Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Ylen vuosi 2018

Hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Heidän toimensa alkaa niin pian kuin vaali on toimitettu ja kestää seuraavan hallintoneuvoston jäsenten vaalin toimittamiseen.

Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston jäsenet 2018

Vuosiluku nimen perässä kertoo, mistä vuodesta lähtien henkilö on ollut hallintoneuvoston jäsen. Lisätietoja hallintoneuvoston jäsenistä saat eduskunnan verkkosivuilta.

Kimmo Kivelä (sin.), vuodesta 2011, puheenjohtaja
Arto Satonen (kok.), vuodesta 2016, varapuheenjohtaja
Mikko Alatalo (kesk.), vuodesta 2003
Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), vuodesta 2017
Maarit Feldt-Ranta (sd.), vuodesta 2015
Olli Immonen (ps.), vuodesta 2015
Ilkka Kantola (sd.), vuodesta 2007
Jyrki Kasvi (vihr.), vuodesta 2015
Jukka Kopra (kok.), vuodesta 2015
Hanna Kosonen (kesk.), vuodesta 2015
Suna Kymäläinen (sd.), vuodesta 2015
Eero Lehti (kok.), vuodesta 2015
Lea Mäkipää (sin.), vuodesta 2016
Mikaela Nylander (r.), vuodesta 2015
Markku Pakkanen (kesk.), vuodesta 2015
Jaana Pelkonen (kok.), vuodesta 2011
Jari Ronkainen (ps.), vuodesta 2015
Matti Semi (vas.), vuodesta 2015
Maria Tolppanen(sd.), vuodesta 2011
Ari Torniainen (kesk.), vuodesta 2015
Mirja Vehkaperä (kesk.), 16.6.2018 saakka
Eerikki Viljanen (kesk.), 19.6.2018 lähtien

Henkilöstön edustajat:
Hilla Blomberg, toimittaja
Jukka Kuusinen, assistentti

Hallintoneuvoston työvaliokunta

Kimmo Kivelä, puheenjohtaja
Arto Satonen, varapuheenjohtaja
Ilkka Kantola
Jyrki Kasvi
Markku Pakkanen
Jari Ronkainen
Matti Semi

Hallintoneuvoston tehtävät

Yleisradio Oy:stä annetun lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset hallintoneuvoston tehtävät ovat:

 • valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä hallituksen jäsenten palkkio
 • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista
 • huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi
 • laatia lain 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella päättää palvelun tai toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä ja julkaista päätös perusteluineen
 • päättää yhtiön strategiasta
 • päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista
 • tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus
 • valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
 • hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus julkisen palvelun toteutumisesta ja ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteutumisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä.

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä muut hallituksen sille esittämät asiat.

Hallintoneuvoston palkkiot

Hallintoneuvoston palkkioista päättää yhtiökokous. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot niistä kokouksista, joissa he ovat olleet läsnä. Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kuukausipalkkiota.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat

 • puheenjohtaja 950 euroa/kokous
 • varapuheenjohtaja 750 euroa/kokous
 • muu jäsen 650 euroa/kokous

Vuonna 2018 hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat kaikkiaan 73 800 euroa, josta puheenjohtajan tehtävästä maksetut palkkiot olivat 5 700 euroa.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan palkkiot

Hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot niistä kokouksista, joissa he ovat olleet läsnä.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan palkkiot olivat

 • puheenjohtaja 800 euroa/kokous
 • varapuheenjohtaja 600 euroa/kokous
 • muu jäsen 500 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston työvaliokunta kokoontuu vain tarvittaessa, esimerkiksi kun valmistellaan seuraavan vuoden hallituksen kokoonpanoa.

Vuonna 2018 hallintoneuvoston työvaliokunnan jäsenten palkkiot olivat 28 300 euroa, josta puheenjohtajan tehtävästä maksetut palkkiot olivat 5 600 euroa.

Hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien läsnäolotiedot löytyvät selvityksestä Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (pdf).