Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Arvomme suomalaisille: 92 % katsoo, että olemme onnistuneet julkisen palvelun tehtävässämme

Suomalaisten ymmärtäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi seuraamme vuosittain sitä, kuinka olemme onnistuneet julkisen palvelun tehtävässämme suomalaisten mielestä ja miten tärkeänä Yle koetaan.

Vuonna 2018 suomalaiset kokivat Ylen julkisen palvelun tärkeäksi henkilökohtaisesti ja yhteiskunnassa.

Tämä käy ilmi KMK-tutkimuksesta 2018.

Suomalaisten mielestä olemme kokonaisuutena onnistuneet julkisen palvelun tehtävässämme hyvin. Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksessa saamme julkisen palvelun tehtävän hoidosta keskiarvoksi 4,59 asteikolla yhdestä kuuteen (2017: ka. 4,74). Vain 3 % oli sitä mieltä, että Yle on onnistunut tehtävässään huonosti tai melko huonosti.

Edellisvuosista poiketen tutkimus toteutettiin vuonna 2018 puhelinhaastatteluina ja kysymyksiä uudistettiin, minkä vuoksi tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Saimme suomalaisilta arvosanan 4,6 asteikolla 1-6 julkisen palvelun hoidostamme vuonna 2018.
Saimme suomalaisilta arvosanan 4,6 asteikolla 1-6 julkisen palvelun hoidostamme vuonna 2018. julkiset palvelut

Vuonna 2018 saimme suomalaisilta arvosanan 3,3 asteikolla 1-5 onnistumisestamme vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa.
Vuonna 2018 saimme suomalaisilta arvosanan 3,3 asteikolla 1-5 onnistumisestamme vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. vuorovaikutus

Tärkeimpinä kotimaiset sisällöt omalla äidinkielellä sekä laadukkaat lastenohjelmat

Suomalaisten mielestä Ylen tärkeimpiä sisältöjä ja palveluita ovat luotettava tieto, kotimaiset sisällöt omalla äidinkielellä sekä korkeatasoiset lastenohjelmat ja -palvelut.

Tärkeänä pidetään myös sitä, että Ylen kautta saa yleissivistystä ja ymmärtää paremmin suomalaisen yhteiskunnan ja maailman muutoksia. Myös sisältöjen ja palvelun löydettävyys nousee odotuksissa korkealle.

Tärkeimmiksi koetuissa palveluissa suomalaiset katsovat Ylen onnistuneen erittäin hyvin. Parannettavaa he näkevät edelleen esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon edistämisessä.

69 % suomalaisista luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon

Suomalaisista 69 % luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon. Reilu viidennes ei ota luottamuksessa kantaa suuntaan tai toiseen ja vain 3 % ei luota Yleen lainkaan.

Yle koettiin mediayhtiöistä luotettavimmaksi ja sijoittuimme tutkimuksessa 19 yhteiskunnan toimijan listalla kuudenneksi. Kärjessä ovat tasavallan presidentti ja poliisi.

Suomalaisten luottamus Yleen, selitetty tekstissä.
Suomalaisten luottamus Yleen, selitetty tekstissä. luottamus

74 % suomalaisista on tyytyväinen Yle-veroon

Suomalaiset ovat tyytyväisempiä Ylen rahoitukseen kuin kertaakaan aiemmin. Vastaajista 74 % on tyytyväinen Yle-veroon ja 78 % kokee saavansa erittäin tai melko hyvin vastinetta verorahoilleen.

Yleä pidetään myös erittäin vastuullisena toimijana. Valtaosan mielestä Yle myös toimii avoimesti ja erottuu tarjonnallaan muista medioista.

Luottamus uutistoimintaan on pysynyt vahvana

Luottamus Ylen uutistoimintaan on pysynyt erittäin vahvana. Vuosittain tehtävän kyselytutkimuksen mukaan 89 % luottaa Yle Uutisiin (2017: 90 %). Yli puolet (54 %) pitää Yleä ykkösuutistoimijana Suomessa. (Yle Uutisarvostukset, marraskuu 2018, Taloustutkimus)

Ruotsinkieliset kokevat Ylen tärkeäksi yhteiskunnalle

Ylen arvoa selvittävän tutkimuksen mukaan ruotsinkieliset ja kaksikieliset kokevat Ylen tärkeäksi yhteiskunnalle ja katsovat sen onnistuneen tehtävässään.

Ruotsinkielisten keskuudessa Yle saa yhteiskunnallisesta tärkeydestä arvosanan 8,8 asteikolla yhdestä kymmeneen (2017: 8,8). Ylen merkitystä omassa mediankäytössään ruotsinkieliset arvioivat arvosanalla 6,9 (2017:7,02). Yle myös arvioitiin luotettavimmaksi mediayhtiöksi kuuden mediatoimijan joukossa.

Saamme suomenruotsalaisilta julkisen palvelun tehtävien hoidosta korkean arvosanan 4,49 asteikolla yhdestä viiteen.