Hyppää pääsisältöön

MOT selvitti piiloon jäävää vaalitukea: Etujärjestöiltä yli 100 000 euroa kolmen suurimman puolueen kärkipoliitikoille, osa ay-järjestöistä maksaa palkkaa vaalityöstä

Kuvituskuva
Kuvituskuva Kuva: Yle MOT MOT,kirsi skön

Yritysten etujärjestöjen tuki keskittyy kolmen suurimman puolueen kärkipoliitikoille. Kokonaissumma on MOT:n selvityksen mukaan noussut yli sadantuhannen euron, vaikka osa järjestöistä ei kerro tukiaan ja vaaleihin on vielä kolme viikkoa aikaa.

Kärkipoliitikkojen kampanjat maksavat kymmeniä tuhansia, jopa lähemmäksi 100 000 euroa.

Kun heiltä kysyy, mistä vaaliraha koostuu, on vastaus tyypillisesti: pienistä puroista.

MOT seurasi pieniä puroja muun muassa päivystämällä ministerien seminaarien edustalla ja kysymällä osallistujilta, mitä tahoa he edustavat. Dokumentoimme myös ammattiyhdistysdemarien aktivointikampanjan ja vaalityön yhteyksiä.

Lisäksi selvitimme etujärjestökyselyillä puolueille ja ehdokkaille annettavaa tukea sekä sitä, saako ay-väki tehdä vaalityötä työajalla.

Useille kärkiehdokkaille pilkottu tuki mahtuu lain porsaanreiästä

Rahoitusseminaarit ovat puolueiden kärkipoliitikoille yksi merkittävimpiä tapoja kerätä vaalirahoitusta.

Yritysten etujärjestöjen tehtävä puolestaan on vaikuttaa poliittisiin päätöksiin lobbaamalla poliittisia päättäjiä.

Kun seminaarilippuja ostetaan usean eri kärkipoliitikon tilaisuuksiin, tuki ei näy yksittäisten ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksissa

MOT:n selvitys osoittaa, miten yritysten etujärjestöt eli lobbarit pilkkovat seminaarien kautta merkittäviä tukia pääosin suurten puolueiden ehdokkaille.

Etujärjestöjen ostamista seminaarilipuista kertyy roimasti vaalirahoituslain 1500 euron ilmoitusrajan ylittäviä summia. Kun seminaarilippuja ostetaan usean eri kärkipoliitikon tilaisuuksiin, tuki ei näy yksittäisten ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksissa.

Tästä syntyy selkeä ongelma läpinäkyvyyden kannalta.

Rakennusalalta kokoomukselle lähes 20 000 €

Rakennusteollisuus ry koostuu Talonrakennusteollisuudesta, Rakennustuoteteollisuudesta ja Infra ry:stä. Nämä etujärjestöt olivat maaliskuun puoliväliin mennessä osallistuneet eniten kokoomuspoliitikkojen seminaareihin. Niihin käytetty summa nousi lähelle 18 000 euroa.

Kolmelle suurimmalle puolueelle rakennusalan etujärjestöt olivat maaliskuun puoliväliin mennessä maksaneet yli 35 000 euroa. Vain yhden seminaarin kohdalla tuki ylitti vaalirahoituslaissa säädetyn 1500 euron ilmoitusrajan.

Infografiikka: Rakennusteollisuuden ja sen toimialayhdistysten seminaarikulut.
Infografiikka: Rakennusteollisuuden ja sen toimialayhdistysten seminaarikulut. Kuva: Camilla Arjasmaa / Yle MOT

Rakennusalan etujärjestöt ostivat muun muassa kaksi lippua kokoomuslaisen oikeusministeri Antti Häkkäsen Suomen menestyksen eväät -seminaariin.

Yhteishinta jäi kolme euroa alle 1500 euron ilmoitusrajan. MOT:n kyselyyn Häkkänen vastasi tammikuun lopulla, ettei tule ehtimään järjestää seminaaria vaalirahoituksen hankkimiseksi.

Rakennusteollisuus Ry:n toimitusjohtajan mukaan yhdistyksillä ei ole tietoa kuinka paljon sen alueyhdistykset osallistuvat ehdokkaiden tukemiseen.

Sote-yritykset ahkeroivat seminaareissa – eniten tukea demareille

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä edustava Hyvinvointiala Hali ry ja Lääkäripalveluyritykset vastasivat kyselyyn yhdessä. Niiden tuista lähes 13 000 euroa kohdistui SDP:n poliitikoille. Kokoomuksen ehdokkaille jaettiin 12 000 ja keskustapoliitikoille lähes 10 000 euroa.

Infografiikka: Hyvinvointiala Hali ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n seminaarikulut
Infografiikka: Hyvinvointiala Hali ry:n ja Lääkäripalveluyritykset ry:n seminaarikulut Kuva: Camilla Arjasmaa / Yle MOT

Hali ry kertoo, että se julkaisee seminaariosallistumisensa ja tukensa oma-aloitteisesti. Tukien kokonaissumma oli maaliskuussa yli 40 000 euroa. Pienemmillä summilla oli tuettu vihreiden, RKP:n ja vasemmistoliiton ehdokkaita.

Terveysalan lobbareista Apteekkariliitto kertoo osallistuvansa rahoituseminaareihin vajaalla 20 000 eurolla.

Hali ry ja Apteekkariliitto olivat edustettuina muun muassa kaikissa niissä kolmessa seminaarissa, joissa MOT teki ovensuukyselynsä.

Metsäteollisuus ei kerro tukiaan

Pankkien Finanssiala on pilkkonut leijonanosan tuestaan vastaavalla tavalla kolmen suuren puolueen ehdokkaille. Finanssialan etujärjestö vastaa MOT:n kyselyyn, että se on ollut jo vuosia sitten aloittamassa käytäntöä julkistaa myös alle ilmoitusrajan jäävät tuet.

Finanssialan seminaarituet jakaantuvat melko tasaisesti kolmen suurimman puolueen kesken, keskustalle tukea oli maaliskuuhun mennessä annettu 13 500, kokoomukselle 12 000 ja demareille 10 700 euroa. Muille puolueille jäi jaettavaksi reilu 7000 euroa.

Osa etujärjestöistä on selkeästi halunnut itse pyrkiä taklaamaan tukien pilkkomisesta syntyvää läpinäkyvyysongelmaa kertomalla avoimesti kaikki tukensa.

Metsäteollisuus ry sen sijaan kieltäytyi vastaamasta kyselyyn. Etujärjestön tiedottaja kirjoitti MOT:lle, että raportointivelvollisuus ei koske tuen antajia.

Eliitti tekee vaihtareita ja pieni piiri kiertää

Kokoomuslaisen sisäministeri Mykkäsen seminaarissa puhui myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtmanin seminaarissa puhujana taas on kokoomuslainen ministeri Kai Mykkänen.

Mykkäsen toisessa seminaarissa kumppanina oli muun muassa keskustan ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Yhteisseminaarin pitivät myös keskustan Annika Saarikko ja kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen.

MOT:n kyselyyn vastanneiden viiden etujärjestön vastausten perusteella seminaarien "lippukuninkaiksi" nousivat ministerit Kai Mykkänen ja Kimmo Tiilikainen sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Yhtä hyvään myyntiin ylsi myös yksi yllätysnimi, keskustan ehdokas Eeva Kalli.

Jotain kärkipoliitikkojen rahoitusseminaarien sidosryhmätapaamisten luonteesta kertoo sekin, että myös ay-eliitti tukee ministereiden uudelleenvalintaa osallistumalla heidän seminaareihinsa. Osa ay-johtajista tosin maksaa vastustamalleen hallitukselle tingittyä lippuhintaa, esimerkiksi SAK osallistuu 800 euron ministeriseminaareihin vain 600 euron lipulla.

Ay-liike myöntää maksavansa palkkaa vaalityöstä

MOT selvitti myös ay-liikkeen palkollisten työajan käyttöä puolueiden vaalikampanjoissa.

Kysyimme onko ammattiyhdistysliikkeen palkkalistoilla olevilla toimitsijoilla oikeus osallistua puoluepolitiikkaan työajalla. Kysely kohdistettiin suurimpiin SAK:laisiin liittoihin sekä toimihenkilöiden keskusjärjestöön STTK:n ja sen alla toimivaan Pro-ammattiliittoon.

SAK:n jäsenmäärältään merkittävimmät liitot maksavat palkkaa myös poliittisen puolueen hyväksi tehdystä työstä. Ehtona mainittiin tyypillisesti, että omat työt on hoidettava.

Infografiikka: Salliiko liitto työajan käytön puoluepolitiikkaan tai kampanjointiin?
Infografiikka: Salliiko liitto työajan käytön puoluepolitiikkaan tai kampanjointiin? Kuva: Camilla Arjasmaa / Yle MOT

Esimerkiksi Teollisuusliitossa työntekijöitä suorastaan kannustetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

– Liiton työntekijöillä on oman työtilanteen niin salliessa mahdollisuus osallistua vaalityöhön minkä tahansa puolueen hyväksi, kertoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Pauli Takala.

Myös Palvelualojen ammattiliiton PAM:n toimitsijat saavat tehdä työtä puolueen hyväksi, kunhan oma työ ei kärsi.

– Poliittinen vaikuttaminen on yksi osa edunvalvontatyötä, sanoo puheenjohtaja Ann Selin.

Työnä annettavan tuen ongelma on huomioitu myös ETYJ:n Suomea koskevassa maaraportissa. Siinä todetaan, että talkootyötä ei ole säädelty riittävästi vaalirahoituslaissa.

PAM:n puheenjohtaja Ann Selin myöntää, ettei työajan käyttöä kampanjointiin paikallistasolla mitata mitenkään.

MOT:n kysely paljastaa, että myöskään järjestöt eivät juuri mittaa tai säätele puoluetyötä.

Poikkeus on keskusjärjestö SAK. Se vastaa MOT:n kyselyyn, että työntekijällä on oikeus tehdä työtä ulkopuolisen puolueen hyväksi enintään kolme päivää vuodessa. Tästä sovitaan osastonjohtajan kanssa ja se kirjataan SAK:n lahjoituksena.

Valtaosa liitoista ei kuitenkaan laske sitä, miten paljon puoluetyötä niiden maksamilla palkoilla rahoitetaan. Ammattiyhdistysliikkeen piirit ja paikalliset osastot toimivat itsenäisesti, eikä niiden kampanjoinnista pidä kukaan kirjaa.

Esimerkiksi PAM:n puheenjohtaja Ann Selin myöntää, ettei työajan käyttöä kampanjointiin paikallistasolla mitata mitenkään.

Rakennusliitto markkinoi vaalivankkureitaan, mutta ei kerro työn muodossa annetuista tuista

Rakennusliitto on mainostanut sanomalehdissä liiton vaalivankkureita, jotka kiertävät tukemassa liiton ehdolla olevaa johtoa. Vasemmistoliiton ja SDP:n vaalikampanjointiin osallistuu myös Rakennusliiton puheenjohtaja.

Rakennusliiton mainos Helsingin Sanomissa
Rakennusliiton mainos Helsingin Sanomissa Kuva: kuvakaappaus Helsingin Sanomien näköislehdestä 24.3.2019 MOT

Rakennusliitto ei vastannut MOT:n kyselyyn koskien kampanjointia työajalla. Myös aktiivisesti viime vaaleissa kampanjoinut AKT jätti vastaamatta.

SAK:laisista suurista liitoista ainoastaan julkisten hyvinvointialojen työntekijöitä edustava JHL vastasi, että puoluepolitiikka on työajalla kielletty. Samoin linjasi toimihenkilöiden STTK, joka kuitenkin korosti, että jäsenliittojen linjaus voi olla toinen.

PAM:n puheenjohtaja Ann Selin pitää ajatusta puolue- ja vaalitukien erottamisesta liiton työntekijöiden normaalityöstä hankalana.

– Miten sitä mitattaisiin sellaisten ihmisten kohdalla, joilla ei varsinaisesti ole työaikaa, mikä olisi erikseen vaaleihin liittyvää tukea, Selin pohtii.

Selin kuitenkin toteaa, että puoluepoliittisen, työajalla tehtävän työn, tarkempi seuranta voisi olla pohtimisen arvoista.

– Jos niin päätettäisiin, niin en sitä kyllä vastustamaan ryhtyisi.

Veronmaksajakin pääsee osallistumaan

Kärkipoliitikkojen seminaareja ja ay-väen kampanjointia yhdistää myös se, että molempia rahoittavat välillisesti myös tavalliset veronmaksajat. Seminaareihin osallistuvat yritykset voivat vähentää lipunhinnan omassa verotuksessan koulutusmenona.

Ammattiyhdistysliikkeen rahat puolestaan syntyvät jäsenmaksuista, jotka ovat verovähennyskelpoisia.

– Välillä minusta tuntuu, että on väärä mielikuva. Ne määrät, joilla me tuetaan näitä meille tärkeiden asioiden edistämistä, ne on promillen luokkaa kaikista ay-liikkeen tuloista, toteaa PAM:n Ann Selin.

Myös puolueiden kunnallisjärjestöjen ehdokkaille antama vaalituki juontaa juurensa osittain veronmaksajien kukkaroille: puolueet kierrättävät ehdokkaille keräämiään luottamushenkilömaksuja.

Luottamushenkilömaksuja puolueelle tilittävät kuntapoliitikot saavat vähentää ne omassa verotuksessaan.


MOT: Vaalirahaa ja salarahaa.

Ministerien ja järjestöeliitin seminaarikaruselli pyörii ja ay-väen soppatykki porisee. Kansalainen ei vieläkään saa tarkkaa tietoa siitä, kuka tukee ketä ja miten. MOT penkoi vaalirahalain porsaanreikiä.

Korjaus 25.3. Hali Ry. edustaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä varhaiskasvatusalan järjestöjä, ei pelkkiä yrityksiä. Lääkäripalveluyritykset taas on itsenäinen järjestö, ei Hali Ry:n toimialajärjestö.
Korjaus 25.3. Finanssialan Kokoomukselle ja Keskustalle antamat tuet olivat vaihtaneet paikkaa, suurin tukien saaja maaliskuun lopulla on Keskusta, ei Kokoomus. Samalla päivitetty Finanssialan sivuilta tuoreet tiedot muiden puolueiden tuesta: Vihreiden ja RKP:n seminaarituet ovat yhteensä noin 7000 euroa.

Kommentit