittirabbeista (Palestiina, 70–200-l.)
2. henkilö, joka amoraiittien aikaan osasi ulkoa valtavan määrän suullista Tooraa, muttei itse välttämättä tulkinnut lakia

tefillin
päälaelle ja käsivarteen kiinnitettävät nahkaiset rukouskotelot, jotka sisältävät pergamentille kirjoitettuja raamatunjakeita (ks. 5. Moos. 6:6–9); miehen velvollisuutena on pukea ne ylleen aamurukouksen ajaksi

Toora
’opetus’, 'laki'; kirjallinen Toora sisältää viisi Mooseksen kirjaa ja käytännössä koko heprealaisen Raamatun, suullinen Toora rabbien opetukset ja erityisesti Mišnan ja Talmudin

traktaatti
kirja; Mišnan ja Talmudin osa, joita on yhteensä 63 kappaletta

tsitsit
rukousliinan tupsut, jotka muistuttavat juutalaista käskyjen noudattamisesta (ks. 4. Moos. 15:38)

tuleva maailma
rabbiininen termi kuolemanjälkeiselle elämälle (hepr. olam ha-ba)

Modernin juutalaisuuden keskeiset suuntaukset

- moderni ortodoksijuutalaisuus
- vanha- eli ultraortodoksijuutalaisuus
- reformijuutalaisuus
- konservatiivijuutalaisuus

Juhlapyhät

pesah
pääsiäinen, jota juhlitaan nisan-kuussa keväisin; Egyptin orjuudesta vapautumisen muistojuhla

šavuot
touko-kesäkuussa juhlittava viikkojuhla, jota juhlitaan seitsemän viikkoa pääsiäisen jälkeen; Raamatussa mainittu vehnänkorjuujuhla (2. Moos. 34:22) sekä Tooran antamisen muistojuhla

roš ha-šana
uudenvuodenjuhla syys-lokakuussa

jom kippur
suuri sovituspäivä syys-lokakuussa

sukkot
syys-lokakuussa juhlittava lehtimajanjuhla, jolloin juutalaisten on asuttava seitsemän päivää lehtimajoissa Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi (2. Moos. 34:22, 3. Moos. 23:42–43)

hanukka
muistojuhla toisen temppelin uudelleenvihkimiselle Jehuda Makkabilaisen voitettua seleukidit v. 165 eaa.; kahdeksan päivää kestävä valon juhla marras-joulukuussa

purim
keväinen ilojuhla Raamatun Esterin kirjassa kuvatun pelastumisen muistoksi; juhlan aikaan jokaisen juutalaisen on kuunneltava Esterin käärö ääneen luettuna