Hyppää pääsisältöön

Yle vastaa: Kioskin vaalibotilla ei johdatella nuoria

Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä
Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä Yle,yle vastaa

Yle Kioskin vaalibotti on etenkin 18–29-vuotiaille ja ensimmäistä kertaa äänestäville suunnattu vaalikone. Vaalibotista on saatu paljon palautetta, ja bottia onkin muokattu selkeämmäksi. Väitteiden pohjustuksiin on lisätty tietoa ja erilaisia näkökulmia.

Vaalibotin väitteet on tehty yhteistyössä Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimituksen kanssa. Ne ovat samoja, joita Ylen varsinaisessa vaalikoneessa käsitellään, mutta niitä on vähemmän. Vaalibotti käyttää samoja algoritmeja kuin Ylen vaalikone. Ylen vaalikoneen väittämät on laadittu yhdessä politiikan toimittajien, tutkijoiden ja riippumattomien asiantuntijoiden kanssa. Väitteet on tarkoituksella tehty osin kärkeviksi, jotta ehdokkaista saadaan eroja esiin.

Kioskin vaalibotissa olevat väitteet on pääosin valittu teemoista, jotka tutkimusten mukaan kiinnostavat nuoria. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, yhdenvertaisuus, koulutus, maahanmuutto ja päihteet. Teemat on valittu yhteistyössä Sitran ja All Youth -hankkeen kanssa ja perustuvat laajaan tutkimusaineistoon.

Muutamien aiheiden taustoittamiseksi on tehty videoita, joilla aihekokonaisuutta avataan. Esimerkiksi translakia koskevan väitteen yhteydessä ääneen pääsivät he, joita laki suoraan koskee. Jos kysymys olisi ollut esimerkiksi eläkkeistä, olisi videolla puhunut eläkeläinen. Ilmastonmuutokseen liittyvä video puolestaan pohjaa dataan ja on tehty yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkijan kanssa.

Videoiden tai niitä seuraavien väitteiden tarkoitus ei ole ohjata vaalibottia käyttäviä vastaamaan väitteisiin tietyllä tavalla vaan niiden avulla annetaan lisätietoa aiheesta. Vastaaja voi selkeästi olla väitteen kanssa myös täysin eri mieltä tai halutessaan ohittaa yksittäisen väitteen kokonaan. Myös videot on mahdollista ohittaa mennäkseen eteenpäin vaalibotissa.

Yle Kioskin vaalibotin muoto on chat-pohjainen ja puhekielinen, mikä on luontevaa nuorille aikuisille. Tyyli voi tuntua johdattelevalta, jos se on vieras.

Ylen tavoite on, että nuoret kokevat vaalit itselleen merkityksellisiksi ja löytävät itselleen sopivan ehdokkaan, jota äänestää. Lähdemme siitä, että nuoret aikuiset ovat fiksuja ja osaavat muodostaa mielipiteensä itse.

Vaalibotti tehtiin nyt ensimmäistä kertaa, ja kaikki palaute on ollut meille todella tärkeää.

Nora Kajantie
Vastaava tuottaja, Yle Kioski

Vastauksen kolmanneksi ja neljänneksi viimeistä kappaletta on hieman selkeytetty 8.4.2019.