Hyppää pääsisältöön

Yle selvitti suomalaisten pelkoja ja haaveita

Ilmastomielenosoitus eduskuntatalon edessä 08.02.2019
Nuorten huolenaiheissa nousi esiin erityisesti ilmastonmuutos. Kuva on ilmastomielenosoituksesta Eduskuntatalon portailta 8.2.2019. Ilmastomielenosoitus eduskuntatalon edessä 08.02.2019 Kuva: Jouni Immonen / Yle ilmastonmuutos,ilmastomiekkari, istumme Gretan kanssa, eduskuntatalo

Yle on selvittänyt, millaiseksi suomalaiset kokevat elämänsä tällä hetkellä, ja mitä hyvää ja huolia heillä on arjessaan. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti uutis-, ajankohtais- ja vaalisisällöissä.

Yle kysyi kattavassa tutkimuksessa suomalaisilta, millaista heidän mielestään on hyvä elämä ja mitä huolenaiheita heillä on. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä demokratia merkitsee kansalaisille, ja miten he kokevat voivansa vaikuttaa.

“Haluamme paremmin kuulla, mitä suomalaiset odottavat medialta, millaisia aiheita he haluavat käsiteltävän ja millaiset sisällöt he kokevat arvokkaiksi. Myös ihmisten arvopohja on aina kiinnostava tieto”, kertoo Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Tutkimuksen mukaan useimmille suomalaisille hyvä elämä tarkoittaa omaa ja läheisten terveyttä. Huolenaiheet pyörivät paljolti oman itsen ympärillä – paitsi ilmastonmuutos. Se nousee esiin nuoremmissa ikäryhmissä, eritoten 15–29-vuotiaiden vastauksissa.

Suomalaisten sitoutuminen demokratiaan on korkealla tasolla. 75 prosentille kansalaisista on erittäin tärkeää elää demokraattisesti hallitussa maassa.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti Ylen tarjoamissa sisällöissä.

“Painotamme niitä aihepiirejä, jotka kiinnostavat ja huolestuttavat ihmisiä. Tulokset toimivat työkaluna ideoinnissa ja sisällön suunnittelussa. Uskomme, että ihmiset kaipaavat asioihin myös ratkaisuja, eivätkä pelkästään ongelmien esiin nostamista. Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä hyödynnetään laajasti myös Ylen vaalijournalismissa”, Jouko Jokinen lupaa.

Koska terveys nousi niin vahvasti esiin tutkimuksen vastauksissa, Yle Uutiset perustaa terveysaiheisen toimittajaverkoston. Sen tarkoituksena on tuottaa lisää uutisia ja journalismia terveyteen liittyvistä asioista. Verkostoa vetää Anu Vilkman.

Suomalaisten pelot ja haaveet -tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Ylen toimeksiannosta 27.11.-17.12.2018. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias suomen- ja ruotsinkielinen väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Vastaajia oli yhteensä 2 237. Otos on painotettu kohderyhmää edustavaksi, joten tulokset voidaan yleistää tutkittuun ryhmään. Tulosten virhemarginaali on noin 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan tavoitteena on teettää tutkimus vuosittain.