Hyppää pääsisältöön

Kovempaa kuria ja kännykät pois – Ylen koulukyselyn tulokset yllättivät Vanhempainliiton toiminnanjohtajan

Kuvassa on liitutaulu, jossa on teksti: tarvitaanko luokkiin kovempaa kuria?
Kuvassa on liitutaulu, jossa on teksti: tarvitaanko luokkiin kovempaa kuria? Kuva: Yle / Mikko Lehtola kuri,koulut,kysely,Yle Oppiminen,vanhempainilta

Yle Oppiminen kysyi syksyllä 2018, mitä mieltä nykykoulusta ollaan. Saimme kyselyyn yli 5 600 vastausta. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kommentoivat kyselyn tuloksia.

Luokkiin tarvitaan kovempaa kuria

Kyselyn perusteella voi sanoa, että työrauha mietityttää enemmistöä vastaajista. Suurin osa oli mieltä, että luokkiin tarvitaan kovempaa kuria.

Kuvassa on liitutauluun piirretty graafinen esitys väitteestä: luokkiin tarvitaan kovempaa kuria.
Kuvassa on liitutauluun piirretty graafinen esitys väitteestä: luokkiin tarvitaan kovempaa kuria. kyselyt (keruumenetelmät),Yle Oppiminen,kuri,koulut,vanhempainilta

Moni mietti, mitä kuri oikeastaan tarkoittaa. Näin eräs vanhempi kommentoi: "Hassu sana: kuri. Tarvitaan lisää aikuisia ja/tai pienempiä ryhmiä."

Kuri-kysymykseen liittyviä vastauksia voit tutkia painamalla nappia

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes on yllättynyt siitä, että vanhemmat ovat näin aktiivisesti vaatimassa kuria kouluihin.

– Toki vanhemmat ovat huolissaan siitä, mitä kouluissa tapahtuu. Mutta olen ajatellut, että se liittyy enemmän siihen, miten luokissa saa tukea, kun siellä on paljon integroituja oppilaita.

Ulla Siimes kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan suomalaisessa kouluissa on pääsääntöisesti hyvä työrauha, vaikka toki poikkeuksiakin on.

Siimeksen havainto suomalaisten koulujen työrauhasta on samansuuntainen kuin vuonna 2018 julkaistussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportissa. Siinä todettiin, että Suomen kouluissa on levottomuutta, mutta pääsääntöisesti käyttäydytään hyvin.

Opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja Olli Lukkainen tulkitsee Yle Oppimisen kyselyn tuloksia niin, että opettajat kaipaavat enemmän järjestystä.

– Kentältä tulleen viestin mukaan opettajat ei hae kuria kurina, vaan järjestystä, jotta luokissa voi opiskella.

Kännyköiden käyttö tunneilla pitäisi kieltää

Myös kännyköiden käytöstä vastaajilla oli selvä mielipide. Erityisesti vanhemmat ja muut kuin opettajat ja oppilaat olivat sitä mieltä, että kännyköiden käyttö pitäisi kieltää.

Liitutaululle on piirretty graafinen esitys koulukyselyn tuloksista. Tässä on esillä kännyköiden käyttö tunneilla pitää kieltää-väite.
Liitutaululle on piirretty graafinen esitys koulukyselyn tuloksista. Tässä on esillä kännyköiden käyttö tunneilla pitää kieltää-väite. mielipidekyselyt,Yle Oppiminen,kyselyt (keruumenetelmät),koulut,matkapuhelimet,vanhempainilta

Olli Luukkaisen mukaan kyselystä näkee hyvin sen, että vanhemmat ja muut vastaajat eivät tiedä, mitä kännyköillä kouluissa tehdään.

– Tässä on tapahtumassa kulttuurin muutos. Opettajat ja oppilaat tietävät, miten kännyköitä käytetään koulussa myös oppimisen välineenä. Ei niitä vaan huvikseen räplätä.

Luukkainen kuitenkin korostaa, että tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja opiskelua häiritsevä käyttö on estettävä.

Vanhempainliiton julkaiseman barometrin mukaan lasten digilaitteiden parissa viettämä aika huolestuttaa vanhempia niin kotona kuin koulussa. Ulla Siimeksen mukaan kouluilla olisikin petraamisen paikka, että he pystyisivät paremmin kertomaan, miten laitteita käytetään oppimisen tukena.

Voiko erilaisia oppilaita laittaa samaan luokkaan?

Julkisuudessa käydään välillä kiivastakin keskustelua siitä, onko erityisluokkien lakkauttaminen järkevää. Kysyimme kyselyssä, voiko kovin erilaisia oppilaita laittaa samaan luokkaan. Väite jakoi vastaajia. Vanhemmat ja muut vastaajat olivat myönteisempiä sille, että kyllä voi laittaa. Opettajien mielipiteet jakaantuivat.

Olli Luukkaisen mukaan opettajat eivät varmasti sinänsä vastusta sitä, että luokkiin tulee erilaisia oppilaita. Taustalla on huoli siitä, etteivät he pysty opettamaan kyllin hyvin kaikkia, kun luokissa on niin paljon monenlaista porukkaa.

– Alunperin taustalla ollut kaunis ajatus inkluusiosta ei nyt toteudu niin kuin sen pitäisi, koska ei ole tarpeeksi rahaa ja ammattilaisia oppimista tukemassa.

Liitutaululla on graafinen esitys Yle Oppimisen koulukyselyn väitteestä: kovin erilaisia oppilaita ei voi panna samaan luokkaan.
Liitutaululla on graafinen esitys Yle Oppimisen koulukyselyn väitteestä: kovin erilaisia oppilaita ei voi panna samaan luokkaan. kyselyt (keruumenetelmät),mielipidekyselyt,koulut,Inkluusio,Yle Oppiminen,vanhempainilta

Ulla Siimeksen mukaan vanhemmat ovat huolissaan tuen riittävyydestä, vaikka moni kyselyyn vastanneista vanhemmista oli sitä mieltä, että erilaiset oppilaat mahtuvat samoihin luokkiin.

– Meille tulee paljon viestejä siitä, että tuki ei toteudu, vaikka lapsi on saanut tukipäätöksen, sanoo Siimes.

Erityisluokkien purkamisen yhteydessä ei mietitty tarpeeksi, miten tuki saadaan oppilaille, sanoo Siimes. Hänen mukaansa on myös hyvä muistaa, että jotkut lapset hyötyvät pienemmästä ryhmästä, jossa on vähemmän tohinaa ja touhua.

– Kun lapselle tehdään erityisen tuen päätöstä, pitäisi miettiä tarkemmin sitä, missä lapsen oppiminen tapahtuu parhaiten.

Vanhempainilta

Tämä juttu on osa Vanhempainilta – kysymyksille, jotka jäivät kysymättä -verkkosarjaa. Jokaisessa osassa keskustelua herättävää koulumaailman kysymystä käsitellään ratkaisujen kautta.

Muokattu 22.2.2022: poistettu kysely

Kommentit
 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Vihdoinkin mä oon mä

  Joonatan on 28-vuotias transmies.

  Transmies Joonatan kertoo millaista on tulla vihdoin kohdatuksi sellaisena kuin on, miehenä

 • Mediataitoja kouluun

  Mediataitoja kouluun

  Mediakompassi-kokonaisuus koostuu kolmesta eri ohjelmasarjasta, joista ensimmäinen on tarkoitettu alkuopetukseen, toinen alakouluun ja kolmas yläkouluun ja lukioon.