Hyppää pääsisältöön

Timo Huovinen: Kommentointiohjeesta keskusteluohjeeksi

Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan.
Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan. Timo Huovinen

Yle tarjoaa kansalaisille laajasti erilaisia ohjelmia ja juttuja. Nämä ovat toimitusten tuottamaa aineistoa. On myös tilanteita, joissa Yle antaa yleisölleen mahdollisuuden osallistua sisältöjensä tekemiseen esimerkiksi avaamalla juttuja keskusteluille. Tätä varten Ylellä on ollut ohje, joka muuttuu nyt kommentointiohjeesta keskusteluohjeeksi.

Ylen uusi Keskusteluohje on hyvin samanlainen kuin aiempi Kommentointiohje. Sanalla “keskustelu” halutaan kuitenkin kannustaa kansalaisia keskustelemaan niistä asioista, jotka kukin toimitus näkee tärkeäksi. Uuteen ohjeeseen on myös tehty muita muutoksia ja viilauksia.

Erona Ylen itse tuottaman sisällön ja yleisön tuottaman keskustelun välillä on juuri tuo tuottamisen tapa. Siksi yleisön käymään keskusteluun ei sovelleta toimittajien sisäisiä eettisiä ohjeita, eiväthän kommentit ole käyneet läpi samanlaista toimituksellista prosessia kuin Ylessä itse tehdyt ohjelmat tai jutut. Silti, vaikka kommentit eivät ole toimituksellista aineistoa, on keskustelun oltava lakien, hyvän tavan ja Ylen arvojen mukaista.

Journalistisen sisällön ja yleisön kommenttien välistä eroa alleviivatakseen Julkisen sanan neuvosto on mm. julkaissut Journalistin ohjeiden liitteenä pelisäännöt yleisön tuottamasta aineistosta tiedotusvälineiden verkkosivuilla. Yle noudattaa tietenkin liitteen linjauksia mutta tämän lisäksi olemme laatineet oman ohjeistuksemme.

Yleisön mukaan ottaminen tekemiseen on medialle mielenkiintoista rajanvetoa, tuohan se toimintaan lisää vuorovaikutteisuutta ja läpinäkyvyyttä. Lisäksi se saattaa tuoda verkkosivuille lisää kävijöitä. Julkisen palvelun medialle kävijämäärät eivät saa muodostua liian merkittäväksi toiminnan hyvyyden arvioinnin mittariksi, mutta niilläkin on merkitystä.

Keskustelun lisääminen myös tasa-arvoistaa keskustelua tarjoavan median ja keskustelua mediassa käyvän yleisön välejä. Tässäkin ollaan hankalassa rajanvetotilanteessa. Vaikka toimittamisen pääkohde on sen yleisö, on journalismin oltava samalla riippumatonta. Miten olla hyvä kumppani mutta säilyttää samalla riippumattomuus?

Keskustelun avaaminen Ylen artikkeleissa ei merkitse avointa valtakirjaa kaikille sananvapautensa käyttämiseen. Vapauden käyttämisellä on aina myös vastuunsa, ja se ilmenee ohjeista. Lisäksi päätösvalta keskustelun avaamisesta, sulkemisesta, kommenttien julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä on aina toimituksella.

Ohjeilla halutaan myös kertoa se, millaista keskustelua Yle toivoo sivuillaan käytävän. Yle ei esimerkiksi voi olla mainonnan välikappale, ja poliittisessa keskustelussa tämä rajanveto on välillä haasteellista. Asiallinen ja perustelu poliittinen keskustelu on kannustettavaa ja paikallaan, mutta suora poliittinen mainonta ei.

Asiallinen, monipuolinen, eri näkemyksiä sisältävä keskustelu edistää demokraattista päätöksentekoa. Siinä Yle haluaa olla mukana.

Timo Huovinen
Journalististen standardien ja etiikan päällikkö

Lue myös - yle.fi:stä poimittua