Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Äidinkieli ja kirjallisuus pääkuva

Näin saat hyvästä vastauksesta erinomaisen äidinkielen lukutaidon kokeessa

maisema helsingistä ja päällä teksti "AI"
maisema helsingistä ja päällä teksti "AI" Kuva: Unsplash & Sára Köteleki/Yle Abitreenit,äidinkieli (oppiaineet)

Ylioppilaslautakunnan äidinkielen sensori Kimmo Svinhufvud kertoi Abitreeneille, millaisia ovat yleiset lukutaidon kokeessa tehtävät mokat, jotka välttämällä voit virittää vastauksesi nextille levelille. Lue, millaisia ovat sensorin inhokit lukutaidon koetta arvioidessa.

Äidinkielen ylioppilaskokeen uusi muoto on ollut käytössä vasta kerran, syksyllä 2018. Ylioppilaslautakunnan äidinkielen sensori Kimmo Svinhufvud sanoo, että uusi koe hakee todennäköisesti muotoaan muutaman vuoden ajan. Se on kuitenkin selvää, että lukutaidon kokeessa kaunokirjallisen lukemisen rooli on isompi kuin aiemmassa äidinkielen yo-kokeessa.

Svinhufvudin mukaan asiatekstit ja mainokset tuntuvat olevan monelle kokelaalle tutumpia kuin kaunokirjalliset tekstit. Kaunokirjallisuuden lukeminen kuitenkin perehdyttäisi kaikkien tekstien lukemiseen, sillä esimerkiksi monet muidenkin tekstien analyysissa käytetyt käsitteet tulevat kaunokirjallisuudesta. Vapaa-ajalla lukemista harrastavat voivat olla vahvoilla yo-kokeessa.

Svinhufvud vinkkaa, että vastausstrategiaansa on hyvä pohtia sekä ajankäytön että sen kannalta, kuinka hyvä kirjoittaja on. Kannattaa miettiä, olisiko järkevämpää käyttää kahteen tehtävään paljon aikaa ja kirjoittaa niihin erittäin hyvät vastaukset vai vastata neljään pienemmän pistemäärän kysymykseen ja sanoa kaikista edes jotain.

Mitä muita vinkkejä sensorilla on siihen, miten voit saada lukutaidon kokeesta hyvän sijaan erinomaiset pisteet? Kiinnitä huomiota näihin sensorin inhokkeihin:

1. Havainnot, joissa ei ole pointtia

Svinhufvudin mukaan koevastausten joukossa on paljon mekaanisia suorituksia, joissa kokelas ainoastaan kuvailee aineistoa kohta kohdalta. Moni tajuaa, että esimerkiksi kuvista pitäisi sanoa jotain, mutta havainnot ovat usein sattumanvaraisia.

Se ei aivan riitä, että huomaa millaisia värejä tai millaista musiikkia aineistossa on käytetty, vaan havainnot pitäisi sitoa kontekstiin. Muista siis miettiä, mitä tekstillä tavoitellaan? Mitä sillä halutaan sanoa? Mikä on tekstin kohdeyleisö?

Sen jälkeen astu askel pidemmälle ja havaintojen lisäksi kerro, miten kuvat tai äänet palvelevat tekstin tavoitetta.

Svinhufvudin mukaan uudella lukutaidon kokeella pyritään arvioimaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Kriittinen lukeminen on pohtivaa, ihmettelevää, kysyvää ja kyseenalaistavaa. Kulttuurinen lukutaito taas tarkoittaa, että teksti osataan liittää kontekstiin. Millaiseen kulttuuriin se liittyy? Millaiset muut tekstit sitä ympäröivät?

Se että luettelee, mitä näkee kuvassa ja mitä kuulee äänessä, on systemaattista lukutaitoa. Tämä on jo itsessään ansio, mutta erinomaisessa vastauksessa pitäisi päästä vielä askel pidemmälle.

2. “Tekstissä käytetään retorisia keinoja...”

Ulkoa opetellut lauseet kielivät siitä, ettei asiaa olla ymmärretty syvällisesti. Esimerkiksi retoriset keinot ovat tällainen aihe. Retoriset keinot ovat tapoja, joilla tekstissä pyritään vaikuttamaan lukijaan.

Moni kokelas on todennäköisesti opetellut ulkoa taulukon yleisimmistä retorisista keinoista ja tulkitsee tekstiä sen avulla. Saatetaan todeta, että “tekstissä käytetään retorisia keinoja, kuten lukijan puhuttelua ja kolmiportaista luetteloa.”

Havainto on sinänsä oikein mutta hassu, koska joka ikisessä tekstissä käytetään jotain retorisia keinoja. Myös lukijan puhuttelematta jättäminen on yhtä lailla retorinen keino. Sano siis mieluummin: “tekstin retorisia keinoja ovat esimerkiksi…”

Sen jälkeen voit astua vielä askeleen pidemmälle ja pohtia, mihin näillä juuri tässä tekstissä käytetyillä retorisilla keinoilla pyritään.

Toinen vastauksissa toistuva ulkoa opeteltu lause on “tekstissä vedotaan sekä järkeen että tunteisiin”. Sitä käytetään usein yleisenä havaintona mistä tahansa tekstistä. Havainto pitää monen tekstin kohdalla aivan paikkaansa, mutta jää usein irralliseksi.

3. Tekstin rakenne jäsennyksenä

Se, että käydään teksti järjestyksessä läpi kappale kerrallaan, on melko tylsää. Ansiokkaampaa on, jos pystyy ryhmittelemään vastauksessa havaintojaan jotenkin eri tavalla. Havainnot voi ryhmitellä esimerkiksi niin, että ensin analysoi tekstin rakennetta, sitten kontekstia, tyyliä ja niin edelleen. Aineiston kappale kerrallaan läpi käyvä vastaus jää helposti pelkäksi referoinniksi, jossa ei päästä olennaiseen.

Hyvä kokelas pystyy analysoimaan mitä tahansa tekstiä, vaikka ei olisi koskaan nähnyt mitään saman kaltaista. Nykyään tekstit ovat yhä enemmän tekstilajien risteymiä. Silloin on hyvä ylipäätään huomata, että tämä teksti on vähän kuin puhe mutta myös vähän kuin kolumni.

Minkä tahansa tekstin analysointi perustuu siihen, että jokaisesta tekstistä voi käydä läpi samat asiat. Kun työkalut ovat hallinnassa, voit ottaa haltuun mitä tahansa tekstilajeja. Käy tekstistä läpi esimerkiksi:

  • Mikä on tekstin kohdeyleisö?
  • Mikä on tekstin tavoite?
  • Mikä on tekstin konteksti?
  • Mikä tekstissä on poikkeuksellista?
  • Millainen rakenne tekstissä on?
  • Millaisia tyylikeinoja siinä on käytetty? Millaista sanastoa tekstissä on käytetty, onko se esimerkiksi puhekielistä vai asiatyylistä?
  • Millaisia retorisia keinoja tässä tekstissä käytetään?
Kommentit