Hyppää pääsisältöön

Ylen käyttämien palvelu- ja tavarantoimittajien tietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa palvelun- tai tavarantoimittajien henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt Ylessä. Yle on sitoutunut suojaamaan tavaran - ja palveluntoimittajien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

1. Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy
Uutiskatu 5, 00024, Yle p. 09 14 801

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Mia Hyvärinen, Ostoasiantuntija, Postiosoite: Postiosoite: Yleisradio Oy, PL 76, 00024 Yleisradio Puhelin: (09) 14​ ​801 etunimi.sukunimi@yle.fi

Juha Kirveslahti, Tietosuojavastaava, Postiosoite: Yleisradio Oy, PL 76, 00024 Yleisradio Puhelin: (09) 14​ ​801 etunimi.sukunimi@yle.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelun- tai tavarantoimittajan tietojen käsittely tilausten ja laskujen käsittelyn yhteydessä sekä maksuliikennettä hoidettaessa. Tietojen käsittelyllä varmistetaan Ylen tekemien tilausten ja niistä aiheutuvien laskujen kohdentuminen oikealle toimittajalle. Tietoja käytetään toimittajan kanssa asioimiseen ja yhteydenpitoon tilauksiin liittyen sekä yhtiön sisäiseen toimittajahallintaan liittyvään raportointiin.

Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröity on osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan käsitellään sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tässä tapauksessa sopimus tehdään tavaran tai palvelun tilaamiseksi ja asiointi ja yhteistyön onnistuminen vaatii henkilötason tietojen käsittelyä Ylen rekisterissä.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys

Tilauksiin liittyvän toimittajan yritys ja yhteystiedot sekä toimittajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi sekä kirjanpitolain lakisääteisiä säilytysaikoja koskevien velvoitteiden noudattamiseksi.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Toimittajatietojen käsittelyyn osallistuvat Ylen taloushallinnon työntekijät sekä tilauksia tekevät yleläiset. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimittaja toimittaa rekisteriin tallennettavat tiedot Ylelle tätä tarkoitusta varten suunnitellulla lomakkeella.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittely tapahtuu Ylen taloushallinnon järjestelmässä joka sijaitsee EU/ETA alueella. Sen sijaan sovellukseen liittyvät tukipalvelut saattavat sijaita EU/ ETA alueen ulkopuolella. Mikäli Ylen käyttämän sovelluksen tukipalvelun osalta tietojen vastaanottamaa ei tarjoa riittävää tietosuojan tasoa niin riittävä taso varmistetaan EU mallisopimuslausekkein.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja sen valtuuttamat palveluntuottajat ja ylläpitäjät. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavia tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia

  • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.
  • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.
  • Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Rekisteröity voi käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan lähettämällä pyynnön Ylen tietosuojasivuston kautta osoitteessa https://yle.fi/tietosuoja. Pyynnön lähettämisen yhteydessä pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua