Hyppää pääsisältöön

Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2019

kuvassa helmitaulu
kuvassa helmitaulu Kuva: Arja Lento matematiikka,laskeminen,Helmitaulu

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1957 syntyneiden vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,278 prosenttia. Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2019 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa vuonna 2019 myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin, työuraeläkkeisiin ja luopumistukiin.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä.

Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä pidempään. Elinaikertoimen perusteella laskettu tavoite-eläkeikä vuonna 1957 syntyneille on 64 vuotta 9 kuukautta.

  • Eläkeotteet 2020 valmiina verkossa

    Eläkeotteet löytyvät verkosta

    Työeläkeote on katsottavissa sähköisessä asioinissa OmaOte-palvelussa. Otteella on lakisääteinen ansiosi ja eläkekertymäsi. Tarkista otteesi tedot.

  • Etsimme kokenutta kirjanpitäjää

    Etsimme kokenutta kirjanpitäjää

    Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä (B) ja lisäeläketurvasta (A). A-osasto on ollut suljettuna uusilta työntekijöiltä vuodesta 1992 lukien. Eläkesäätiö hallinnoi noin 850 miljoonan euron sijoitusomaisuutta. Huolehdimme 3.651 eläkeläisen ja 2.775 työntekijän eläkkeistä ja niiden maksatuksesta.