Hyppää pääsisältöön

Leikki on tehty sovellettavaksi

Kiipeilyteline
Kiipeilyteline Kuva: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Pikku Kakkonen,Leikkihetki

Usein sanotaan, että ”leikki on lasten työtä.” Joillekin lapsille leikki saattaakin olla työläämpää kuin muille. Silloin me vanhemmat voimme tulla avuksi asenteillamme ja toiminnallamme.

Leikki on lapsen luontainen tapa jäsentää ympäröivää maailmaa. Siten lapsi oivaltaa paljon erilaisia asioita ja oppii monia taitoja, jotka vaikuttavat vahvasti lapsen kehittymiseen yhteisön jäsenenä. Leikkien lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa.

Varhaiskasvatuksessa leikki on keskeisin toimintatapa. Varhaiskasvatussuunnitelma nostaakin leikin kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteeksi. Leikin aikana tapahtuva aikuisen ja lapsen tai lasten keskinäinen vuorovaikutus luo pohjan ajattelun ja kielen kehittymiselle. Leikissä voi kokeilla mitä mielikuvituksellisempia rooleja, ideoita ja leikkiteemoja yrityksen ja erehdyksen kautta. Leikki on myös väylä käsitellä lapsen maailmaa koskettavia kokemuksia turvallisesti.

Esteetön leikki ottaa kaikki mukaan

Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen. Esteetön leikki on yhdenvertaista, tasa-arvoista ja moninaista. Aikuisen tehtävä on esteettömyyden luominen ja leikin tukeminen. Leikin arvostaminen ja sen tärkeyden oivaltaminen lisää aikuisen herkkyyttä tukea lapsen leikkiä. Se tapahtuu pohtimalla rakenteita ja toimintatapoja, jotka poistaisivat rajoitteita ja edistäisivät leikkimistä.

Esimerkkejä leikin soveltamisesta voivat olla kommunikaation tukeminen tai leikin sekä leikkihetken jäsentäminen ja toiminnan ohjaaminen kuvin. Toiset lapset voivat kaivata aikuisen apua leikin rikastuttamisessa tai sen etenemisessä. Toisaalta leikkiympäristöä voidaan tehdä esteettömäksi selkeyttämällä tilaa niin, että lapset, joiden tarkkaavuus häiriintyy helposti, pystyvät keskittymään meneillään olevaan leikkiin paremmin.
Jotta tila olisi esteetön, se voi vaatia suunnittelua, jossa huomioidaan liikkumisen apuvälinettä käyttävä lapsi tai erilaisia tavat liikkua. Jollekin lapselle itsenäinen tapa liikkua voi olla käveleminen, toiselle konttaaminen tai kieriminen.

Helposti muokaten

Aina leikin saattaminen esteettömäksi ei tarkoita leikin soveltamista tukea tarvitsevan lapsen kohdalla. Myös taidoiltaan kehittyneemmän lapsen leikkiä voidaan soveltaa tukea tarvitsevan lapsen tasolle sopivammaksi. Esimerkiksi tasapuolistamalla leikin asetelmaa siten, että leikkijät leikkivät pöydän ääressä, leikissä istutaan koko ajan, peppu pysyy kaikilla lattiassa tai peliä pelataan kaikilta silmät peitettyinä.

Tärkeintä on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus leikkiin osallistumiseen. Leikin ei tulisi olla tukea tarvitsevienkaan lasten kohdalla aikuislähtöistä, vaan spontaania, lasten omasta innostuksesta sekä uteliaisuudesta kumpuavaa ja oman oivaltamisen mahdollistavaa. Aikuinen auttaa alkuun valintojen tekemisessä ja leikissä pysymisessä esimerkiksi kuvatukea hyödyntämällä. Leikin rikastamisessa ja leikin kaaren jatkumisessa aikuisen tuki on tärkeä. Samoin aikuista tarvitaan usein huolehtimaan riittävästä leikkiajasta.

Lapsen leikillä on siis monia ulottuvuuksia. Ympäristö, joka mahdollistaa jokaisen lapsen pääsyn mukaan leikkiin ja ymmärtää leikin itseisarvon, tukee kaikkien lasten kasvua ja kehitystä sekä mahdollisuutta osallistua.

Pikku Kakkosen Leikkihetki-sarjassa leikitään lasten valitsemia lempileikkejä yhdessä Susannan kanssa. Leikkihetken leikeissä on mukana liikuntarajoitteisia lapsia ja muulla kuin puheella kommunikoivia lapsia. Ohjelmassa käytetään mm. tukiviittomia, tablettia sekä katseella ohjattavaa tietokonetta kommunikoinnin ja leikkien tukena.

Henni Huttunen & Niina Laitinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Henni Huttunen & Niina Laitinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Kuva: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Pikku Kakkonen,Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Kirjoittajat

Fysioterapeutti Henni Huttunen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Henni Huttunen on soveltavaan liikuntaan ja erityisuintiin perehtynyt fysioterapeutti.

Ohjaava opettaja Niina Laitinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Niina Laitinen toimii Valterin ohjaavana opettajana ja tekee ohjauskäyntejä päiväkoteihin. Yhdessä päiväkodin työntekijöiden kanssa, hän pyrkii selättämään päiväkodin usein kiireisen ja vaativan arjen.