Hyppää pääsisältöön

Ylen talous vuodelta 2018 pysyi tasapainossa

Ylen tulos 2013-2018, miljoona euroa, graafi
Ylen tulos 2013-2018, miljoona euroa, graafi Kuva: Yle Yle,talous,tuloslaskelmat

Ylen liikevaihto oli 471,6 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen 0,1 prosenttia. Kaikki tuotot yhteensä olivat 474,3 miljoonaa euroa.

Tuotoista Yle-veroon pohjautuvan määrärahan osuus oli 461,8 miljoonaa euroa eli 97,3 prosenttia. Yle-veron osuus oli samalla tasolla kuin neljänä edellisenä vuonna, koska Ylen rahoitukseen ei tehty indeksikorotusta. Muut tuotot ovat pääosin ohjelmien ja palvelujen myynnistä saatavia tuottoja.

Tilikauden tappio oli 5,5 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden voitto oli 6,9 miljoonaa euroa. Ylen hallintoneuvoston linjausten mukaisesti yhtiön vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa. Tulosvaihtelut johtuvat pääasiassa joka toinen vuosi säännöllisesti toistuvista suurista urheilutapahtumista.

“Vuoden 2018 tulos oli suunnitellusti alijäämäinen”, sanoo Ylen talousjohtaja Maisa Hyrkkänen.

Suurimpia investointeja radioyksiköiden uudistaminen sekä aluetoiminnan kehitys

Ylen henkilöstön määrä on laskenut usean vuoden ajan. Vuoden 2018 lopussa Ylessä työskenteli vakituisessa kuukausipalkkaisessa työsuhteessa 2 811 henkilöä. Kaikissa työsuhteissa henkilötyövuosia kertyi keskimäärin vuoden aikana 3 309, joka on 24 edellisvuotta vähemmän.

Kulut ja poistot ilman rahoituseriä olivat 481,8 miljoonaa euroa (2017: 467,9 milj.). Henkilöstökulut olivat 225,2 miljoonaa euroa (222,6) ja niiden osuus kaikista kuluista oli 46,7 prosenttia.

Esitys- ja tekijänoikeuskorvauksiin liittyvät poistot ja muut kulut olivat yhteensä 89,1 miljoonaa euroa (88,0). Yle tarjosi eri välineissään kotimaisia hankintaohjelmia 26,5 miljoonan euron arvosta (30,2). Urheilun ja ulkomaisten ohjelmien poistot olivat 27,0 miljoonaa euroa. Sen lisäksi maksettiin musiikkiin ja radioon liittyviä esityskorvauksia, esitysoikeuspalkkioita, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja kaikkiaan 35,6 miljoonan euron edestä.

Liiketoiminnan muihin kuluihin liittyviä muita suurimpia eriä ovat ulkopuolisilta ostetut palvelut, joita Yle hankki kaikkiaan 71 miljoonalla eurolla (63,6). Ne sisältävät tietoteknisiä palveluja, tuotantopalveluja, kiinteistöpalveluja, korjaus- ja huoltotöitä sekä muita palveluja.

Ylen investoinnit käyttöomaisuuteen ja niihin liittyvät kulut olivat vuonna 2018 yhteensä 34,9 miljoonaa euroa, josta investointien osuus 17,7 miljoonaa euroa (19,8). Suurimpiin investointeihin kuuluivat Pasilan Luovan talon uudistaminen, radioyksiköiden uudistukseen tähtäävä Radiopolku-hanke sekä uutisten aluetoiminnan kehittäminen. Yle panosti myös verkkopalveluiden kehittämiseen.

Ylen hallitus hyväksyi yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2018 sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 kokouksessaan 13.3.2019. Ylen hallintoneuvosto käsittelee tilinpäätöstä 2.4.2019.