Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksessa vertailtiin kolmea suurinta radiokanavaa – Yle Radio Suomen vahvuus monipuolinen musiikkitarjonta ja kappaleiden vähäinen toisto

Mies säätää radion äänenvoimakkuutta
Mies säätää radion äänenvoimakkuutta Kuva: Olli Koski radio,Yle Radio Suomi,taajuus

Tampereen yliopiston tutkimuksessa verrattiin Yle Radio Suomen, Radio Novan ja Radio Suomipopin musiikkitarjontaa vuosina 2013 ja 2017. Suurin ero kanavien välillä oli siinä, miten usein samat kappaleet soivat.

“Radio Suomi toistaa samoja esityksiä ilmiselvästi muita vähemmän, tarjoaa laajimman esitysten ja artistien kirjon sekä kattavimman kirjon eri aikakausien musiikkia”, luettelee dosentti Heikki Hellman tutkimuksen tuloksia.

“Radio Suomipop taas muodostaa toisen ääripään tarjoamalla varsin harvoista artisteista ja esityksistä koostuvan soittolistan, jossa samoja kappaleita toistetaan yhä uudelleen. Se on asemista kotimaisin, mutta sen viikoittain tarjoama kotimaisten artistien valikoima on vain neljäsosa Radio Suomen soittolistan tarjoamasta”, hän jatkaa.

Radio Nova sijoittuu tutkimuksen mukaan kaikilla mittareilla edellä mainittujen kanavien väliin.

“Kiinnostavinta oli, kuinka täsmällisesti tutkimustulokset vahvistivat odotuksemme. Kanavien soittolistat olivat laajuudeltaan hyvin erilaiset ja listat koostuivat lähes kokonaan eri kappaleista”, Hellman sanoo.

Radio Suomen soittolista on laajin

Vuoden 2017 tutkimusaineistosta kävi ilmi, että Yle Radio Suomi soitti viikon aikana yli neljä kertaa enemmän eri kappaleita kuin Radio Suomipop. Radio Suomen eri esitysten määrä oli yli 1240, kun taas Suomipop soitti 266 eri kappaletta. Radio Nova sijoittui näiden väliin soittaen reilut 670 kappaletta.

Ero radiokanavien välillä oli vieläkin suurempi, jos verrataan artistien lukumäärää. Vuonna 2017 Radio Suomessa soi viikon aikana yli 880 artistia. Novassa artisteja oli yli 400 ja Suomipopilla vajaat 100.

Yle Radio SuomiRadio NovaRadio Suomipop
Eri esitysten määrä / viikko (2017)1 244673266
Eri artistien määrä / viikko (2017)88240597

Tutkija Hellmanin mukaan kaupallisilla asemilla on omat liiketoiminnalliset syynsä pitäytyä kapeassa soittolistassa, jonka ne uskovat palvelevan parhaiten kohdeyleisöään.

“Onhan se iso ero, jos Radio Suomessa voi kuulla viikossa musiikkia lähes 900 artistilta, mutta Radio Suomipopissa alle sadalta artistilta. On kuitenkin Yleisradion tehtävän mukaista, että se soittaa musiikkia monipuolisemmin ja on tarjonnaltaan vähemmän ennustettava kuin kilpailijansa”, Hellman kommentoi.

Esitysten ja artistien määrän kasvaessa kuultavan musiikin yllätyksellisyys kasvaa.― Heikki Hellman, tutkija

Suuria eroja oli myös yksittäisten kappaleiden soittomäärissä. Syksyllä 2017 eniten Radio Suomipopissa soinut kappale kuultiin viikon aikana 83 kertaa ja Novalla 25 kertaa. Radio Suomen soitetuin kappale kuultiin tutkimusviikon aikana 7 kertaa.

Radiokanavat soittavat eri aikakausien musiikkia

Jos soittomäärissä oli eroja, löytyi niitä myös kappaleiden iästä. Radio Novan tarjoamasta musiikista yli puolet oli peräisin 1980- ja 1990-luvuilta. Suomipopin soittolistalla oli tutkimusviikolla lähes 90 prosenttia 2000-luvulla julkaistua musiikkia.

Radio Suomen soittamasta musiikista neljännes oli tehty ennen 1980-lukua. Kaikkein uusin musiikki sai tutkimuksen mukaan kohtalaisesti tilaa Radio Suomessa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, kuinka suuri osuus kanavilla soitetusta musiikista oli eri levy-yhtiöistä. Lähes 90 prosenttia Radio Novan soittamasta musiikista oli kolmen suurimman Suomessa vaikuttavan levy-yhtiön artisteilta.* Osuus oli noussut selvästi vuodesta 2013. Radio Suomipopilla osuus oli pienempi (82 %) ja se oli laskenut aiempaan mittaukseen verrattuna.

Radio Suomi soittaa monipuolisimmin pienten levy-yhtiöiden musiikkia. Sen soittamista kappaleista noin 74 % tuli suurten levy-yhtiöiden kautta.

“Yksi yllätys tutkimuksessa liittyi levy-yhtiöiden valtaan. Meitä yllätti, että Radio Suomikin nojasi niin raskaasti isojen yhtiöiden musiikkiin. Voisi ajatella, että julkisen palvelun toimijana sen tulisi suosia selvästi enemmän itsenäisiä levy-yhtiöitä, riippumattomia tuottajia”, Hellman toteaa.

Radio Suomen musiikkipäällikkö Johan Lindroos kertoo, että kappaleita valittaessa ei mietitä, kuka levyn on julkaissut.

“Kuulokuva ratkaisee aina. Musiikkia valitsevalle raadille ei kerrota artistin nimeä eikä mahdollista levy-yhtiötä. Meille uuden ja vanhan sekä tunnettujen ja vähemmän tunnettujen kappaleiden tasapainon saavuttaminen on tärkeää”, Lindroos sanoo.

Radio Suomen soittamasta musiikista yli puolet oli kotimaista.― Suuren yleisön soittorasiat -tutkimus

Musiikki herättää intohimoja

Radio Suomi poikkeaa muista tutkituista kanavista useista eri syistä. Yksi olennaisimmista on se, ettei se ole puhtaasti musiikkikanava, vaan myös Ylen pääuutiskanava.

“Vaikka Radio Suomi on vuosien mittaan varmasti muuttunut paljon, se muistuttaa yhä julkisen palvelun radiota. Sen soittolista on sekä esityksiltään että artisteiltaan niin lavea, että herää kysymys, voiko sen kohdalla edes puhua soittolistasta“, Hellman pohtii.

Poikkeuksellisen Radio Suomesta tekee Hellmanin mukaan myös suuri kuunteluosuus.

“Se, samoin kuin Yleisradioon yleisemminkin kohdistetut odotukset selittävät, miksi juuri Radio Suomen soittama musiikki herättää niin paljon intohimoja sekä yleisön että artistien keskuudessa.”

Heikki Hellmanin ja Arto Vilkon tekemä tutkimus julkaistaan lähiaikoina Etnomusikologian vuosikirjassa.

Suuren yleisön soittorasiat – Radio Suomen, Radio Novan ja Radio Suomipopin soittolistat ja niiden rakenne -tutkimuksen tekivät yliopistotutkija Heikki Hellman ja vapaa tutkija Arto Vilkko.

Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla esittävien taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Gramexille toimitettuja musiikkiraportteja. Tarkasteluviikot olivat viikko 10 ja 36 vuosina 2013 ja 2017. Tutkimusaineistoon sisältyi 22 398 radiosoittoa.

*Artikkelissa mainitut kolme suurinta levy-yhtiötä ovat Warner Music Finland, Sony Music Entertainment Finland ja Universal Music Finland.

Lisätty 5.12. tuore linkki Etnomusikologian vuosikirjaan.