Hyppää pääsisältöön

Tarjoa meille elokuvahanketta

Kameramies kuvaa ohjelmaa.
Kameramies kuvaa ohjelmaa. Kuva: Ilmari Fabritius / Yle kamerat,Qaff Studio,yleläisiä

Yle hankkii esitys- ja välitysoikeuksia suomalaisten tuotantoyhtiöiden pitkiin teatterielokuviin, lyhytelokuviin ja dokumentteihin sekä vuosittain yhteen draamalliseen minisarjaan. Pääasiassa hankinnat ovat ennakko-ostoja, jolloin Yle on yksi tuotannon mahdollistavista rahoittajista.

Hankinnoista vastaa Ylen Luovat sisällöt -yksikön Yle Draamaan kuuluva elokuvatiimi. Elokuvia esitetään kaikilla Ylen kanavilla ja Yle Areenassa.

Ylen elokuvahankinnan lähtökohdat: monipuolisuus ja laadukkuus

Elokuvat, draamasarjat ja dokumenttielokuvat ovat osa Ylen monipuolista ohjelmatarjontaa Ylen strategian mukaisesti. “Yle varmistaa laajalla ja kattavalla tarjonnalla, että jokaisen saatavilla on monipuolisia, laadukkaita ja kiinnostavia sisältöjä.”

Yle Draaman sarja- ja elokuvatarjonta palvelee monenlaisia suomalaisia ja kertoo monenlaisten suomalaisten tarinoita. Elokuvan laadukas ja kiinnostava sisältö on yhdistelmä elämyksiä, oivalluksia ja merkityksellisyyttä.

Painotamme elokuvahankkeiden arvioinnissa seuraavia asioita

 • sisällön laatu ja kiinnostavuus
 • Ylen ohjelmiston tarpeet ja kokonaisuus
 • tekijöiden ammatilliset edellytykset ja resurssit toteuttaa hanke.

Ylen tavoite on, että keskeisten tekijäryhmien sukupuolijakauma elokuvissa on tasainen, pitkän aikavälin tarkastelussa. Pyrimme siihen, että tekijöille tarjoutuu työskentelymahdollisuuksia tasapuolisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta yms. riippumatta.

Elokuvat tarjoavat elämyksiä, oivalluksia ja luovat merkityksellisyyttä.
Elokuvat tarjoavat elämyksiä, oivalluksia ja luovat merkityksellisyyttä. Kuva: Yle elokuvat,Yle

Elokuvatiimin tilaaja ja tuottajat

Elokuvahankkeita käsittelevää tiimiä vetää Erkki Astala. Siihen kuuluvat fiktioelokuvien käsittelystä vastaavat

 • Erkki Astala, tilaaja (pitkät fiktioelokuvat)
 • Sari Volanen, tuottaja (lyhytelokuvat)
 • Tiimiin liittyy elokuussa 2020 tuottaja Piia Nokelainen, jolle siirtyy päävastuu pitkistä fiktioelokuvista.
 • Dramaturgi Leena Kemppi osallistuu tiimissä etenkin pitkien fiktiohankkeiden arviointiin.

Dokumenttielokuvien käsittelystä vastaavat

 • Erkko Lyytinen, tuottaja.
 • Jenny Westergård, tuottaja
 • Sari Volanen, tuottaja

Tuotantoyhtiö voi valita Ylen tuottajista, kenen kanssa käsitellä hanketta. Elokuvatiimi pitää kuukausittain kokouksia, joissa tarjotut hankkeet ja tarjonnan kokonaisuus käydään läpi. Hankkeen käsittelijä voidaan myös tuotantoyhtiön suostumuksella vaihtaa, jos näin voidaan taata asiantuntevin käsittely.

Elokuvahankkeen esittely

Tuotantoyhtiö voi esitellä elokuvahankkeen valitsemalleen Ylen tuottajalle / tilaajalle jo sen kehittämisvaiheessa.

Esittely toimitetaan käsittelijälle sähköpostilla etunimi.sukunimi@yle.fi, mieluiten pdf-tiedostona.
Hyvä esittelypaketti sisältää tiedot

 • tekijöistä
 • genrestä
 • teemasta
 • sisällöstä
 • tyylilajista
 • kestosta
 • ajatuksia tuotannosta ja rahoituksesta
 • käsikirjoituksen tai vastaavan, jos sellainen on jo.

Jos Ylen tuottaja haluaa tietää hankkeesta enemmän, hän kutsuu tuottajan ja tekijät keskustelemaan suunnitelmista, ja voi antaa myös palautetta tuotantoyhtiön / tuottajan ja tekijöiden toivomalla tavalla. Jos Ylen tuottajan arvio on kielteinen, perustelee sen kirjallisesti tuottajalle. Hankkeeseen voi halutessaan esitellä myös toiselle Ylen tuottajalle. Tavoitteena on vastata 5 viikon sisällä esittelystä.

Tarjous elokuvahankkeesta

Kun tuotantoyhtiö haluaa lopullisen päätöksen Ylen ennakko-ostosta, varsinainen tarjous elokuvasta tehdään Ylen sähköisellä kaavakkeella. Mukaan liitetään elokuvan perustiedot ja tarvittavat liitetiedostot. Tarjouksen tekeminen elokuvan hankkimisesta Ylelle ei edellytä hankkeen aiempaa esittelyä.

Pitkät elokuvat:

 • tarjoukset kannattaa tehdä viimeistään tuotantovuotta edeltävän vuoden syyskuussa
 • päätökset pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä.

Dokumenttielokuvat ja lyhytelokuvat:

 • tarjouksia voi tehdä ympäri vuoden
 • päätökset pyritään tekemään 5 viikon sisällä tarjouksen jättämisestä.
 • Jos Ylen tuottajan arvio on kielteinen, hän pyytää myös toisen tuottajan mielipiteen hankkeesta, mikä voi vaikuttaa aikatauluun.

HUOM: Jos haluat tarjota valmista kotimaista lyhyt-, dokumentti- tai pitkää elokuvaa, riittää että lähetät linkin ja tiedot sähköpostissa valitsemallesi Ylen tuottajalle.

Hankintapäätös

Ohjelmahankinnoista päättävät ja vastaavat viime kädessä Luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén ja julkaisujohtaja Ismo Silvo. Julkaisupäätökset ja sijoittelun ohjelmistoon tehdään Ylen Julkaisut-yksikössä yhdessä elokuvatiimin kanssa.

Päätösesityksen tekeminen johtajille edellyttää, että Yle on neuvotellut tuotantoyhtiön kanssa sopimusehdot, jotka kirjataan yhteiseen “deal memoon”. Keskustelua elokuvan sisällöstä ja tuotannosta voidaan käydä koko prosessin ajan, myös hankintapäätöksen jälkeen ja leikkausvaiheessa.

Sopimus elokuvan hankkimisesta voidaan allekirjoittaa, kun elokuvan koko rahoitus ja muut sopimuksen edellyttämät asiat on varmistettu. Ennen sopimuksen allekirjoitusta käydään tuotantoyhtiön kanssa läpi mm. Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden sekä Ylen kumppanuussitoumuksen periaatteet.

Jos päätös on kielteinen, perustelemme päätöksen kirjallisesti tuottajalle.

 • Tarjoa meille elokuvahanketta

  Ylen elokuvatiimi vastaa elokuvahankinnoista.

  Yle hankkii esitys- ja välitysoikeuksia suomalaisten tuotantoyhtiöiden pitkiin teatterielokuviin, lyhytelokuviin ja dokumentteihin sekä vuosittain yhteen draamalliseen minisarjaan. Hankinnoista vastaa Ylen Luovat sisällöt -yksikön Yle Draamaan kuuluva elokuvatiimi.

 • Ylen ohjelmatoiminnan sisältöjä koskevat yleiset sopimusehdot (YSE 2017 A)

  Tuotantosopimuksen yleiset sopimusehdot

  Näitä Yleisradio Oy:n ohjelmatoiminnan sisältöjä koskevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Ylen ohjelmatoiminnan sisällön tuottamista ja oikeuksia koskeviin sopimuksiin, joissa Sopimuskumppanilla on Ohjelman päätuottajavastuu, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti muuta sovittu.

 • Jälkiarviointi – miten tavoitteet täyttyivät?

  Yle kokoaa analyysin ja käy sen läpi tuotantoyhtiön kanssa.

  Ohjelman tai muun hankkeen julkaisun jälkeen tilaaja toimittaa tuotantoyhtiölle kirjallisen analyysin ohjelman onnistumisesta. Kärkihankkeille asetetaan etukäteen asiakkuustavoitteet, joiden toteutumista Ylen asiakkuustutkimus seuraa.

 • Oikeudet

  Kaikki Ylen ohjelmat koetaan julkiseksi omaisuudeksi.

  Suomalaiset kokevat Ylen julkisin varoin tuottamat ja hankkimat ohjelmat yhteiseksi omaisuudeksi, jonka tulee olla laajasti saatavilla myös tulevaisuudessa esimerkiksi Ylen arkistopalvelussa. Lue lisää