Hyppää pääsisältöön

Ylen arvo suomalaisille: Yle on onnistunut erittäin hyvin

Ohjelman kulisseissa Ylen työntekijöitä.
Ohjelman kulisseissa Ylen työntekijöitä. Kuva: Ilmari Fabritius / Yle uutiset,Yle,Yle Uutiset,yhtiösivu

Suomalaisten mielestä Yle on onnistunut hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Tämä käy ilmi tuoreesta Ylen arvo suomalaisille -kyselytutkimuksesta, jonka mukaan Yle kuuluu yhä luotetuimpien yhteiskunnallisten toimijoiden joukkoon.

Valtaosa suomalaisista katsoo Ylen onnistuneen hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Vain kolme prosenttia vastaajista oli kokonaan päinvastaista mieltä ja vain viisi prosenttia piti onnistumista melko huonona.

Erityisen tärkeänä suomalaiset pitävät muun muassa sitä, että Ylen kautta voi seurata kotimaista sisältöä omalla äidinkielellä, saa luotettavaa tietoa sekä korkeatasoisia lastenohjelmia ja palveluja. Myös sisältöjen ja palvelun löydettävyys nousee odotuksissa korkealle. Tärkeimmiksi koetuissa palveluissa Yle on onnistunut suomalaisten mielestä erittäin hyvin. Parannettavaakin kyselystä löytyy, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon edistämisessä.

Yle-veroon ollaan tyytyväisempiä kuin koskaan aiemmin seitsemän tutkimusvuoden aikana. 78 prosenttia eli aiempaa useampi kokee, että Ylen ohjelmat ja palvelut tarjoavat erittäin tai melko hyvin vastinetta Yle-verolle.

Yleä pidetään myös erittäin vastuullisena toimijana. Valtaosan mielestä Yle myös toimii avoimesti ja erottuu tarjonnallaan muista medioista.

Yleä pidetään luotettavimpana mediayhtiönä

Suomalaisista 69 prosenttia luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon. Reilu viidennes ei kallistu luottamuksessa suuntaan tai toiseen ja vain kolme prosenttia ei luota Yleen lainkaan.

Vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna arviot ovat kuitenkin hieman laskusuunnassa. Etenkin Yleen erittäin paljon luottavien osuus on nyt viimevuotista pienempi.

Suomalaisten luottamus on kyselyn valossa hienoisessa laskussa myös suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Yle koettiin mediayhtiöistä luotettavimmaksi ja sijoittui 19 yhteiskunnan toimijan listalla kuudenneksi. Luottamuslistan kärjessä ovat tuttuun tapaan tasavallan presidentti, poliisi ja yliopistot sekä koululaitos.

Kokonaisuutena Yle saa julkisen palvelun tehtävien hoidosta arvosanaksi 4,59 asteikolla yhdestä kuuteen. Tulos on hieman heikompi kuin vuosi sitten (2017: ka. 4,74), mutta korkeammalla kuin kolme vuotta sitten.

Ylen arvo suomalaisille -tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina lokakuussa 11.–30.10.2018. Tutkimukseen osallistui 1001 15–79-vuotiasta Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on +/-3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Taloustutkimus toteuttaa kyselytutkimuksen Ylen toimeksiannosta.

Tutkimus on aiempina vuosina tehty käyntihaastatteluina, joten menetelmän vaihdoksen vuoksi tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisvuosiin. Ylen julkisen palvelun tehtäviä koskeva kysymyspatteristo on niin ikään uudistettu, joten tuloksissa on vivahde-eroja edellisiin tutkimuksiin.

Ylen arvo suomalaisille 2018 -raportti